Ange ditt sökord

Ödem är resultatet av att vätska av någon orsak samlas i ben och i fötter. Foto: Shutterstock

Ödem är resultatet av att vätska av någon orsak samlas i ben och i fötter. Foto: Shutterstock

Allt om ödem (svullna ben och fötter) – när svullnaden inte går ner

Om vätska samlas i till exempel ben eller fötter, en svullnad som inte ger med sig, kallas det för ödem. Ödem är relativt vanligt och något som kan drabba både kvinnor och män. Det finns olika typer av ödem som har varierande symtom och som påverkar kroppen på olika sätt. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma och söka hjälp om man har en svullnad som inte vill ge med sig, för att inte få ytterligare besvär.

Annons:

Alla kan svälla upp i ben, fötter eller fingrar någon gång då och då. Det kan bero på värme eller på att man suttit still länge, vid exempelvis en flygresa eller längre bilresa. Svullnader kan också uppstå om man står upp en längre period och den här typen av svullnad går ofta ner efter ett tag. Om svullnaden däremot består kan man ha drabbats av någon typ av ödem. Ödem är resultatet av att vätska av någon orsak blir kvar i kroppens vävnader och ger symtom som svullna ben och fötter. En vanlig form av ödem är lymfödem, men även hjärt- och kärlsjukdom, njursjukdom eller endokrina sjukdomar kan alla ge upphov till lymfödemliknande symtom. Insektsbett, kirurgi, högt blodtryck och borrelia kan i sin tur ge svullnad som utvecklas till lymfödem.

Vad är lymfödem?

Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar och består av lymfkörtlar, mjälten, brässen och lymfkärl. Lymfkärlen finns spridda i hela kroppen och transporterar den vätska som kallas lymfan. Lymfödem kännetecknas av en svullnad som inte går bort, vanligtvis i armar eller ben. Svullnaden beror på att lymfan har svårt att transporteras och istället samlas upp på ett ställe. De flesta lymfödem är kroniska, det vill säga att de inte går att bota, men det finns behandling som kan minska besvären.

Vanliga symtom vid lymfödem

 • Att huden blir tjockare.
 • Du kan känna en spänning i huden när lymfödemet håller på att bildas.
 • En svullnad vid exempelvis anklar eller runt armbågar kan synas.
 • Det kan spänna och kännas tungt i kroppsdelen.
 • Du kan få märken på huden efter kläder eller smycken som sitter tight.
 • Om ödemet ökar kan rörlighet och kraft i kroppsdelen minska.
 • Du kan få ont och få hudbesvär.
 • Det finns en ökad risk för infektion i den svullna kroppsdelen.

Olika typer av lymfödem

Det finns olika typer av lymfödem; primärt, sekundärt samt lipolymfödem. Primärt lymfödem innebär att det finns en medfödd underfunktion i lymfsystemet som kan utvecklas antingen på grund av yttre faktorer som skador och infektioner eller vid inre som hormonella förändringar som pubertet, graviditet eller klimakteriet. Sekundärt lymfödem handlar först och främst om yttre trauman som kirurgi, strålbehandling, olycksfall eller orsaker som förstör lymfnoder och lymfkärl. Det är inte ovanligt att det tar lång tid, upp till flera år, innan man märker av att man har lymfödem. Lipolymfödem kan utvecklas hos personer som redan har lipödem. Utvecklingen kommer om lymfsystemet skadats vilket sker i ett sent stadium av lipödem.

Vanliga symtom vid lymfödem är en känsla av tyngd och spänningar, pirrande känsla som att kroppsdelen sover, smärta och nedsatt rörlighet. Man kan upptäcka att det finns svullnad som kommer och försvinner vid träning eller vid annan fysisk aktivitet och det förekommer även rodnad och en värmande känsla i den drabbade kroppsdelen. Man delar in lymfödem i tre stadier:

 1. I första fasen märker man ingenting, trots att lymfsystemet inte längre fungerar normal.
 2. Sen uppkommer svullnad, ödem, som vid det här laget kan gå tillbaka vid behandling.
 3. Om man inte behandlar ödem finns det en risk att svullnaden blir permanent och det finns inget bot idag, om man väl har drabbats av lymfödem.

Tidig behandling att rekommendera vid lymfödem

Om man får tidig behandling minskar besvären vid lymfödem och oftast är det lättare att behandla lymfödem om man söker vård tidigt. Har man fått svullnader bör man låta en läkare kontrollera dessa även om det inte ger besvär. Utan behandling kan svullnaden ofta förvärras. Om man upptäcker lymfödemet redan när de första symtomen uppstått, kan det räcka med att använda kompressionsstrumpor som har ett högre tryck än stödstrumpor.

Kompressionsstrumpan ökar trycket mot vävnaden och bidrar till att svullnaden minskar. Det är viktigt att man får en kompression som är individanpassad, då ett för lågt eller för högt tryck antingen inte hjälper eller till och med kan förvärra situationen. Man lär sig snabbt ta hand om kompressionsstrumporna så man vet hur dessa ska användas för bästa effekt. Även om det heter ”strumpor” finns kompressionsstrumpor även för till exempel händer och bål och kan måttbeställas. Hur många strumpor man behöver är individuellt och kostnaden varierar från landsting till landsting.

Till skillnad från vad man tidigare trott försämrar inte fysisk aktivitet lymfödem i armen, snarare tvärtom. Fysisk aktivitet, särskilt om man sitter stilla långa stunder, är mycket viktigt. Det kan räcka med regelbundna pauser, gärna varje timme, där man rör på sig och då särskilt gör stora rörelser med armen eller benet. För säkerhetsskull är det bäst att ta professionell hjälp i början för att bygga upp både styrka och kapaciteten i lymfsystemet efter hand. Det finns stora individuella skillnader beroende på både muskel- och lymfkapacitet. En del kan uppleva att till exempel styrketräning känns bra, medan andra tycker att det gör lymfödemet värre. Det är bra att veta att vätskevolymen oftast ökar direkt efter träningen eller efter tungt rörligt arbete. Men om man använder kompressionsstrumpa minskar vätskan inom ett dygn, även i området där man har lymfödem.

Håll kroppsdelen högt vid ödem

Att vila den svullna kroppsdelen i högt läge är också bra men för att vilan ska få en riktigt god effekt bör det ske under längre tid, till exempel under natten. Om man har lymfödem i armen kan man vila armen på en stabil kudde och med lymfödem i benet kan man höja fotändan på sängen några centimeter.  Om kompressionsbehandling inte ger tillräckligt bra resultat finns andra behandlingar. De vanligaste alternativen är manuellt lymfdränage och behandling med en så kallad lymfpulsator.

Man kan själv se hur stort lymfödemet är genom att mäta omkretsen på flera olika ställen på armen eller benet och jämföra med den friska sidan. Man kan också ta ett hudveck mellan tummen och pekfingret och jämföra med samma område på den friska sidan av kroppen. På bålen eller huvudet kan det vara svårt att mäta, men man kan försöka jämföra tjockleken på hudveck.

Lipödem kan misstas för fetma

En annan form av ödem är lipödem, en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Lipödem drabbar nästan uteslutande kvinnor och bryter ofta ut vid hormonella förändringar som exempelvis vid puberteten, graviditet och klimakterium. Lipödem är troligtvis en ärftlig sjukdom. När sjukdomen bryter ut ökar kroppens fettceller i storlek vilket gör att personen ökar i omfång, framför allt över höfter, lår och stuss. Även armar kan påverkas så småningom. Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns många saker som skiljer lipödem från fetma.

Det händer också att man blandar ihop lipödem med lymfödem men där finns en tydlig skillnad; lipödem breder ut sig symmetriskt på kroppens båda sidor. Det finns typiska tecken på lipödem varav många är fysiska:

 • Att överkroppen är smalare än underkroppen.
 • Att det uppstår celluliter eller att man känner små hårda fettkulor under huden.
 • Att man vid beröring kan uppleva smärta.
 • Att blåmärken uppstår lätt.
 • Att svullnaden ökar under dagen.
 • Att huden är kall i områden som är drabbade.

Fysisk aktivitet bra vid lipödem

Eftersom det inte rör sig om fetma så försvinner inte heller lipödem med träning eller genom att man bantar. Det finns olika behandlingsmetoder vid lipödem, bland annat kan man bära kompressionskläder, det vill säga kläder som sitter åt ordentligt och som i sin tur hjälper kroppen att transportera bort ödem som bildas. Inom vården kan det finnas erfaren personal som kan hjälpa till att välja rätt typer av kompressionskläder beroende på vilket behov man har. Generellt är fysisk aktivitet bra för hälsan och det är inget undantag vid lipödem.

Däremot är det viktigt att ta reda på hur man kan träna eftersom hård träning kan leda till ökad vätskemängd i vävnadarena, vilket i sin tur kan leda till ökad svullnad. Kunskap i hur man tar hand om sin kropp i samband med träning är viktigt, men med det sagt finns det inget som hindrar att man tränar. Idag forskas det på olika behandlingsmetoder vid lipödem, det viktigaste är att man pratar med sin läkare och hittar en lösning som passar då det varierar från person till person. Behandlingen liknar till mångt och mycket den som rekommenderas även vid lymfödem men som tidigare nämnt är lymfödem och lipödem inte samma sak och bör därför bedömas och behandlas utifrån vilken av diagnoserna man får.

Var uppmärksam på alla svullnader

Det finns ytterligare en form av ödem, venösa ödem som först syns på anklar och fötter. Vid venösa ödem beror svullnaden på att vensystemet i benen inte fungerar normalt. Tack vare så kallade klaffar som sluter tätt inuti venerna i benen, ska blodet egentligen inte kunna ta sig tillbaka när det cirkulerar i kroppen. Men om klaffarna är förstörda till följd av exempelvis blodproppar eller förslitningar, backar blodet tillbaka ner i benen och det kan uppstå ett ödem. Detta kan leda till missfärgning av huden, bensår och lymfödem.

Samtliga ödem kan innebära besvär och begränsningar i vardagen och det gäller att vara uppmärksam på om det uppkommer svullnader på kroppen. Tidig upptäckt leder till tidig behandling vilket förbättrar möjligheterna att ödemet går att behandla. Ödem behöver skötas ordentligt och även om behandling sätts in kan man behöva göra förändringar i livet för att förbättra chanserna att bli av med ödemet.

5 tips för svullna fötter

 1. När du vilar, sätt en kudde under benen. Försök att få fötterna i en högre position än resten av kroppen.
 2. Undvik att sitta eller stå stilla under längre perioder.
 3. Att röra på dig regelbundet är viktigt då det stimulerar blodcirkulationen. Promenader är positivt.
 4. Om du är överviktig, försök att gå ner lite i vikt. Fetma och övervikt minskar blodflödet i kroppen.
 5. Använd stödstrumpor när du vet att du kommer stå eller sitta många timmar, för att lindra svullnaden.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: