Ange ditt sökord

Rätt behandling är viktigt eftersom sjukdomen inte går att bota. Foto: Shutterstock

Rätt behandling är viktigt eftersom sjukdomen inte går att bota. Foto: Shutterstock

Psoriasis kan kännas besvärligt men det finns behandling, bland annat kortisonfri kräm på apotek. Foto: Shutterstock

Psoriasis kan kännas besvärligt men det finns behandling, bland annat kortisonfri kräm på apotek. Foto: Shutterstock

De vanligaste drabbade områdena är hårbotten, ansikte, rygg, armbågar, handflator, knän och fotsulor. Foto: Shutterstock

De vanligaste drabbade områdena är hårbotten, ansikte, rygg, armbågar, handflator, knän och fotsulor. Foto: Shutterstock

Psoriasis – mer än en hudsjukdom

Psoriasis är mycket mer än en hudsjukdom. Du som har psoriasis kan påverkas fysiskt, psykiskt och socialt men det finns hjälp att få, både moderna behandlingar men även möjlighet att samtala med din specialistläkare för att optimera just din behandling.

Annons:

Hur uppstår psoriasis egentligen och kan jag bli botad? Idag finns ingen botande behandling även om din psoriasis kan ha ett förlopp som gör att du bara får symtom vid något enstaka tillfälle. Vad det gäller orsakerna till psoriasis är de inte helt kända. Idag vet man att immunförsvaret reagerar felaktigt mot kroppen med överdriven produktion av hudceller, inflammation och skador i hudbarriären som följd. 

Psoriasis – en komplex sjukdom

Psoriasis är en kronisk systemisk sjukdom som kan ha många olika symtom. Sjukdomen drabbar ungefär 2–4 procent av befolkningen i de nordiska länderna, och kan ha flera utlösande faktorer. Genetik, stress, infektioner och rökning är några.

Förr betraktades psoriasis som enbart en hudsjukdom, men numera vet man att psoriasissymtom kan variera kraftigt mellan olika typer av patienter. De symtom man oftast förknippar med psoriasis är hudutslag, så kallade plack, på delar av eller hela kroppen, psoriasis i hårbotten, naglar, hand- och fotsulor och i vissa fall ledbesvär. Ofta har man något eller några av dessa symtom, och svårighetsgraden varierar kraftigt mellan individer. Nyare data tyder på att klåda är det vanligaste och mest besvärande symtomet .

En del människor får ingen eller liten påverkan på livskvaliteten, medan andra kan känna stor psykisk påfrestning eller begränsningar i sin vardag på grund av sina symtom.

Psoriasis – vad är symtomen?

Beroende på hur allvarliga symtomen du upplever kan det vara svårt att diagnostisera psoriasis på första läkarbesöket. Det finns idag inte någon finns någon specifik metod eller enkelt test för att ställa diagnosen psoriasis utan diagnosen baseras på typen av plack och vart på kroppen de befinner sig.

Psoriasissymtom

 • Ibland kan man se att huden fjällar eller att olika typer av rodnad har uppstått.
 • Klåda
 • Rodnad
 • Hudförhårdnader
 • Bestående torr hud
 • Vissa patienter har även ledbesvär. 

Genom att följa upp och noggrant notera förändringar i huden/naglarna, ta hudprov och skapa en öppen kommunikation får läkarna en möjlighet att ställa diagnosen – även om det ibland är svårt att dra gränsen mellan till exempel eksem och psoriasis.

Hur märker jag själv om jag drabbats?

Du själv känner din hud bäst – om du upptäcker skillnader i huden, får klåda, att du fjällar eller upptäcker att dina naglar förändras, så, kan det vara tecken på psoriasis.

Det kan vara bra att vara medveten om att det ibland är svårt att dra gränsen mellan eksem och psoriasis, tala med din läkare om du är osäker på vilken diagnos du har eller har fått.

Psoriasis – orsak

Du löper lika stor risk att drabbas oavsett om du är man eller kvinna. Risken att drabbas är främst ärftlig men vissa läkemedel, hudskador och infektioner kan också orsaka psoriasis.  Forskning för att fastställa grundorsaken pågår ständigt.

Eftersom orsakerna till psoriasis inte är helt kända finns det idag inget sätt att förebygga eller förutse om vilka personer som drabbas men man har kunnat fastställa riktlinjer som att undvika alkohol och tobak om man har drabbats av psoriasis. Att leva hälsosamt och att motionera samt äta hälsosam kost är allmänna råd som man ger i samband med psoriasis. 

Behandling av psoriasis

Under lång tid betraktades psoriasis som enbart en hudsjukdom, och av samma skäl har man under lång tid använt sig av utvärtes behandlingar i form av till exempel krämer, salvor, bad och ljusterapi med mera. Dessa alternativ kan vara effektiva för vissa patienter, men kan upplevas tidsödande och besvärande. Det finns även ett flertal äldre systemiska behandlingar, som alla har effekt på någon eller några symtom av sjukdomen. Dock får en del patienter otillräcklig effekt eller problem med biverkningar, vilket gör att man behöver andra alternativ.

De senaste åren har mycket hänt på behandlingsfronten. Många patienter är hjälpta av de modernare behandlingarna som nu finns tillgängliga. En av dessa är en PDE4-hämmare, en tablettbehandling som har visad effekt på många av de symtom som drabbar patienter. Biologiska behandlingar såsom TNF-hämmare eller interleukinhämmare, i form av injektioner eller infusioner kan också vara effektiva alternativ då man haft otillräcklig effekt av tidigare systemisk behandling.

Att få rätt behandling är viktigt eftersom sjukdomen inte går att bota. Psoriasis är något du lever med och behandlingen måste utformas och optimeras för varje patient. Med rätt behandling kan de flesta patienter leva helt vanligt utan att besväras nämnvärt av sin sjukdom.

Behandlingsformer

Kontakta din läkare för att få hjälp med och behandling av din psoriasis.

Utvärdera om din behandling är optimal

Ett bra sätt att utvärdera din sjukdom är att kontinuerligt dokumentera dina symtom, så att du kan föra en bra dialog med läkare och sjuksköterska vid läkarbesök. 

Fundera över nedanstående punkter, om du trots behandling fortfarande besväras eller begränsas i ditt dagliga liv:

 • Biverkningar
 • Bristande effekt
 • Behandlingsmetoden kanske inte passar din livsstil

Svara på frågorna i testet nedan för att ta reda på om du är optimalt behandlad

Att leva med psoriasis – ta kontroll över din sjukdom

Världshälsoorganisationen (WHO) har 2014 antagit en resolution där de fastslår att psoriasis är en allvarlig, icke smittsam sjukdom. Sådana resolutioner finns för flera andra kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes. I resolutionen fastslog WHO att patienter med psoriasis lider i onödan på grund av felaktig eller sen diagnos, otillräckliga behandlingsalternativ, bristande tillgång till vård eller social stigmatisering. WHO skriver även att framtidens psoriasisvård bör utgå från den enskilde patienten och dess behov.

Du som patient har stor möjlighet att påverka din vård. En studie visade till exempel att patienter som förmedlar sina förväntningar på att få en behandling för en viss sjukdom har tio gånger större chans att få behandlingen . I och med patientmaktsutredningen har också patientens roll i vården stärkts på flera sätt, t.ex. att i viss mån kunna påverka valet av behandlingsmetod samt rätten till en ”second opinion”. 

Har du psoriasis och får behandling mot din sjukdom är det viktigt att veta att du har andra alternativ om du av någon anledning inte är nöjd med hur din behandling fungerar. Det kan röra sig om allt från bristande effekt till besvärande biverkningar eller att din medicinering är tidskrävande eller krånglig. Du kanske har preferenser kring valet av kräm, tablett eller injektion. Det är viktigt att du som patient uttrycker dina specifika behov vid val av behandling, och att du tydligt återkopplar till din läkare eller sjuksköterska hur din behandling fungerar.

Annons:

 1. Lebwohl MG et al. J Am Acad Dermatol. 2014;70(5):871–881. e1-e30.

 2. Cockburn and Pit. BMJ 1997;315:520–3

Läs även

Cecilia lever med hereditärt angioödem (HAE): “Mitt liv förändrades efter attacken”
1 juli, 2020 Hud & Hår

Cecilia lever med hereditärt angioödem (HAE): “Mitt liv förändrades efter attacken”

Cecilia Grahn, 41, lever med hereditärt angioödem, HAE....

Allt om hereditärt angioödem (HAE)
30 juni, 2020 Hud & Hår

Allt om hereditärt angioödem (HAE)

Hereditärt angioödem (HAE) är en ärftlig sjukdom där va...

Läkaren: Så kan nya läkemedel ge HAE-patienter bättre livskvalitet
29 juni, 2020 Hud & Hår

Läkaren: Så kan nya läkemedel ge HAE-patienter bättre livskvalitet

Patienter med hereditärt angioödem (HAE) lever med en s...

Annons:
Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka
28 maj, 2020 Hjärta & Kärl

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka

Kvinnor löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukd...

Så njuter du säkert av vårsolen
29 april, 2020 Cancer

Så njuter du säkert av vårsolen

Sol och värme och kanske en paus i en annars kaotisk ti...

Internationella Psoriasisdagen: Efter 35 år är Peter äntligen symtomfri
3 mars, 2020 Hud & Hår

Internationella Psoriasisdagen: Efter 35 år är Peter äntligen symtomfri

Den 29 oktober firas Internationella Psoriasisdagen i e...

Annons:
Studie: Hundägare lever längre
18 februari, 2020 Hjärta & Kärl

Studie: Hundägare lever längre

Hundägare som drabbas av stroke eller hjärtinfarkt löpe...

Insektsbett – tips och råd!
15 januari, 2020 Bättre liv

Insektsbett – tips och råd!

När värmen stiger kryper också små vänner i naturen fra...

Var du bor avgör om du får bäst behandling vid psoriasis
13 januari, 2020 Hud & Hår

Var du bor avgör om du får bäst behandling vid psoriasis

För att få tillgång till bäst vård och behandling för p...

Fördubblad risk att dö i hjärtinfarkt beroende på var du bor
16 december, 2019 Hjärta & Kärl

Fördubblad risk att dö i hjärtinfarkt beroende på var du bor

Risken att dö i hjärtinfarkt mer än fördubblas beroende...

Annons:
Ny statistik visar: Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt
11 december, 2019 Hjärta & Kärl

Ny statistik visar: Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt

Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfark...

Kosmetikaköp på nätet kan vara hälsofarligt – se upp för fällorna!
26 november, 2019 Hud & Hår

Kosmetikaköp på nätet kan vara hälsofarligt – se upp för fällorna!

Black friday står för dörren och julklappshandeln tar s...

Koppling mellan sömnlängd och hjärtinfarkt
10 september, 2019 Hjärta & Kärl

Koppling mellan sömnlängd och hjärtinfarkt

En hjärtstudie påvisar nya fynd om att det finns ett sa...

Annons:
Allt om diabetesfötter – viktig kunskap för dig som är diabetiker
8 augusti, 2019 Diabetes

Allt om diabetesfötter – viktig kunskap för dig som är diabetiker

För den som har diabetes uppstår inte sällan problem me...

Frisk och fräsch sommarhud – så tar du hand om den
9 juli, 2019 Hud & Hår

Frisk och fräsch sommarhud – så tar du hand om den

Många av oss vet redan att det är viktigt att skydda os...

Riktlinjer ska ge bättre och mer jämlik vård vid psoriasis
9 juli, 2019 Hud & Hår

Riktlinjer ska ge bättre och mer jämlik vård vid psoriasis

Tusentals fler med psoriasis kan nu få tillgång till my...

Hudvård för olika hudtyper – vilken hudvård passar din hudtyp?
26 juni, 2019 Hud & Hår

Hudvård för olika hudtyper – vilken hudvård passar din hudtyp?

För att du lättare ska kunna veta hur du ska vårda och ...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq