Ange ditt sökord

Social ångest kan sänka livskvaliteten och göra att du känner dig isolerad. Foto: Shutterstock

Social ångest kan sänka livskvaliteten och göra att du känner dig isolerad. Foto: Shutterstock

Social ångest (social fobi) – orsak, symtom och behandling

Social fobi och social ångest är ångest som är kopplat till att träffa andra människor och till exempel känna sig bortgjord eller granskad. Sjukdomen har tidigare kallats social fobi men idag används termen social ångest.

Annons:

Social ångest kan sänka livskvaliteten och göra att du känner dig isolerad. När du undviker situationerna du är rädd för utvecklar du ofta säkerhetsbeteenden som gör att ångesten växer sig ännu starkare och tar över ytterligare. Social ångest räknas som en psykisk sjukdom och orsakar symtom som kan ha kraftig påverkan på livskvaliteten.

Symtom vid social ångest

Känslan för att göra bort sig eller på annat sätt dra till sig negativ uppmärksamhet är central. Situationer där man känner sig granskad kan vara oerhört påfrestande. Det är inte samma sak som att känna lite lätt nervositet och obehag när man t ex möter nya människor eller ska hålla en presentation.Symtom på social ångest

Några typiska symtom på social ångest är:

  • Skakningar
  • Snabba eller hårda hjärtslag
  • Muntorrhet
  • Rodnad
  • Varm- eller kallsvettighet
  • Klumpar i magen
  • Yrsel
  • Svaghet i musklerna
  • Det kan kännas som att man kommer att svimma och man vill ofta fly från obekväma situationer.

Symtomen uppstår ofta vid sociala situationer där det finns förväntningar att man ska vara aktiv. Arbetssituationer, telefonsamtal, möten med nya människor och andra vardagliga situationer kan upplevas som mycket obehagliga. Några vanliga exempel är situationer där man får uppmärksamheten riktad mot sig, t ex när man håller föredrag eller tal, blir utvärderad av sin närmaste chef eller får allas blickar mot sig på en fest.

Orsaker till social ångest

De underliggande orsakerna till social ångest är inte klarlagda. Social ångest uppstår vanligtvis tidigt, någon gång under skolåldern eller vid puberteten. Problemen tros i vissa fall vara ärftliga. I andra fall kommer de i takt med att kraven utifrån ökar eller som en följd av traumatiska händelser.

Om du lider av social ångest löper du högre risk för att ha andra ångestproblem, som t ex tvångssyndrom (OCD), paniksyndrom eller fobier.

Social ångest kan ha stor påverkan på livet

När man har social ångest utan att göra något åt den kan ha den ha stor effekt på livet. Man kan svårt att fungera på sin arbetsplats om det förväntas att man ska vara socialt aktiv, eller t ex svara på telefonsamtal. Det kan leda till att man undviker sociala sammanhang och får svårt att träffa nya vänner eller en partner.

För de närstående kan det vara frustrerande och leda till missförstånd och konflikter inom familjen. Det kan vara svårt för anhöriga att förstå att man vill vara ensam, vilket lätt kan misstolkas som att man t ex inte tycker om dem.

Säkerhetsbeteenden och insikt

Ett första steg mot att arbeta med sin sociala ångest är att titta på vilka situationer man undviker, och varför man väljer att göra det. Många med ångest kommer på säkerhetsbeteenden som gör att de undviker obehagliga situationer. Med tiden kan man utveckla allt fler beteenden som känns bättre för stunden, men enbart stärker ångestens kontroll över livet.

Insikt i problemen är ett första steg i processen att lindra dem. Många med ångestproblematik har liknande beteenden, och det finns mycket att läsa om det i böcker och på internet. Det kan även vara bra att öppna upp sig om sin sociala ångest för någon du har förtroende för. Informationen och insikten kan vara ett första steg mot att söka hjälp från vården.

Behandling av social ångest

Målet med behandlingen är att bli bättre på att klara av situationerna som skapar ångest. Social ångest brukar i första hand behandlas med KBT, kognitiv beteendeterapi. En central del i KBT är exponering; att i långsam takt utmana obehagliga situationer kopplade till ångesten. Syftet är bryta skadliga vanor och säkerhetsbeteenden. Terapin kan vara tuff och kräver att man aktivt utmanar sin ångest för att bryta mönster. Även andra typer av psykoterapi kan ha effekt. Man kommer dock bli tvungen att konfrontera sin ångest och arbeta aktivt även om man inte väljer just KBT.

Medicinering i form av antidepressiv medicin kan kombineras med den psykologiska behandlingen. Behandling med läkemedel brukar inte ske utan att man även får psykologisk hjälp. När man behandlar ångest och andra psykiska sjukdomar kan det krävas tålamod, eftersom både terapin och läkemedlen kan ta tid innan de börjar fungera. Något man kan göra på egen hand som motverkar ångest är regelbunden motion och att få tillräcklig sömn. Andning, mindfulness och andra avslappningsövningar kan göra att man känner sig mindre spänd till följd av ångesten.

Att leva med social ångest

Om social ångest förblir obehandlad kan den ofta stanna livet ut hos den drabbade. Ångesten kan också leda till andra psykiska besvär och beroendeproblematik. Majoriteten av de som väljer att genomgå kognitiv beteendeterapi brukar må betydligt bättre efter sin behandling.

Även antidepressiva läkemedel ger goda resultat, men KBT ses som en behandling med bättre effekt över lång tid.

När bör man söka vård för social ångest?

Om din sociala ångest hindrar dig från att leva på det sätt du vill bör du kontakta en vårdcentral eller en öppen psykiatrisk mottagning. Detsamma gäller om du behöver bruka alkohol eller droger för att hantera ångesten, eller om du lider av en depression. Om du går i skolan kan du ibland även söka hjälp via elevhälsan eller en ungdomsmottagning. Vissa arbetsgivare erbjuder anställda företagshälsovård.

Om din sociala ångest är så stark att du funderar på att ta ditt liv ska du söka hjälp direkt på en vårdcentral, akutmottagning eller genom att ringa 112.

Annons:

Källor:

1177.se

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: