Ange ditt sökord

Högutbildade kvinnor löpte enligt studien större risk att drabbas av bröstcancer. Foto: Shutterstock

Högutbildade kvinnor löpte enligt studien större risk att drabbas av bröstcancer. Foto: Shutterstock

Utbildningsnivå och födelseland påverkar risken för bröstcancer

Allt fler kvinnor i Sverige får diagnosen bröstcancer, men det positiva är att dödligheten minskar. Det har visat sig att kvinnor som är födda i ett annat land, samt kvinnor som är lågutbildade löper mindre risk att drabbas av bröstcancer än infödda kvinnor och högutbildade. Risken att dö i sjukdomen är dock större om de skulle drabbas.

Annons:

Karolinska Institutet följde i en studie närmare 5 miljoner kvinnor mellan åren 1961 och 2007. Förändringen, att de högutbildade och sverigefödda kvinnorna drabbas av bröstcancer i större utsträckning, har skett de senaste tio åren. 

Högre dödlighet bland de som fick diagnos 2000-2007

Studien visar att kvinnor som fick sin diagnos mellan 2000 och 2007 har en högre dödlighet, innan dess var risken att dö i bröstcancer likvärdig för samtliga kvinnor i Sverige. 

Tahereh Moradi, docent vid Institutet för miljömedicin och ansvarig för studien, har ingen förklaring till utvecklingen. Även om många fortfarande insjunkar i bröstcancer så minskar dödsantalet. Det tror man beror på att forskningen går framåt, vilket har lett till förbättrade behandlingar och screeningprogram som gör att man tidigare kan upptäcka sjukdomen.

Högutbildade löper större risk

Resultatet av studien visar att kvinnor med lång utbildning löper hela 20-30 procent större risk att drabbas av bröstcancer än de med låg utbildningsnivå. Risken att de avlider till följd av sjukdomen är dock 30-40 procent lägre än för de lågutbildade.

I studien kunde man även se att utlandsfödda kvinnor hade mindre risk att insjukna i bröstcancer än de infödda kvinnorna. Allra lägst risk att drabbas av sjukdomen hade kvinnor från Kina, Korea, Vietnamn, Thailand, Chile och Turkiet. Forskarna tror att deras livsstil är det som gör att skillnaderna uppstår. 

Ålder vid invandring och livsstil avgörande

När i livet de invandrande kvinnorna kom till Sverige var också en avgörande faktor.  Ju äldre de var desto mindre var risken att drabbas av bröstcancer. Dessutom minskade risken med 10 procent för de invandrade kvinnor som hade bott i Sverige kortare än 30 år.

En annan sak som framgick i studien var att sverigefödda döttrar till utländska kvinnor löpte samma risk som infödda kvinnor. Det tror man beror på ändrade livsstilsfaktorer såsom antal graviditeter och ålder vid dessa, fetma och användning av screening och vårdutnyttjande.

Studien viktig för förebyggande insatser

Det faktum att utlandsfödda kvinnor löper mindre risk att få bröstcancer är betydande för den fortsatta forskningen. På så vis kan man arbeta fram förebyggande åtgärder, som minskar antalet insjuknande och framför allt dödligheten bland dessa. För att kunna göra det får man undersöka vilka skillnader som finns i livsstil bland invandrarkvinnor och svenskfödda kvinnor. Därefter krävs det att man tar reda på vilka faktorer som kan vara avgörande, menar Tahered Moradi.

Studien som Karolinska Institutet genomförde gjordes med hjälp av fakta från databasen för Migration och Hälsa. Databasen innehåller ett tiotal nationella register och är utformad för att kunna studera sjukdomar hos bland annat Sveriges invandrare och deras barn.

Allt om bröstcancer
Mer om bröstcancer

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: