Utökat rökförbud: Listan på platser som kan bli helt rökfria

Utökat rökförbud: Listan på platser som kan bli helt rökfria

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-10-20
Författare: Anders Åker

Folkhälsomyndigheten föreslår att rökförbudet ska utvidgas till att omfatta en rad nya offentliga platser, bland annat uteserveringar. 

Förslaget kommer i en rapport som nyligen publicerats. 

Tillgänglighet för alla

Bakgrunden till förslaget är enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson att man vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla.

Som exempel tar Johan Carlsson i ett pressmeddelande upp entréer som är viktiga att kunna passera för att uträtta ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner. Även tågperronger är en plats där det enligt Johan Carlsson kan vara svårt att gå undan när någon röker.

Uteserveringar är en arbetsplats

I förslaget ingår även rökförbud på uteserveringar. Här vill Folkhälsomyndigheten uppmärksamma att uteserveringar faktiskt är en arbetsplats och att personal i krogverksamhet bör ha samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra.

På lekplatser som är avsedda för barn menar man att rökning är direkt olämpligt.

Ingen ska utsättas för passiv rökning

I den folkhälsopolitiska proposition smo antogs 2003 står det att "ingen ska behöva utsättas för passiv rökning". 

Sedan 2005 är det rökförbud på serveringsställen och det är det rökförbudet Folkhälsomyndigheten nu vill utöka så att det omfattar fler allmänna platser. 

Platserna rökförbudet föreslås omfatta

Rökförbudet föreslås i Folkhälsomyndighetens rapport utvidgas och även gälla följande platser:

  • butiksentréer
  • sjukhusentréer
  • kollektivtrafikhållplatser
  • uteserveringar
  • lekplatser
  • idrottsanläggningar

I en opinionsundersökning som Folkhälsomyndigheten har beställt visade det sig att 8 av 10 tycker att offentliga entréer bör vara rökfria, 7 av 10 tyckte att hållplatser ska vara rökfria och 6 av 10 tyckte att förbudet bör omfatta även uteserveringar. Liknande förbud finns i en rad länder runt om i världen.

Veckans fråga: Myndigheter föreslår utvidgat rökförbud som omfattar uteserveringar, lekplatser och andra offentliga platser. Rätt eller fel? Svara här

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress