Ange ditt sökord

Rätt behandling är viktigt eftersom sjukdomen inte går att bota. Foto: Shutterstock

Rätt behandling är viktigt eftersom sjukdomen inte går att bota. Foto: Shutterstock

Psoriasis kan kännas besvärligt men det finns behandling. Foto: Shutterstock

Psoriasis kan kännas besvärligt men det finns behandling. Foto: Shutterstock

De vanligaste drabbade områdena är hårbotten, ansikte, rygg, armbågar, handflator, knän och fotsulor. Foto: Shutterstock

De vanligaste drabbade områdena är hårbotten, ansikte, rygg, armbågar, handflator, knän och fotsulor. Foto: Shutterstock

Psoriasis – mer än en hudsjukdom

Psoriasis är mycket mer än en hudsjukdom. Du som har psoriasis kan påverkas fysiskt, psykiskt och socialt men det finns hjälp att få, dels moderna behandlingar och möjlighet att samtala med din specialistläkare för att optimera just din behandling.

Annons:

I Sverige beräknas omkring 300 000 individer ha psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Idag finns ingen botande behandling och orsakerna till psoriasis är inte helt kända. Man vet dock att immunförsvaret reagerar felaktigt mot kroppen med överdriven produktion av hudceller, inflammation och skador i hudbarriären som följd. Sjukdomen är ärftlig och den är inte smittsam. Psoriasis kan drabba huden, lederna och självkänslan.

Psoriasis – en komplex sjukdom

Psoriasis är en kronisk systemisk sjukdom som kan ha många olika symtom. Sjukdomen drabbar ungefär två till fyra procent av befolkningen i de nordiska länderna, och kan ha flera utlösande faktorer. Genetik, stress, infektioner och rökning är några.

Förr betraktades psoriasis som enbart en hudsjukdom, men numera vet man att psoriasissymtom kan variera kraftigt från person till person. De symtom man oftast förknippar med psoriasis är hudutslag, så kallade plack, på delar av eller hela kroppen, psoriasis i hårbotten, naglar, hand- och fotsulor och i vissa fall ledbesvär. Ofta har man något eller några av dessa symtom, och svårighetsgraden varierar stort mellan individer. Nyare data tyder på att klåda är det vanligaste och mest besvärande symtomet.

En del människor får ingen eller liten påverkan på livskvaliteten, medan andra kan känna stor psykisk påfrestning eller begränsningar i vardagen på grund av sina symtom. Det är vanligt med samsjuklighet varför man bör vara uppmärksam på symtom som kan tyda på annan sjukdom, som exempelvis hjärt-kärlproblem, mag-tarmbesvär, diabetes typ 2 och inflammatoriska ögonsjukdomar. Det är därför extra viktigt att hålla koll på sitt blodtryck, sin vikt och att inte röka.

Symtom vid psoriasis

Psoriasis kan innebära perioder med mer besvär och större utslag och perioder med små eller inga besvär. Beroende på hur allvarliga symtom du upplever kan det vara svårt att diagnostisera psoriasis på första läkarbesöket.

Vanliga symtom vid psoriasis

 • Huden kan fjälla
 • Klåda
 • Olika typer av rodnad
 • Hudförhårdnader
 • Bestående torr hud och torr hårbotten
 • Ledbesvär
 • Millimeterstora gropar i naglarna

Genom att följa upp och noggrant notera förändringar i huden/naglarna, ta hudprov och skapa en öppen kommunikation får läkarna en möjlighet att ställa diagnosen – även om det ibland är svårt att skilja mellan till exempel eksem och psoriasis.

Om du har psoriasis och får problem med leder i händer, fötter, handleder, fotleder och med ryggen så kan du ha drabbats av psoriasisartrit. Vanliga symtom är då stelhet, smärta, ömhet i muskler och senfästen, svullna leder och ryggsmärta. Det är viktigt med en tidig diagnos och behandling.

Hur märker jag själv om jag drabbats?

Du känner din hud bäst – om du upptäcker skillnader i huden, får klåda, att du fjällar eller upptäcker att dina naglar förändras, kan det vara tecken på psoriasis. Sjukdomen är inte alltid så tydlig, man kan ha psoriasis i hårbotten och en del får bara enstaka utslag. Andra får i mer eller mindre längre perioder tydliga utslag över stora ytor på huden. Symtomen kan även skilja sig mycket för en och samma person under olika faser i livet.

Att skilja mellan eksem och psoriasis kan vara svårt, så tala med din läkare om du är osäker på vilken diagnos du har.

Diagnostisera psoriasis

Det finns idag inte något enkelt test utan diagnosen psoriasis baseras på utslagens utseende, var på kroppen de finns och vad du berättar om t.ex. ärftlighet. Ibland kan läkaren ta ett hudprov för att säkerställa korrekt diagnos.

Psoriasis – orsak

Du löper lika stor risk att drabbas oavsett om du är man eller kvinna. Vad som orsakar psoriasis och utlöser sjukdomen är inte helt klarlagt. Man vet dock att ärftlighet spelar en stor roll och att vissa läkemedel, hudskador, infektioner och psykisk stress kan trigga sjukdomen att bryta ut. Forskning för att fastställa grundorsaken pågår ständigt.

Eftersom orsakerna till psoriasis inte är helt kända finns det idag inget sätt att förebygga eller förutse vilka personer som drabbas. Det man vet är att det är bra att undvika alkohol och tobak om man har drabbats av psoriasis. Att leva hälsosamt och att motionera samt äta hälsosam kost är allmänna råd som man ger i samband med psoriasis.

Behandling av psoriasis

Det finns ingen behandling som kan bota psoriasis eller psoriasisartrit. Men idag finns goda möjligheter att individanpassa behandlingen för att bidra till att lindra besvären avsevärt och ge bättre förutsättningar för ett bra liv.

Först provar man utvärtes behandlingar i form av krämer, salvor, bad och ljusterapi med mera. Dessa alternativ är effektiva för många patienter och man behöver få in dem i sin dagliga rutin eftersom de ofta är tidskrävande. Det finns även ett flertal äldre systemiska behandlingar, som kan ha god effekt. Dock får en del patienter otillräcklig effekt eller problem med biverkningar, vilket gör att man behöver andra alternativ.

De senaste åren har mycket hänt på behandlingsfronten. Många patienter är hjälpta av de modernare behandlingarna som nu finns tillgängliga. Biologiska behandlingar såsom TNF-hämmare eller interleukinhämmare, i form av injektioner eller infusioner kan vara effektiva alternativ.

Att få rätt behandling är viktigt eftersom sjukdomen inte går att bota. Psoriasis är något du får leva med och behandlingen måste utformas och optimeras för varje patient. Med rätt behandling kan de flesta patienter leva helt vanligt utan att besväras nämnvärt av sin sjukdom. Kontakta din läkare för att få hjälp med korrekt behandling av din psoriasis.

Utvärdera om din behandling är optimal

Ett bra sätt att utvärdera din sjukdom är att kontinuerligt dokumentera dina symtom, så att du kan föra en bra dialog med läkare och sjuksköterska vid läkarbesök.

Fundera över nedanstående punkter, om du trots behandling fortfarande besväras eller begränsas i ditt dagliga liv:

 • Biverkningar
 • Bristande effekt
 • Behandlingsmetoden kanske inte passar din livsstil

Svara på frågorna i testet nedan för att ta reda på om du är optimalt behandlad

Att leva med psoriasis – ta kontroll över din sjukdom

Världshälsoorganisationen (WHO) har 2014 antagit en resolution där de fastslår att psoriasis är en allvarlig, icke smittsam sjukdom. Sådana resolutioner finns för flera andra kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes. I resolutionen fastslog WHO att patienter med psoriasis lider i onödan på grund av felaktig eller sen diagnos, otillräckliga behandlingsalternativ, bristande tillgång till vård eller social stigmatisering. WHO skriver även att framtidens psoriasisvård bör utgå från den enskilde patienten och dess behov.

Du som patient har stor möjlighet att påverka din vård. En studie visade till exempel att patienter som förmedlar sina förväntningar på att få en behandling för en viss sjukdom har tio gånger större chans att få behandlingen. I och med patientmaktsutredningen har också patientens roll i vården stärkts på flera sätt, till exempel att man till viss mån har kunnat påverka valet av behandlingsmetod samt rätten till en ”second opinion”.

Har du psoriasis och får behandling mot din sjukdom är det viktigt att veta att det kan finnas andra alternativ om du av någon anledning inte är nöjd med hur din behandling fungerar.

 

Annons:

Källor:

 1. Lebwohl MG et al. J Am Acad Dermatol. 2014;70(5):871–881. e1-e30.

 2. Cockburn and Pit. BMJ 1997;315:520–3

Psoriasisförbundet.se

Psoriasisföreningen

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: