Ange ditt sökord

Irriterade ögon hos barn kan bero på många saker, exempelvis för mycket tid framför en skärm, allergi eller skräp i ögat. Foto: Getty Images

Irriterade ögon hos barn kan bero på många saker, exempelvis för mycket tid framför en skärm, allergi eller skräp i ögat. Foto: Getty Images

Barn och ögonproblem (irriterade ögon) – orsaker, symtom och hantering

Små barns ögon är känsliga och kan lätt bli röda och irriterade av olika skäl. Det kan exempelvis handla om spruckna blodkärl, ögoninflammation eller en allergisk reaktion. Det kan vara svårt att veta när det är dags att söka vård och när besvären kan hanteras hemma.

Annons:

Röda och irriterade ögon hos barn

Barns ögon är känsliga och sårbara, vilket gör det viktigt att vara medveten om vanliga ögonproblem och hur man hanterar dem. Röda och irriterade ögon är ett vanligt förekommande problem hos barn och kan vara ett resultat av olika orsaker. Nedan följer en översikt över symtom och hanteringsmetoder.

Röda och irriterade ögon hos barn kan ha flera möjliga orsaker:

 1. Blodkärlsbristning: Ibland kan små blodkärl i ögat brista, vilket resulterar i röda ögon. Detta kan inträffa hos barn i olika åldrar.
 2. Inflammation av talgkörtel: Svullnad och ömhet i ett ögonlock kan uppstå på grund av en inflammerad talgkörtel.
 3. Exponering för irriterande ämnen: Rök, damm eller andra irriterande ämnen kan orsaka ögonirritation och röda ögon. Likaså kan små främmande föremål som sandkorn komma in i ögat och skapa obehag.
 4. Ögoninflammation (ögonfluss): Virala eller bakteriella infektioner i ögat kan orsaka ögoninflammation. Detta är vanligtvis kopplat till förkylningar och kan inkludera symtom som vattniga ögon och sekret.
 5. Allergiska reaktioner: Pollen, pälsdjur eller andra allergener kan utlösa allergiska reaktioner som inkluderar röda, kliande och vattniga ögon.
 6. Tårproblem hos nyfödda: Hos nyfödda kan tårkanalerna vara underutvecklade, vilket kan orsaka röda ögon och ökad risk för infektioner.

När bör du kontakta vård för barnets ögonproblem?

Det är viktigt att veta när du bör söka medicinsk vård för ditt barns ögonproblem:

 • Nyfödda med svullna och röda ögon: Nyfödda med dessa symtom bör undersökas av en ögonläkare direkt, särskilt om det finns misstankar om smitta vid förlossningen.
 • Svåra allergiska reaktioner: Om ditt barn har svåra allergiska reaktioner som inte förbättras med receptfri medicin från apotek, bör du söka medicinsk vård.
 • Ljuskänslighet: Om ditt barn blir extremt ljuskänsligt, kan det indikera en skada på hornhinnan, och det är viktigt att få detta utvärderat av en läkare.
 • Skräp som inte försvinner: Om ett föremål fastnar i ögat och inte kan tas bort på ett säkert sätt eller om besvären fortsätter efter ett dygn, bör medicinsk vård sökas.

Egenvård och behandling för barnets ögonbesvär

Behandling och egenvård är avgörande för att hantera ögonproblem hos barn:

 • Förebyggande: Undvik att barnet utsätts för irriterande ämnen om möjligt. Om ditt barn lider av allergier, försök att minska kontakt med allergener och följ medicinska råd för hantering av allergisymtom.
 • Egenvård: För skräp i ögat kan du använda en fuktig bomullspinne för att ta bort skräpet försiktigt. Om det handlar om en ögoninfektion eller inflammation, rengör området runt ögat noggrant och se till att ditt barn inte gnuggar i ögonen. Ögoninflammationer kan vara mycket smittsamma och barnet behöver därför stanna hemma från förskola eller skola tills dess att det är helt friskt. Om orsaken är en vagel, kan den tvättas och värmas försiktigt. Det gör att talgkörteln öppnas och läkningen går snabbare.
 • Behandling: En läkare eller ögonläkare kan föreskriva lämplig medicin, inklusive ögondroppar eller salva, beroende på orsaken till ögonproblemet.
 • Vidare uppföljning: Följ läkarens råd för eventuell uppföljning och se till att ditt barn följer receptbelagd medicinering om det föreskrivs.

Att vara medveten om potentiella ögonproblem hos barn och veta när man ska söka medicinsk vård, är bra för att bevara ögonhälsan och säkerställa ditt barns välmående.

Föremål i ögat – vad du behöver veta

Barn är nyfikna och äventyrliga av naturen, och ibland kan små föremål eller skräp hamna i deras ögon. I dessa situationer är det viktigt att veta hur man korrekt tar hand om problemet för att undvika ytterligare skada. Här är stegen du bör följa om något hamnar i ditt barns öga:

 1. Tvätta händerna: Innan du vidrör ditt barns öga, se till att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Detta minimerar risken för att infektioner överförs till ögat.
 2. Sitt stilla: Få ditt barn att sitta stilla och fokusera på ett fast objekt för att minska rörelser som kan göra det svårare att ta bort skräpet.
 3. Sära på ögonlocken: Använd två fingrar för att försiktigt sära på ögonlocken.
 4. Titta åt olika håll: Be ditt barn att försiktigt titta åt höger, vänster, uppåt och nedåt. Detta hjälper till att flytta skräpet i ögat till en mer tillgänglig position.
 5. Skölj med vatten eller steril koksaltlösning: Om skräpet är synligt, kan du försiktigt skölja ögat med rent, ljummet vatten eller steril koksaltlösning om det är tillgängligt. Använd en ren pipett eller en ögondusch om du har en. Rikta vattnet eller lösningen från ögonvrån och utåt, för att minska risken för att skräpet hamnar djupare in i ögat.
 6. Använd en fuktad bomullstopp: Om skräpet inte kan sköljas bort, kan du använda en fuktad bomullstopp för att försiktigt försöka lyfta ut det. Var noga med att inte trycka för hårt eller skapa mer irritation.
 7. Undvik att gnugga ögat: Försök att undvika att ditt barn gnuggar ögat, även om det är irriterat. Detta kan föra in skräpet djupare eller orsaka skada.
 8. Sök vård om skräpet inte försvinner: Om skräpet inte kan avlägsnas eller om ögat fortfarande är irriterat efter att skräpet har tagits bort, är det bäst att kontakta vårdcentralen eller ögonläkare för vidare utvärdering.

Kemiska brännskador i ögat – omedelbar hantering!

Kemikalier kan vara farliga och orsaka allvarliga skador på ögat om de stänker in. Det kan ge intensiv smärta, rodnad och svullnad i och omkring ögat. I händelse av kemisk exponering är det avgörande att agera snabbt för att minimera skadan och smärtan. Här är några viktiga saker du bör vidta om ditt barn kommer i kontakt med frätande ämnen i ögat:

 1. Skölj omedelbart med vatten: Skölj ögat med en mjuk, ljummen vattenstråle från exempelvis ett rent dricksglas. Se till att hålla ögonlocken brett isär med hjälp av fingrarna, för att säkerställa en effektiv sköljning.
 2. Fortsätt skölja: Om det rör sig om ett frätande ämne, fortsätt att skölja ögat i minst 10–15 minuter. Ju längre sköljning, desto bättre för att späda ut och ta bort ämnet.
 3. Täck ögat: När du har sköljt ögat noggrant, täck det med en steril kompress och linda fast den på plats med gasbinda. Detta hjälper till att skydda ögat och minimera irritationen.
 4. Sök omedelbar sjukvård: Efter att ha utfört ovanstående steg, sök omedelbart medicinsk vård. Kemiska brännskador i ögat kräver professionell bedömning och behandling för att minimera skador på ögat.

Att vara medveten om hur man korrekt hanterar kemiska brännskador i ögat är avgörande för att bevara synen och ögats hälsa.

Läs om torra och rinnande ögon.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: