Ange ditt sökord

RLS ger trötthet på dagen Foto: Shutterstock

RLS ger trötthet på dagen Foto: Shutterstock

Restless legs – symtom och behandling

Restless Legs Syndrom (RLS) är ett kroniskt tillstånd som drabbar 5–15 % av befolkningen, mest kvinnor. RLS ger bland annat problem med sömnen som leder till trötthet under dagen. Idag finns goda behandlingsmöjligheter, både med hjälp av läkemedel och livsstilsförändringar.

Annons:

“restless legs” betyder helt enkelt ”rastlösa ben”. Det är ett passande namn eftersom det mest karaktäristiska för RLS är ett starkt behov av att röra på benen. Rörelsebehovet beror på obehagliga känselförnimmelser djupt inne i benen. Patienten upplever en ytterst obehaglig oro i benen så att det inte går att hålla dem stilla.

Restless legs – symtom

Symtomen på RLS brukar beskrivas som en stickande, krypande, hettande, svidande, domnande, brännande och i bland en smärtande känsla. Det känns också ofta som ett konstant behov av att röra på benen. Symtomen uppträder oftast vid längre tids stillasittande, t.ex. på kvällen framför TV:n eller i sängen.

Hos många är obehagen värst nattetid, inte sällan i övergången mellan vakenhet och sömn. Symtomen lindras av rörelser, t.ex. att tänja ut musklerna, massera eller gå upp och promenera. Under sömnen förekommer ofta ofrivilliga sparkar och rörelser.
Oftast diagnostiseras RLS hos personer i medelåldern, men de kan ofta tänka tillbaka och spåra sina RLS-symtom till slutet på tonåren eller ännu längre tillbaka. Det finns inget diagnostest för att påvisa RLS utan patienten måste berätta sin sjukdomshistoria för doktorn så han/hon förstår. Det är viktigt att berätta om sömnstörningar och om andra familjemedlemmar har besvär.

Två former av RLS

Primär RLS där man inte vet den bakomliggande orsaken. Finns ofta familjära band och startar i slutet av tonåren.
Sekundär RLSsom beror på en bakomliggande orsak exempelvis låga järnvärden, graviditet, b-vitaminbrist och sviktande njurfunktion.

Restless legs – behandling

Om man har en sekundär RLS kan tillskott av järn, vitamin B12, folsyra och magnesium minska eller ta bort symtomen. Viktigt att man talar med sin läkare innan man äter dessa preparat.

Behandling med RLS-läkemedel
Forskning har visat på vissa bakomliggande mekanismer för RLS. Det tydligaste sambandet finns med signalsubstansen dopamin som har viktiga funktioner i hjärnan och resten av det centrala nervsystemet. Dopamin fungerar som en budbärare mellan olika hjärncentra och alla de nerver som behövs för att det centrala nervsystemet ska kunna styra kroppens muskler.
Att just dopamin är viktigt för muskelkontrollen är väl känt. Det har visat sig att RLS-symtomen minskar vid stimulering av dopaminsystemet. Vi vet också att dopaminaktiviteten avtar på kvällen och att hjärnan nybildar dopamin under sömnen vilket stämmer väl med dygnsrytmen för RLS. Det har visat sig att läkemedel som ökar dopamin i hjärnan är effektiva. Det vanligaste läkemedlet som används i dag är Sifrol (pramipexol) som godkändes av Läkemedelsverket 2006 för behandling av RLS.
Tidigare betraktades RLS som mindre vanligt och kanske också mindre viktigt att behandla. Diagnosen missades ofta eftersom kunskapen om RLS var dåligt spridd. Nu har det blivit bättre och allt fler får korrekt diagnos för sina besvär. Dessbättre är det väldigt sällan som primär RLS beror på allvarliga medicinska störningar.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: