Ange ditt sökord

A Non Smoking Generations framgångar och framtida projekt uppmärksammas på ett jubileumsevent. Foto: A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generations framgångar och framtida projekt uppmärksammas på ett jubileumsevent. Foto: A Non Smoking Generation

Två miljoner barn har fått kunskap som motiverar till tobaksfria liv

När A Non Smoking Generation i år firar 40 år konstaterar man att man genom åren har förmedlat livsviktig kunskap till över två miljoner barn. I samband med organisationens 40 års-jubileum uppmärksammas viktiga milstolpar men också att behovet av ökad kunskapsspridning och förebyggande insatser för att skydda barn från tobaksbruk.

Annons:

A Non Smoking Generations framgångar och framtida projekt uppmärksammas på ett jubileumsevent den 28 november Södra Teatern i Stockholm.

Utbildat och engagerat över två miljoner barn

När A Non Smoking Generation startade var rökning en naturlig del av samhället och cigaretter var en statussymbol. 1979 antog organisationens grundare den stora utmaningen att förändra attityder och normer kring tobak, och inledde kampen om barns rätt att förbli tobaksfria.

Sedan dess har organisationen utbildat, inspirerat och engagerat över två miljoner barn.

Rökningen bland vuxna har nästintill halverats

Idag är hälsoriskerna med cigaretter väl kända. Att göra reklam för tobak är förbjudet och andelen rökare har successivt minskat. Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har rökningen bland vuxna nästintill halverats. I takt med den sjunkande cigarettförsäljningen menar A Non Smoking Generation att tobaksindustrin arbetar med produktutveckling och dold reklam för att säkerställa att de har kunder även i framtiden.

Organisationen konstaterar att nya nikotinprodukter marknadsförs som tobaksfria för att kringgå tobakslagen och godisliknande smaker och design lockar barn att testa och att resultatet av dessa strategier är att fler än var tredje ungdom använder tobak under sin skoltid.

– Explosionen av nya tobaksprodukter är ett kvitto på att det tobaksförebyggande arbetet har fungerat. Tyvärr är vi nu i viss mån tillbaka på ruta ett med bristande kunskap och liten eller obefintlig reglering av e-cigaretter och vitt snus. Industrin tillåts återigen rikta sin reklam direkt till barn och unga i sociala medier och dela ut gratis smakprover på festivaler och events. Förbudet mot tobaksreklam måste omfatta alla nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel. Nikotin framställs av tobak, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Belyser konsekvenserna för en global hållbar utveckling

Under 2000-talet har organisationen skiftat fokus från att enbart informera om tobakens hälsorisker, till att även belysa dess konsekvenser för en global hållbar utveckling. Enligt 2019 års Novusrapport “Det är bara barn som börjar använda tobak” är det bara 19 procent av allmänheten som känner till barnarbetet inom tobaksindustrin och endast sex procent är medvetna om industrins massiva skogsavverkning.

Rapporten avslöjar även att kunskapen om nikotinets hälsorisker är låg. 11 procent vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och fem procent känner till att nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

– Vi vet att kunskapen om tobaksindustrins inverkan på global hållbar utveckling motiverar barn till att förbli tobaksfria. Förra året svarade 92 procent av eleverna som såg vår föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet” att den innehöll argument för att avstå tobak. Det krävs större investeringar i kunskapshöjande aktiviteter på tobaksområdet från både offentlig, privat och ideell sektor, säger Helen Stjerna.

Vill se en ny lag

Sedan 1994 finns en lag om rökfri skolgård som man menar tyvärr inte fungerar eftersom den enbart reglerar rökning på skolgården. A Non Smoking Genereation menar att det indirekt tillåts användning av snus, e-cigaretter och andra nikotinprodukter samt rökning ”på andra sidan strecket”.

Nio av tio unga börjar på grund av kompisars bruk och A Non Smoking Generation efterlyser därför en lag om tobaksfri skoltid samt att information om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv inkluderas i skolans läroplan. I dagsläget är det bara fyra av tio elever som får ingående information om tobak i skolan. Man  efterlyser nu en lag om tobaksfri skoltid och krav på att information om tobak, ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv, inkluderas i läroplanen.

– Under 40 år har vi kommit långt, men inte tillräckligt. Nu är det dags att vuxna tar sitt ansvar för barns rättigheter på allvar. Tillsammans kan vi nå målet om ett tobaksfritt Sverige 2025 och säkerställa en global hållbar utveckling och varje insats som förebygger barns tobaksbruk är ett viktigt steg på vägen. För bara 40 kronor kan vi ge ett barn den kunskap som motiverar till ett förbli tobaksfri, säger Helen Stjerna.

FAkta Giving Tuesday 3 december: Delta i kampen för tobaksfria barn

2019 firar A Non Smoking Generation 40 års arbete för tobaksfria barn sedan starten 1979. Inför den globala kampanjen Giving Tuesday den 3 december har vi skapat ett Facebook-evenemang för att engagera våra supporters i arbetet för en tobaksfri generation. För endast 40 kronor kan vi ge ett barn livsviktig kunskap. Stort tack för ditt värdefulla bidrag – Swisha till: 123 90 1979 5!

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: