Ange ditt sökord

En allergiutredning görs enkelt genom ett blodprov där man kan mäta många olika allergiframkallande ämnen, så kallande allergener. Foto: Shutterstock

En allergiutredning görs enkelt genom ett blodprov där man kan mäta många olika allergiframkallande ämnen, så kallande allergener. Foto: Shutterstock

Astma – symtom och behandling

Om du har astma är du inte ensam. Cirka 10 procent av svenskarna har det, vilket gör astma till en av våra folksjukdomar. En tänkbar orsak till astma är allergi, därför är det viktigt att göra en allergiutredning innan behandling för att veta vad som föranleder astman.

Annons:

Även om astma är en relativt vanlig sjukdom i Sverige hos såväl barn som vuxna så förbises den ofta. Det finns också olika sorters astma, något som man måste man ta hänsyn till vid behandlingen. Våga ställa krav på vården om du misstänker att du har astma. Det är viktigt för att du ska få en ordentlig utredning och diagnos. Först när du har fått det kan du få en optimerad behandling och även lära dig att hantera din astma bättre för att bli besvärsfri.

Symtom vid astma

Vanliga symtom vid astma är något, eller flera, av följande:

 • Du drabbas av attackvis andnöd
 • Du hostar upp slem
 • Du andas pipigt och väsande, som om du andas genom ett sugrör
 • Du drabbas av långvarig hosta vid förkylning
 • Du drabbas av hosta när du anstränger dig fysiskt
 • Du genomgår frekventa antibiotikabehandlingar på grund av återkommande luftvägssymtom 

Det är inte alltid du upplever alla symtom, olika symtom kan förekomma mer eller mindre. Det allra vanligaste är att du drabbas av återkommande andnöd – känner du igen dig i detta behöver du ta kontakt med en läkare för att utreda om du eventuellt har astma. Obehandlad astma kan leda till att dina luftvägar permanent blir trängre. 

Viktigt att få astmautredning i god tid 

Det är viktigt att få rätt diagnos i god tid för att på så vis påbörja korrekt behandling men det kan ibland ta upp till flera år innan du får diagnosen astma och en utredning kan påbörjas. Det förekommer även att man, även om man upplever astmabesvär, skickas hem från vårdcentralen utan vidare utredning. Det leder till att du riskerar att gå odiagnostiserad. Om du känner igen dig i symtomen, tala med din läkare om att göra en allergiutredning. Det underlättar om du dessutom kan beskriva dina besvär noga och även på vilket sätt besvären påverkar din livssituation negativt. Obehandlad astma kan skapa onödigt mycket problem och för barn till exempel innebära att barnen måste avstå vissa aktiviteter. 

För att du ska få en optimerad behandling behöver man identifiera att du har astma, vilken typ av astma det rör sig om och underliggande orsaker. Det ger läkaren god möjlighet att kontrollera behandlingen samtidigt som det innebär ökad sjukdomskontroll för dig som patient. De nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen framhåller dessutom att det finns ett värde i att göra en riktad allergiutredning för astma. Du ska inte behöva gå med astmatiska besvär utan för en dialog med vården för utredning och behandling som förbättrar din livssituation.

Diagnos astma

Om du misstänker att du har astma ska du absolut förvänta dig att bli utredd och få svar på vad dina besvär beror på. Därför är det viktigt att du för en dialog med din läkare så att denne får en bild av din situation. 

För att fastställa diagnosen astma finns olika diagnosverktyg. Främst brukar man göra spirometri, det vill säga en lungfunktionsmätning. Spirometri används för att konstatera eventuell astma eller andra luftvägsbesvär. Den används även för att följa upp läkemedelsbehandling och bedöma lungfunktionen. Mätningen görs genom att du blåser i ett munstycke som är kopplat till en maskin som mäter din lungkapacitet. 

Astma och allergi

En viktig del av astmabehandlingen är att identifiera och eliminera de faktorer som kan utlösa astmabesvär och/eller öka risken att få astma, såsom allergen och tobak.

Allergiutredning bör göras i samband med misstanke om astma eller att man utreder astmatiska besvär. Detta för att se om orsaken kan vara en allergen som exempelvis kvalster, pälsdjur eller pollen. Det kan  göras enkelt genom ett blodprov där man kan mäta många olika allergiframkallande ämnen, så kallande allergener. 

Som patient har man alltid rätt att fråga om en allergiutredning. Bra att veta är också att ett enda blodprov räcker för att ge svar om flera allergier, så du behöver inte göra flera blodprov. En person med allergisymtom reagerar ofta mot mer än ett allergen.

Många med astma har inte gjort en allergiutredning, därför kan det vara viktigt att i efterhand ta reda på vad man är allergisk mot. Om du exempelvis är allergisk mot mögel kan det vara viktigt att undersöka om ditt hem eller arbetsplats har mögelproblem för att minska astmabesvären. För personer med allvarlig eller svårdiagnostiserad astma kan det även vara avgörande att få träffa en specialistläkare, en så kallad allergolog, som behandlar astma och allergi. Att veta sin allergi är viktigt för att undvika konsekvenser som övermedicinering och överansträngning.

Olika former av astma 

Det finns olika former av astma. Främst brukar man tala om allergisk astma och icke allergisk astma.

Allergisk astma beror på att du har en allergi mot någonting och hos barn är allergi den enskilt största orsaken till att astma uppstår. Kroppens antikroppar reagerar när du kommer i kontakt med ämnen du är allergisk mot och då kan reaktionen som uppstår bli astma. Under pollensäsongen brukar de som har allergisk astma bli sämre, men med en utredning kan man ta reda på vad som orsakar astman och därmed minska besvären. Allergisk astma är bestående och debuterar ofta i barndomen, men även många vuxna har det, bara att den inte är diagnostiserad.

Det är viktigt att identifiera allergisk astma tidigt, något som ofta ger sig till känna genom besvär från näsa och ögon, hackhosta under pollensäsongen eller pip i bröstet innan läggdags. Med en tidig diagnos kan du få rätt behandling och medicinering, vilket kommer göra stor skillnad för ditt välmående.

Icke allergisk astma kan uppstå på grund av ämnen som irriterar luftvägarna. Orsaker kan vara rökning, luftvägsinfektioner, kall luft och andra irriterande ämnen. Icke allergisk astma drabbar oftast vuxna.

Vanligt är också att astmatiska besvär framkallas i samband med fysisk ansträngning. Det orsakas av att man andas snabbare än normalt med munnen, vilket irriterar luftrören och gör att de drar ihop sig. Oftast handlar det om dåligt behandlad astma som gör att man får andningssvårigheter vid just ansträngning. För information om övriga former av astma rekommenderas Läkemedelsverkets beskrivning över astma. 

Behandling av astma

Astmabehandlingen har ett mycket tydligt mål: du ska kunna leva ett normalt liv trots din astma. Målsättningen som är fastlagd enligt svenska och internationella rekommendationer innebär att: 

 • Du inte har några astmasymtom
 • Inte hindras av astman i din vardag
 • Inte behöver ta extra luftrörsvidgande medicin
 • Inte har några besvärande biverkningar av din medicin
 • Du har en normal lungfunktion

Behandling av astma är starkt förknippat med inhalatorer och det beror på att inandning av inflammationshämmande medel är den vanligaste behandlingsmetoden. Det är viktigt att inte bara behandla stötvis vid besvär utan att kontinuerligt fortsätta med sin behandling, annars kan inflammationen leda till att dina astmabesvär kommer tillbaka. Eftersom det kan vara så att du har olika mediciner är det viktigt att hålla koll på vad som är vad – för en dialog med sjukvårdspersonalen så att du känner dig säker och trygg i din behandling. Det är också viktigt att du lär dig använda din inhalator korrekt för att maximera effekten av behandlingen.

Nationella riktlinjer för vård vid astma

De senaste nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) kom november 2015. Dessa är framtagna av en expertgrupp under Socialstyrelsen.

Det råder en stor underdiagnostik bland de som har astma, vilket gör att många patienter inte får den utredning och effektiva behandling som de behöver. Riktlinjerna är därför rekommendationer som handlar om att ge mer och bättre vård för dig som lever med astma. En del syftar till exempel till att ställa diagnos tidigare.

Riktlinjerna omfattar alla åldersgrupper och innefattar:

 • Diagnostik och utredning
 • Läkemedelsrelaterad behandling
 • Omvårdnad och rehabilitering
 • Symtombedömning och uppföljning

Bland annat står det att hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest av misstänkt utlösande allergen. Detta ska sedan följas upp med återbesök eftersom det är viktigt för optimal behandling och god sjukdomskontroll.

Ny teknik ska underlätta vardagen för dig med astma och allergi

Svenska Astma- och allergiförbundet har gjort en satsning på ny teknik och därför tagit fram en app, ”Astma och Allergi”. En app är ett litet program som laddas ner till din mobiltelefon via Google Play eller Appstore, beroende på vilken typ av mobiltelefon du har. Appen är kostnadsfri och fylld med funktioner som ska underlätta vardagen för dig med astma och allergi.

Fokus har legat på nytta och säkerhet. Efter att du har loggat in med bank-id kan du bland annat få kontroll över din journal, dina vårdkontakter, det vill säga mottagningar och vårdpersonal, och även hantera dina recept. Med appen får du förutom en översikt över dina recept också möjligheten att beställa läkemedel för kostnadsfri hemkörning. Astma- och allergiförbundet ger dig även tillgång till senast nytt kring astma och allergi.  

Att leva med astma – Ta kontroll över din astma

Astmatiker har idag alla förutsättningar för att kunna leva sitt liv precis som alla andra. Får man bara rätt medicinering och behandling för sin astma så finns det ingen anledning att tala om sämre livskvalitet. Men det gäller också att du som patient engagerar dig mer i din sjukdomsbild och tar reda på vad som orsakar astman. Det är först när man känner till orsakerna som man kan optimera behandlingen. Astman kan också förändras över tiden så se till att gå på regelbundna kontroller, det är ett sätt att säkerställa att behandlingen hela tiden är optimerad. Det underlättar även för dig att bli mer delaktig i behandlingen och föra en dialog med din läkare om vilka besvär som förvärras alternativt förbättras. 

Genom att ta kontroll över din astma kan du också lära dig att hantera den bättre. Då vet du vilka situationer, miljöer eller andra faktorer som fungerar och inte fungerar för dig. Det är även viktigt ur en livsstilssynpunkt att vara medveten om, och få kunskap i, hur du kan leva ditt liv som vanligt utan att förvärra astman. Eftersom det finns olika former av astma så ser också behandlingen olika ut, men syftet är att hitta en som passar just dig och dina förutsättningar. I dag finns goda chanser att leva ett fullgott liv med astma. Smartare inhalatorer och optimerad läkemedelsbehandling kan hjälpa dig att bli besvärsfri samtidigt som du förebygger eventuella risker att förvärra besvären. Viktigt är att du vet vad som orsakar astman och där kan en utredning hjälpa till att ta reda på detta. Våga ställa krav på vården!

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!