Ange ditt sökord

Som det ser ut nu spelar platsen du bor på en avgörande roll för vilken behandling du får och i förlängningen, hur länge du lever.  Foto: Shutterstock

Som det ser ut nu spelar platsen du bor på en avgörande roll för vilken behandling du får och i förlängningen, hur länge du lever. Foto: Shutterstock

Vården ojämlik för kvinnor med spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer är något som drygt 5 500 kvinnor i Sverige lever med i dag, men vården och behandlingsmetoderna är inte jämlik. Detta har gjort att Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) nu ställer krav om en nationell vårdplan. 

Annons:

Var man bor ska inte vara avgörande för vilken vård man får. Därför vill BRO vill införa ett nationellt register över alla patienter med spridd bröstcancer. 

Längre liv med rätt medicinering och behandling

Spridd bröstcancer är när bröstcancern har spridit sig till andra delar i kroppen. Men det finns i dag läkemedel och effektiva behandlingsmetoder som gör att allt fler kan leva längre med bröstcancer som kronisk sjukdom. Totalt kan det röra sig om tio, tjugo år längre levnadstid, i vissa fall längre än så. 

Som det ser ut nu spelar dock platsen du bor på en avgörande roll för vilken behandling du får och i förlängningen, hur länge du lever. Det är helt oacceptabelt, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för BRO.

Vill införa nationellt register över patienterna

Enligt en rapport framtagen av BRO leder den ojämlika vården till att många kvinnor med spridd bröstcancer kan gå miste om god vård, bättre tillgång till läkemedel och större möjligheter att delta i forskningsstudier. 

För att kunna åtgärda detta och erbjuda mer jämlik vård vill man införa ett nationellt register över alla kvinnor med spridd bröstcancer. Då skulle man systematiskt kunna dokumentera hur dessa kvinnor behandlas, hur länge de lever och hur de mår. 

I och med dokumentationen skulle även läkarna ha något att utgå ifrån i deras arbete med att försöka effektivisera och optimera omhändertagandet, något som saknas i dag. Utan uppföljning är det svårt att erbjuda alla patienter bästa möjliga behandling, samt att det inte går att säkerställa jämlik vård över hela landet. 

Kraven för effektiv och jämlik vård

Det finns dock ett landsting som redan har infört systematisk uppföljning av kvinnor med spridd bröstcancer och det är Uppsala. På Akademiska sjukhuset påbörjade de arbetet 2009 och andra landsting har visat intresse för att göra detsamma. Ett nationellt register skulle däremot öka möjligheterna till en högkvalitativ och likvärdig vård. 

BRO:s krav för att kunna erbjuda en effektiv och jämlik vård är:

  • Inrättande av ett nationellt register för spridd bröstcancer.
  • Snabb och jämlik tillgång till nya läkemedel.
  • Utökad och individanpassad rehabilitering.
  • Ökad möjlighet att delta i forskningsstudier.
  • Inrättandet av bröstcentra med multidisciplinära team.

Ojämlik tillgång till mediciner

Alla de 5 500 kvinnor som lever med spridd bröstcancer är i stort behov av långsiktigt stöd och behandling, säger Elizabeth Bergsten Nordström. Tillgången till läkemedel är en av de större skillnaderna. Vissa läkemedel skrivs ut tio gånger oftare i vissa delar av landet jämfört med andra. Med en nationell vårdplan skulle man kunna ge dessa kvinnor rätt behandling och tillgång till de bästa medicinerna, något som skulle kunna ge de ett längre liv. Oavsett var de bor.

Annons:

Källor:

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: