Ange ditt sökord

Om man har fått skräp i ögat ska man undvika att klia och i stället skölja ögat med vatten. Foto: Getty Images

Om man har fått skräp i ögat ska man undvika att klia och i stället skölja ögat med vatten. Foto: Getty Images

Ögonskador (irriterade ögon) – orsaker, symtom och behandling

Ögonen, våra mest känsliga organ, är utsatta för en rad faktorer som kan orsaka irriterande besvär. Allt från kontaktlinser till klor, smink och rök kan leda till obehaglig ögonirritation och klåda. Du ska söka vård om besvären hindrar dig i vardagen och du har ihållande ögonirritation som inte förbättras. Vid behov finns både receptfria och receptbelagda läkemedel.

Annons:

Vanliga orsaker till ögonirritation

Ögonen, våra mest känsliga organ, kan lätt påverkas av olika irriterande faktorer. Det finns många vanliga källor till ögonirritation, inklusive kontaktlinser, kemikalier, smink och rök.

Kontaktlinser: Många människor använder kontaktlinser för att korrigera synen, men ibland kan dessa orsaka irritation, sveda och klåda i ögonen. Att använda linser i för många timmar eller att inte rengöra dem noggrant kan vara en bidragande faktor.

Smink: Trots att smink används för att förbättra skönheten kan det ibland orsaka allergiska reaktioner som resulterar i ögonirritation. Mascara, ögonskugga och lösögonfransar är vanliga bovar i dramat.

Skräp, smuts eller främmande föremål i ögat: Det kan medföra klåda och irritation i ögonen. Även en vagel kan skava.

Klor från simbassängen: Det kan irritera ögonen.

Allergi: Allergiska besvär kan göra att ögonen kliar, skaver och rinner.

Rök: Rökfyllda miljöer, inklusive rökning eller exponering för brandrök, kan irritera ögonen och orsaka rodnad, klåda och sveda. Även torr och dammig luft kan orsaka ögonirritation.

Överansträngning: Efter många timmar framför datorn kan ögonirritation uppstå.

Ögonsjukdomar: Det kan orsaka irritation i ögonen.

Symtom på irriterade ögon

För att effektivt behandla ögonirritation är det viktigt att kunna identifiera symtomen. Här går vi igenom de vanligaste symtomen som är förknippade med ögonirritation och vad de kan tyda på.

Ögonrodnad och irritation: En av de mest uppenbara indikationerna på ögonirritation är rodnad och allmän irritation i ögonområdet.

Klåda och skavande känsla: Många upplever en intensiv klåda eller skavande känsla i ögonen när de är irriterade.

Sänkt synskärpa: Ögonirritation kan påverka synskärpan, vilket kan göra det svårt att se tydligt.

Smärta och obehag: Ibland åtföljs ögonirritation av smärta eller obehag, inklusive en brännande känsla eller värk.

Tårar och klibbighet: Ögonen kan börja rinna och bli klibbiga som en försvarsmekanism mot irriterande ämnen.

Svullnad i ögonområdet: Ögonlock och området runt ögonen kan svullna vid vissa typer av ögonirritation.

Egenvård vid ögonirritation

Det finns flera åtgärder du själv kan vidta för att lindra ögonirritation och främja läkning. Här listar vi några exempel på egenvårdsmetoder:

Rengöring av ögonen: Skölj ögat med vatten eller koksaltlösning för att ta bort eventuellt smuts eller skräp. Blinka några gånger medan du sköljer för att hjälpa till att avlägsna främmande ämnen.

Undvik kontaktlinser: Vid ögonirritation kan det vara klokt att använda glasögon i stället för kontaktlinser och låta ögonen vila.

Använd ögondroppar för torra ögon: Om irritationen är relaterad till torra ögon kan du köpa ögondroppar på apoteket för att lindra symtomen.

Undvik smink: Vid ögonirritation är det bäst att undvika smink som mascara, ögonskugga och lösögonfransar.

Egenvård vid vagel: Om du utvecklar en vagel kan du massera och rengöra området med en varm och fuktig handduk eller varma kompresser.

Införskaffa skärmglasögon: Om du spenderar mycket tid framför en dator och upplever ögonirritation kan skärmglasögon hjälpa till att minska ansträngningen på ögonen.

Förändra miljön: Om ögonirritationen är kopplad till torr, rökig eller dammig luft, överväg att ändra din miljö. Luftfuktare kan hjälpa till att återfukta luften, och att minska exponeringen för irriterande ämnen kan vara fördelaktigt.

Behandlingsalternativ vid ögonirritation

Ögonirritation kan behandlas med olika typer av läkemedel, både receptfria och receptbelagda, beroende på allvarlighetsgraden av irritationen och dess orsak. Besvären går ofta över inom några dagar med rätt behandling. Vid behov kontakta vårdcentralen, en optiker eller ögonläkare. Här utforskar vi olika behandlingsalternativ:

Salvor och ögondroppar: För milda till måttliga fall av ögonirritation kan salvor och ögondroppar användas för att lindra symtomen.

Kortisonbehandling: Vid vissa typer av ögonirritation kan kortisonpreparat vara effektiva för att minska inflammationen.

Kirurgi: I sällsynta fall, särskilt när ögonirritationen är ett resultat av en ögonsjukdom, kan kirurgiskt ingrepp krävas för att behandla och återställa ögonhälsan.

Föremål i ögat – vad du behöver veta

Här är stegen du bör följa om något hamnar i ditt öga:

  1. Tvätta händerna: Innan du vidrör ditt öga, se till att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Detta minimerar risken för att infektioner överförs till ögat.
  2. Sära på ögonlocken: Använd två fingrar för att försiktigt sära på ögonlocken.
  3. Titta åt olika håll: Titta åt höger, vänster, uppåt och nedåt. Detta hjälper till att flytta skräpet i ögat till en mer tillgänglig position.
  4. Skölj med vatten eller steril koksaltlösning: Om skräpet är synligt, kan du försiktigt skölja ögat med rent, ljummet vatten eller steril koksaltlösning om det är tillgängligt. Blinka gärna några gånger mellan sköljningar. Använd en ren pipett eller en ögondusch om du har en. Rikta vattnet eller lösningen från ögonvrån och utåt, för att minska risken för att skräpet hamnar djupare in i ögat.
  5. Använd en fuktad bomullstopp: Om skräpet inte kan sköljas bort, kan du använda en fuktad bomullstopp för att försiktigt försöka lyfta ut det. Var noga med att inte trycka för hårt eller skapa mer irritation.
  6. Undvik att gnugga ögat: Försök att undvika att gnugga ögat, även om det är irriterat. Detta kan föra in skräpet djupare eller orsaka skada.
  7. Sök vård om skräpet inte försvinner: Om skräpet inte kan avlägsnas eller om ögat fortfarande är irriterat efter att skräpet har tagits bort, är det bäst att kontakta vårdcentralen eller ögonläkare för vidare utvärdering.

Ögonskador – typer och behandling

Det är viktigt att förstå att ögonskador kan variera i allvarlighetsgrad och orsakas av olika faktorer. Här diskuterar vi olika typer av ögonskador och hur de kan behandlas:

Slag mot ögat och föremål som träffar ögat: Små slag eller föremål som träffar ögat kan orsaka smärta och irritation. De flesta skador är lindriga och läker av sig själva, men allvarliga skador kan kräva medicinsk bedömning.

Starkt ljus: Exponering för starkt ljus, som solens reflektion på snö eller direkt blick in i starka ljuskällor, kan skada hornhinnan och orsaka symtom som rodnad och känslighet för ljus. Oftast är dessa skador temporära men kräver ibland behandling.

Kemikalier och frätande ämnen i ögat: Kemikalier och särskilt frätande ämnen (ex. kaustiksoda eller starka syror) kan orsaka allvarliga ögonskador och kräver omedelbar sköljning med ljummet vatten. Dessa skador bör alltid tas på allvar och kräver medicinsk bedömning. Ring 112 och begär Giftinformationscentralen för att få instruktioner. Om möjligt fortsätt att skölja ögat på vägen till akutmottagningen.

Salvor och ögondroppar: Ögondropparna och ögonsalvorna kan bland annat innehålla antibiotika eller kortison. Det kan exempelvis gälla en skada på bindehinnan eller hornhinnan. Om det gör ont att röra pupillen, exempelvis vid en inflammation, kan du få droppar som gör pupillen större.

Behandling med trycksänkande läkemedel: Du får behandling med trycksänkande läkemedel om skadan har gjort att trycket i ögat har blivit högre än det ska vara.

När bör du söka medicinsk vård?

Att veta när du bör söka medicinsk vård för ögonskador är avgörande för snabb och effektiv behandling. Här identifierar vi situationer där omedelbar medicinsk uppmärksamhet är nödvändig:

Synrubbningar: Om du upplever någon form av synrubbning, som en gråaktig eller mörk skugga i synfältet, dubbelseende eller svårigheter att röra ögat efter en ögonskada, bör du genast kontakta en ögonläkare.

Skador med hög energi: Om ögat har skadats av ett vasst föremål eller en metallflisa med hög hastighet, krävs snabb medicinsk vård.

Skräp som inte försvinner: Om skräp eller främmande föremål fastnar i ögat och inte går att skölja bort, sök vård.

Vid brådskande situationer

Sök genast vård hos ögonläkare om något av följande har hänt:

  • Att du ser en mörk eller gråaktig skugga i utkanten av synfältet efter en ögonskada.
  • Att du har svårt att röra ögat eller ser dubbelt efter en ögonskada.
  • Att ögat har skadats av något vasst föremål eller att en flisa av metall i hög hastighet har kommit mot ögat.

Ring 1177 om du vill ha hjälp att bedöma symtom eller få svar på vart du kan söka vård.

Förebyggande åtgärder för ögonsäkerhet

Att förebygga ögonskador är viktigt för att undvika onödig risk. Det är viktigt att använda skyddsglasögon vid arbete med farliga ämnen och undvika överexponering för starkt ljus. Genom att ta förebyggande åtgärder kan du minimera risken för ögonskador och bevara din syn.

Genom att förstå orsakerna, symtomen och behandlingsalternativen för ögonirritation och ögonskador kan du bättre skydda dina ögon och reagera snabbt vid behov. Kom ihåg att din syn är en värdefull tillgång som förtjänar att vårdas och skyddas noggrant.

Läs om torra och rinnande ögon.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: