Ange ditt sökord

Alltfler tänker klimatsmart och har man möjlighet att välja pulverinhalator minskar det koldioxidutsläppen jämfört med om man använder sprayinhalator (aerosol). Foto: Shutterstock

Alltfler tänker klimatsmart och har man möjlighet att välja pulverinhalator minskar det koldioxidutsläppen jämfört med om man använder sprayinhalator (aerosol). Foto: Shutterstock

Astma – symtom och behandling

Omkring tio procent av svenskarna har astma, vilket gör det till en av våra största folksjukdomar. Det kan vara viktigt att göra en allergiutredning innan behandling för att veta vad som föranleder astman. Fler tänker klimatsmart även vad gäller val av läkemedel, där exempelvis region Östergötland väljer pulverinhalator framför sprayinhalator.

Annons:

Även om astma är en relativt vanlig sjukdom i Sverige hos såväl barn som vuxna så förbises den ofta. Det finns även olika sorters astma, något som man måste man ta hänsyn till vid behandlingen. Om du misstänker att du har astma är det viktigt att du får en ordentlig utredning och diagnos, så våga ställa krav på vården. Först därefter kan du få en optimerad behandling och även lära dig att hantera din astma bättre för att bli besvärsfri.

Symtom vid astma

Vanliga symtom vid astma är exempelvis att:

 • Du drabbas av attackvis andnöd.
 • Du hostar upp slem.
 • Du andas pipigt och väsande, som om du andas genom ett sugrör.
 • Du drabbas av långvarig hosta vid förkylning.
 • Du drabbas av hosta när du anstränger dig fysiskt.
 • Du genomgår frekventa antibiotikabehandlingar på grund av återkommande luftvägssymtom.

Ibland förekommer olika symtom mer eller mindre och det är inte alltid du upplever alla symtom. Det vanligaste är att du drabbas av återkommande andnöd och känner du igen dig i detta behöver du ta kontakt med en läkare för att utreda om du eventuellt har astma. Obehandlad astma kan leda till att dina luftvägar permanent blir trängre.

Viktigt att få astmautredning i god tid 

Det är viktigt att få rätt diagnos så snart som möjligt för att kunna påbörja korrekt behandling och må bättre. Tyvärr kan det ibland ta upp till flera år innan du får diagnosen astma och en utredning kan påbörjas. I vissa fall kanske vårdcentralen inte ens gör en utredning vilket leder till att du går odiagnostiserad och med fortsatta symtom. Tala med en läkare om att göra en allergiutredning om du har något/några av symtomen ovan. Om du beskriver dina besvär noga och på vilket sätt de påverkar din livssituation negativt kan det underlätta. Obehandlad astma kan skapa försämrad livskvalité och för barn till exempel innebära att barnen måste avstå vissa aktiviteter.

För bästa möjliga behandling behöver man identifiera att du har astma, vilken typ av astma det rör sig om och underliggande orsaker. Detta underlättar för läkaren att ge korrekt behandling och innebär ökad sjukdomskontroll för dig som patient. De nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen framhåller att det finns ett värde i att göra en riktad allergiutredning för astma. Man ska inte behöva ha astmatiska besvär, så sök ny vårdkontakt om du upplever att du inte får den hjälp du behöver.

Diagnos astma

Om du misstänker att du har astma ska du absolut förvänta dig att bli utredd och få svar på vad dina besvär beror på. Därför är det viktigt att du för en dialog med din läkare så att denne får en bild av din situation.

För att fastställa diagnosen astma finns olika diagnosverktyg. Främst brukar man göra spirometri, det vill säga en lungfunktionsmätning. Spirometri används för att konstatera eventuell astma eller andra luftvägsbesvär. Den används även för att följa upp läkemedelsbehandling och bedöma lungfunktionen. Mätningen görs genom att du blåser i ett munstycke som är kopplat till en maskin som mäter din lungkapacitet.

Astma och allergi

En viktig del av astmabehandlingen är att identifiera och eliminera de faktorer som kan utlösa astmabesvär och/eller öka risken att få astma, såsom allergen och tobak.

Allergiutredning bör göras i samband med misstanke om astma eller då man utreder astmatiska besvär. Man vill se om orsaken kan vara en allergen såsom kvalster, pälsdjur eller pollen. Detta görs enkelt genom ett blodprov där man kan mäta många olika allergiframkallande ämnen, så kallade allergener.

Bra att veta är också att ett enda blodprov räcker för att ge svar om flera allergier, så du behöver inte göra flera blodprov. En person med allergisymtom reagerar ofta mot mer än ett allergen.

Många med astma har inte gjort en allergiutredning, därför kan det vara viktigt att i efterhand ta reda på vad man är allergisk mot. Om du exempelvis är allergisk mot mögel kan det vara viktigt att undersöka om ditt hem eller arbetsplats har mögelproblem för att minska astmabesvären. För personer med allvarlig eller svårdiagnostiserad astma kan det även vara avgörande att få träffa en specialistläkare, en så kallad allergolog, som behandlar astma och allergi. Att känna till eventuella allergier är viktigt för att undvika konsekvenser som övermedicinering och överansträngning.

Olika former av astma 

Det finns olika former av astma. Främst brukar man tala om allergisk astma och icke allergisk astma.

Allergisk astma betyder att man har en allergi mot någonting och hos barn är allergi den enskilt största orsaken till att astma uppstår. Kroppens antikroppar reagerar när du kommer i kontakt med ämnen du är allergisk mot och då kan reaktionen som uppstår bli astma. Under pollensäsongen är det vanligt att de som har allergisk astma bli sämre, men med en utredning kan man ta reda på vad som orsakar astman och därmed minska besvären. Allergisk astma är bestående och debuterar ofta i barndomen, men även många vuxna har det, även om vissa är odiagnostiserade.

Det är viktigt att identifiera allergisk astma tidigt, vilket kan ge sig till känna genom besvär från näsa och ögon, hackhosta under pollensäsongen eller pip i bröstet innan läggdags. Med en tidig diagnos kan du få rätt behandling och medicinering, vilket kommer göra stor skillnad för ditt välmående.

Icke allergisk astma kan uppstå på grund av ämnen som irriterar luftvägarna. Orsaker kan vara rökning, luftvägsinfektioner, kall luft och andra irriterande ämnen. Icke allergisk astma drabbar oftast vuxna.

Det är även vanligt att astmatiska besvär framkallas i samband med fysisk ansträngning. Det orsakas av att man andas snabbare än normalt med munnen, vilket irriterar luftrören och gör att de drar ihop sig. Det handlar ofta om dåligt behandlad astma, vilket leder till andningssvårigheter vid just ansträngning. För information om övriga former av astma rekommenderas Läkemedelsverkets beskrivning.

Behandling av astma

Målet med astmabehandlingen är att du ska kunna leva ett normalt liv trots din astma. Enligt svenska och internationella rekommendationer innebär det att:

 • Du inte har några astmasymtom.
 • Inte hindras av astman i din vardag.
 • Inte behöver ta extra luftrörsvidgande medicin.
 • Inte har några besvärande biverkningar av din medicin.
 • Du har en normal lungfunktion.

Astmabehandling sker främst med någon form av inhalator, då inandning av inflammationshämmande medel är den vanligaste behandlingsmetoden. Det är viktigt med en kontinuerlig och långsiktig behandling, annars kan inflammationen leda till att dina astmabesvär kommer tillbaka. Eftersom det kan vara så att du har olika mediciner är det viktigt att hålla koll på vad som är vad. Ta hjälp av sjukvårdspersonalen så att du känner dig säker och trygg i din behandling. Det är också viktigt att du lär dig använda din inhalator korrekt för att maximera effekten av behandlingen.

Nationella riktlinjer för vård vid astma

De senaste nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) kom år 2020. Dessa är framtagna av en expertgrupp under Socialstyrelsen.

Man har sett att det råder en stor underdiagnostik bland de som har astma, vilket gör att många patienter inte får den utredning och effektiva behandling behövs. Riktlinjerna är därför rekommendationer som handlar om att ge mer och bättre vård för dig som lever med astma. Det handlar bland annat om att få korrekt diagnos i ett tidigt skede.

Riktlinjerna omfattar alla åldersgrupper och innefattar:

 • Diagnostik och utredning.
 • Läkemedelsrelaterad behandling.
 • Omvårdnad och rehabilitering.
 • Symtombedömning och uppföljning.

Ny teknik underlättar vardagen för dig med astma och allergi

Svenska Astma- och allergiförbundet har tagit fram en kostnadsfri app, ”Astma och Allergi”, med funktioner som ska underlätta vardagen för dig med astma och allergi. En app är ett litet program som laddas ner till din mobiltelefon via Google Play eller Appstore, beroende på vilken typ av mobiltelefon du har.

Efter att du har loggat in med bank-id kan du bland annat få kontroll över din journal, dina vårdkontakter och även hantera dina recept. Med appen får du förutom en översikt över dina recept också möjligheten att beställa läkemedel för kostnadsfri hemkörning. Du får även tillgång till senast nytt inom astma och allergi.

Tänk klimatsmart även vid läkemedelsanvändning

Tack vare den alltid aktuella klimatfrågan visar alltfler intresse för att tänka klimatsmart även vad gäller hur läkemedel administreras. De flesta astmaläkemedel intas via inhalator, en enhet som tillför läkemedlen till lungorna i form av pulver eller aerosol (spray). Utvecklingen och tillverkningen av dessa inhalatorer medför en påverkan på miljön.

Man har sett att koldioxidavtrycket från inhalatorer som producerar en aerosol (sprayinhalator) är 10 till 37 gånger högre än avtrycket från pulverinhalatorer. Detta skulle betyda att om en av tio sprayinhalatorer byttes ut mot pulverinhalatorer skulle utsläppen minska med 58 kilo koldioxid enbart i Storbritannien, enligt en avhandling publicerad i BMJ Open. För att se till att läkemedelsavfall och inhalatorer kasseras på rätt sätt önskar man att användare återlämnar använda inhalatorer till apoteken.

Region Östergötlands läkemedelskommitté har ägnat särskilt intresse åt användningen av medicin som administreras med hjälp av drivgas som bidrar till ökade koldioxidutsläpp och på andra sätt påverkar miljön negativt. Man har kommit fram till att pulerinhalatorer är ett klimatmässigt bättre alternativ än sprayinhalatorer och kommer framöver att rekommendera dessa, när det är möjligt.

Första prioritet är alltid att säkerställa att man erbjuder effektiva läkemedel och att man får den hjälp man behöver för att använda dem på bästa sätt Det pågår forsknings- och utvecklingsarbete för att ta fram mer miljövänliga alternativ till dagens sprayinhalatorer.

Att leva med astma

Idag har astmatiker alla förutsättningar för att kunna leva sitt liv precis som alla andra. Med rätt medicinering och behandling för sin astma, bör man kunna räkna med god livskvalitet. Det är dock viktigt att du som patient engagerar dig i din sjukdomsbild, blir delaktig i val av behandling, tar reda på vad som orsakar astman och följer din behandlingsplan. Astman kan också förändras över tiden så regelbundna kontroller säkerställer att behandlingen är optimerad.

Genom att förstå sin astma kan man även lära sig att hantera den bättre. Eftersom det finns olika former av astma så kan behandlingen se olika ut, men syftet är att hitta vad som passar just dig och dina förutsättningar. I dag finns goda chanser att leva ett fullgott liv med astma. Smartare inhalatorer och optimerad läkemedelsbehandling kan hjälpa dig att bli besvärsfri, samtidigt som du förebygger eventuella risker att förvärra besvären.

Annons:

Källor:

1177

Astma- och Allergiförbundet

Läkemedelsmarknaden

wehale.life

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: