Ange ditt sökord

"Allt tyder på att yrkesverksamma kvinnor är extra utsatta för sömnproblem, eftersom de ofta drar ett tungt lass även utanför jobbet" säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova. Foto: Shutterstock

Var fjärde anställd kvinna har sömnbesvär

Var fjärde kvinna som är anställd har problem med sömnen, en siffra som är betydligt högre än hos männen. Orsaken tros vara att kvinnor ofta drar ett tungt lass även utanför jobbet.

Annons:

En kartläggning från företagshälsan Avonova av nära 30 000 ansätllda på arbetsplatser i hela landet visar att var fjärde anställd kvinna, 26 procent, har problem med sömnen. Motsvarande siffra hos männen är 16 procent.

Få uppger att de aldrig har besvär att sova

I kartläggningen har man ställt frågor till medarbetare om deras hälsa, bland annat om sömn. Vid sammanställningen av statistiken framgick att nästan var femte anställd, 18 procent, svarar att de ofta eller mycket ofta lider av sömnbesvär.

– Att sova för lite påverkar prestationsförmågan och kan i förlängningen leda till utmattning. Därför måste både medarbetaren och arbetsgivaren skapa utrymme för återhämtning för att förebygga allvarliga problem, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

Av de tillfrågade uppger bara 31 procent att de aldrig har besvär att sova.

Stora skillnader mellan könen

Kartläggningen visar på stora skillnader mellan könen. Bland kvinnorna svarar 26 procent att de ofta eller mycket ofta har sömnbesvär, jämfört med 16 procent av männen. Omvänt uppger 35 procent av männen att de aldrig har svårt att sova, jämfört med 22 procent av kvinnorna.

– Allt tyder på att yrkesverksamma kvinnor är extra utsatta för sömnproblem, eftersom de ofta drar ett tungt lass även utanför jobbet. När vardagen är stressig blir återhämtning i form av vila, motion och socialt umgänge ännu viktigare, säger Sofia Åström Paulsson.

Så minskar du dina sömnbesvär

Hitta bakomliggande orsaker, fundera över om det är något särskilt som får dig att sova dåligt; till exempel en negativ arbetsmiljö, en knackig relation eller en sårbar ekonomisk situation. Om du gör något åt grundproblemet kommer förhoppningsvis bättre sömn på köpet. Följ expertråden noga och kompromissa inte med ”vanliga” rekommendationer som regelbundna sovtider, nedvarvning och skärm-detox före sänggående, samt en tyst, mörk och sval sovrumsmiljö. Dessa åtgärder har verkligen en positiv effekt på sömnen.

Om du behöver, ta hjälp. Kontakta din vårdcentral eller företagshälsa för sömnbehandling via psykolog eller nätet. I behandling med kognitiv beteendeterapi får man hjälp att bli av med långvariga sömnproblem genom att lära sig slappna av och hantera malande tankar.

Så kan arbetsgivare hjälpa den med sömnbesvär

Var omtänksam och var lyhörd mot medarbetare som har sömnbesvär och fråga hur du kan stötta. Hör efter om orsakerna är jobbrelaterade – i så fall krävs kanske långsiktiga åtgärder som byte av arbetsuppgifter eller stöd av läkare eller psykolog. Respektera medarbetarnas fritid. Bygg en företagskultur där tid för återhämtning värdesätts som en framgångsfaktor för att göra ett bra jobb. Uppmuntra medarbetare att inte kolla sin mejl efter arbetstid.

– När gränserna mellan jobb och fritid blir otydliga har många svårt att få till den där viktiga balansen i livet. Arbetsgivare tjänar på att uppmuntra sina medarbetare att gå hem i tid och så långt som möjligt undvika att kontakta dem utanför arbetstid, säger Sofia Åström Paulsson.

Bygg en hållbar organisation och jobba systematiskt för att undvika och komma till rätta med sömnproblem bland personalen, genom att regelbundet fråga om sömn i medarbetarenkäter och stämma av medarbetarnas mående och arbetsbelastning i samtal.

Så klarar du av arbetsdagen när du har sovit för lite

Tillåt dig att vara trött, fastna inte i negativa tankar på hur dåligt du sovit – och slå inte knut på dig själv för att verka piggare än vad du är. Genom att acceptera sömnbristen och berätta för kollegorna hur du känner dig undviker du ytterligare mental press. Prioritera om och, om möjligt, välj bort arbetsuppgifter som kräver skarpt fokus och ägna dig istället åt sådant som känns lite enklare. Bättre att låta svåra saker vänta till dagen efter än att pressa fram ett resultat som du kanske ändå inte blir nöjd med.

Bunkra energi genom att ta en promenad, äta något gott till lunch eller gå hem lite tidigare än du brukar. När du rör på dig och fyller på med syre, näring och vila känner du dig i regel starkare.

Fakta om statistiken

Siffrorna bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Undersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare delta finns både stora och små företag samt ett 90-tal av landets kommuner.

Annons:

Källor:

Avonova

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: