Undersök din tik och katthona - upptäck juvertumörer i tid

Undersök din tik och katthona - upptäck juvertumörer i tid

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-11-07
Uppdaterad: 2018-06-07
Författare: Anders Åker

Allt fler tikar drabbas av bröstcancer och fallen blir fler i takt med att många hundar lever längre. En gång i månaden bör du därför känna igenom din tik, gärna ännu oftare. Det gäller även honkatter.

Utvecklingen går snabbt, behandlingsmetoderna blir bättre och vi botar fler cancerpatienter idag än någonsin.

Tidig upptäckt - bättre prognos

Om man kan upptäcka tumörer så tidigt som möjligt är prognosen bättre. En studie visar att ca 45 % av alla hundar över 10 år dör av cancer.

Bland hundar drabbas drygt 25 procent av alla tikar av juvertumörer.

Hondjur drabbas mest

Det är hondjur som drabbas mest och därför uppmanas ägare att regelbundet undersöka sina katthonor och tikar. Upptäcks en knöl eller misstanke om cancer bör du höra av dig till veterinär.

Många faktorer bidrar till uppkomsten av juvertumör, varav hormonpåverkan är en viktig komponent. Man har sett att tikar som kastreras före första löpet har en mycket liten risk att drabbas av juvertumör, mindre än 0,5 %. Om tiken kastreras mellan första och andra löpet är risken ca 8 % och om kastration sker efter andra löpet är risken uppe i 26 %. Ett förebyggande sätt att minska risken för juvertumörer är att därför låta kastrera din tik eller honkatt, gärna så tidigt som möjligt.

Undersök din hund regelbundet - sjukdomstecken:

  • Onormal svullnad som växer och inte försvinner
  • Knöl i armhåla eller ljumskar
  • Hårt och förstorat juver
  • Vätska eller blod från spene
  • Rodnad av juver
  • Sår vid juver som inte vill läka
  • Ojämnheter i juver

Kirurgisk behandling

Den rekommenderade behandlingen för juvertumörer är kirurgisk, då antingen enstaka tumörer opereras bort med god marginal, eller hela juverdelar alternativt juverrad. Inför operationen görs en blodprovsanalys för att man ska få en uppfattning om hundens allmänna hälsotillstånd. Även röntgen av lungor och brösthåla utförs, för att utreda om det finns tecken på spridning av tumören, samt ibland också ultraljudsundersökning av buken.

Eventuellt kan prov från tumören tas för cytologisk undersökning eller vävnadsundersökning före operation. Efter operationen skickas vanligen vävnaden till laboratorium för analys av tumörens typ och allvarlighetsgrad. Då kontrolleras också att all tumörvävnad har tagits bort samt om det finns tecken på spridning via lymf- eller blodkärl.

Viktigt att tumörer opereras bort så fort som möjligt

Prognosen för överlevnad varierar beroende på hur stora juvertumörerna är vid avlägsnandet. Om tumörerna varit mindre än tre cm är överlevnaden mer än tre år, medan ca 80 % av tikarna får återfall inom ett år, i de fall då den ursprungliga tumören varit större än fem cm.

Det är därför viktigt att tumörerna opereras bort så snart som möjligt, innan de vuxit sig större.

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress