Ange ditt sökord

Det finns alltid någon form av hjälp att få när man har drabbats av nedsatt hörsel, varav hörselapparat är ett alternativ.Det finns alltid någon form av hjälp att få när man har drabbats av nedsatt hörsel, varav hörapparat är ett alternativ. Foto: Shutterstock

Det finns alltid någon form av hjälp att få när man har drabbats av nedsatt hörsel, varav hörselapparat är ett alternativ.Det finns alltid någon form av hjälp att få när man har drabbats av nedsatt hörsel, varav hörapparat är ett alternativ. Foto: Shutterstock

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är väldigt vanligt, ungefär 1,5 miljon svenskar har någon form av nedsatt hörsel. Med stigande ålder försämras hörseln eftersom även hörselorganen åldras, men sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar kan också ligga bakom hörselnedsättningen. 

Annons:

Det finns alltid någon form av hjälp att få när man har drabbats av nedsatt hörsel. Behandlingen beror på orsaken till hörselnedsättningen.

Varför uppstår nedsättning av hörseln?

Att få sämre hörsel kan ha många orsaker, vanligast är att hörselorganen åldras i takt med stigande ålder. Åldersrelaterade hörselnedsättningar upptäcks ofta av närstående innan den hörselskadade själv blivit medveten om det. Vid nedsatt hörsel blir trumhinnan och hörselbenen mindre elastiska och det blir svårigheter att leda ljudet genom mellanörat. Men hörselnedsättning kan också bero på skador, sjukdomar på innerörat, hörselnerven eller hjärnan, vissa läkemedel och andra yttre faktorer.

Symtom på nedsatt hörsel

Vanliga tecken på att du hör sämre är när du:

…märker att du har svårare att höra än andra människor

…tycker att andra talar otydligt och svagt

…blir ombedd av andra att sänka volymen på TV:n eller radion

…märker att hörseln är sämre på ena örat

…har svårt att uppfatta när flera pratar samtidigt

Genom att skydda öronen från att utsättas för alltför starka ljud kan man minska risken för hörselnedsättning. Se till att använda hörselkåpor vid arbete med högljudda maskiner såsom borrmaskiner och gräsklippare, samt bär öronproppar vid konserter och andra platser med hög volym.

Hörselnedsättning delas in i två delar

Ledningshinder – beror på att ljudet inte kan ledas på ett normalt sätt in till innerörat. Anledning kan vara vaxpropp, öronkatarr, öroninflammation och en sjukdom som kallas otoskleros, då stigbygeln blir orörlig och inte kan överföra ljudvågorna till innerörat. De flesta hörselnedsättningar som beror på ledningshinder kan helt avhjälpas eller kraftigt förbättras med olika tekniska hjälpmedel eller genom operation.

Sensorineural hörselnedsättning – beror på en skada på innerörat, hörselnerven eller hjärnan. Det kan till exempel vara naturliga åldersförändringar, bullerskador, skador från bärbara musikmaskiner och headsets, ärftliga faktorer, Menieres sjukdom (yrselattacker), tumör på hörselnerven, biverkan av läkemedel, infektioner eller cirkulationsrubbningar. Hörselnedsättningen innebär att vissa ljudintervall (vissa frekvenser) helt eller delvis försvinner, svagare ljud blir allt svårare att uppfatta och att den så kallade hörselskärpan blir sämre, det vill säga att ljud förvrängs och flyter ihop. Man kan då höra att något sägs, men inte vad. Hörselnedsättningar som beror på skador är ofta bestående men genom att använda hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater kan problemen reduceras.

Diagnos vid nedsatt hörsel

Vid utredning av nedsatt hörsel får du alltid först berätta för läkaren om dina besvär. Efter det får du genomgå olika hörselundersökningar för att fastställa vilken typ av hörselnedsättning du har. En undersökning av hörselgång och trumhinna görs alltid för att utesluta att hörselproblematiken inte beror på till exempel en vaxpropp.

Man kan mäta hörseln genom att göra en hörselkurva (tonaudiogram). Man får då lyssna till toner av olika styrka och tonhöjd (frekvens) i hörtelefoner i var öra för sig och ibland också via en vibrator på benet bakom örat. På så sätt kan man fastställa typ och grad av hörselnedsättning. Hörseln påverkas olika av ledningshinder och skador på innerörat. Vid ledningshinder hörs ljudet enbart svagare men vid skador blir ljudet dessutom otydligt. 

Utifrån de frågor som läkaren ställer och de undersökningar och mätningar som gjorts så ställs en diagnos. Vilken sorts hörselnedsättning du har och hur pass allvarlig den är ligger till grund för vilken behandling du får.

Behandling vid hörselnedsättning

Vid sjukdom eller skada i hörselgången, trumhinnan eller mellanörat, så att ljudet inte kan ledas in i örat som det ska, behandlas grundorsaken till problemen. De flesta hörselnedsättningar som beror på ledningshinder som dessa kan förbättras med exempelvis hörselapparat och i vissa fall helt återställas via kirurgi.

Hörselskador i innerörat, sensorineural hörselnedsättning, går i dagsläget inte att bota, men kan avhjälpas med hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel.

Hörapparat är bra för att förstärka de frekvenser där hörseln är sämre och är vanligt om man har bestående problem med kraftigt nedsatt hörsel. Vanligast är att apparaten sitter i hörselgången eller bakom ytterörat och förstärker ljudet mot trumhinnan, men det finns också varianter då hörapparaten är benförankrad och som leder ljudet till innerörat genom en titanskruv i skallens ben. 

När man talar om tekniska hjälpmedel vid nedsatt hörsel menar man lösningar som hjälper en att uppfatta ljudet. Det kan till exempel vara extra förstärkning till telefonen eller dörrklockan, antingen genom förstärkt ljud, ljussignaler eller vibrationer. 

Söka vård

För många människor kan det upplevas som jobbigt att inte höra ordentligt och det kan påverka det sociala samspelet med andra människor. För att undvika missförstånd och underlätta både för dig själv och andra kan det vara bra att berätta för personer i din närhet att du hör dåligt. Viktigt om du misstänker att du har en hörselnedsättning är också att söka hjälp i tid. Det finns alltid hjälp att få i någon form. Börja med att kontakta din vårdcentral eller läkarmottagning.

Du bör kontakta en akutmottagning om du plötsligt 

• får dålig hörsel på ena örat 

• hör dåligt efter en dykning eller efter ett slag mot örat 

• hör dåligt och samtidigt känner smärta i örat eller i huvudet 

• plötsligt hör dåligt och känner dig yr

Annons:

Ursprungligen skriven av Elisabeth Berglund, uppdaterad av Moa Järefäll

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: