Tre vanliga ögonbesvär – torra, röda och rinnande ögon

Tre vanliga ögonbesvär – torra, röda och rinnande ögon

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Besvär med ögonen kan upplevas som både besvärande och irriterande men också oroande, många tycker det är otäckt med tanken på att få problem med ögonen. 

Det finns ett antal ögonbesvär som förekommer mer ofta än andra och du kan förebygga, lindra och behandla dessa.

Torra ögon

Ett av de allra vanligaste besvären är att ögonen upplevs som torra. Vanligaste orsaken till torra ögon beror på överdriven avdunstning av vätskan från ögat. Det beror på att ögats skyddande lipidskikt (lipider = fett) inte fungerar som det skall utan släpper ut för mycket fukt. Fettet produceras i körtlar som sitter i ögonlockskanten och sprids över ögats yta när man blinkar. Hos många med torra ögon är dessa körtlar igentäppta och då produceras det för lite lipider. Resultatet blir att lipidskiktet blir skört och spricker, vilket leder till att tårvätskan avdunstar.

Även yttre faktorer som läkemedel, många timmar framför datorskärmar eller en miljö som är dammig eller varm kan orsaka torra ögon. Besvär kan vara att ögonen känns torra, att det svider och skaver men också att det blir suddigt eller jobbigt att se och det kan kännas som det är skräp i ögat. Man använder ögonen konstant under en dag så symtomen kommer vanligtvis på kvällen. En annan faktor är ålder, ju äldre vi blir desto mer avtar produktionen av tårvätska. 

För att förebygga kan man tänka på vilka miljöer man vistas i och hur mycket man sitter framför skärmar, att använda glasögon och ha korrekt arbetsställning. Det finns receptfria medel som skyddar och även andra typer av nya behandlingar som hjälper om man har torra ögon så prata med apotekspersonal eller läkare om tips och råd. 

Rinnande ögon

Åt andra hållet är det inte ovanligt att istället drabbas av rinnande ögon, det känns som tårarna stör synen och att ögonen helt enkelt tåras upp. Paradoxalt nog är även rinnande ögon ett symptom på torra ögon. Hos många med rinnande ögon fungerar vätskeproduktionen som den skall, medan lipidskiktet är defekt. Lipidskiktets uppgift är att hålla kvar fukt och tårar i ögat, men om det är skadat rinner tårarna ut. Då överkompenserar ögat med att producera ännu mer tårvätska.

Andra orsaker till rinnande ögon kan vara så enkla som stark blåst eller kyla och då är det helt normalt men det kan även vara på grund av att ögats yta retas av något som damm eller rök. Rinner ögonen inomhus kan orsaken vara stopp i tårkanalen i ögonlocket. 

Rinnande ögon drabbar främst äldre och är ofta ofarligt och bara normalt. Det bästa man kan göra är att undvika miljöer där man känner att det förvärras. Är orsaken däremot stopp i tårkanalen behöver man söka vård så tårarna är kladdiga och inte bara vattniga, prata med vården då man behöver åtgärda stoppet.

Röda ögon

De allra flesta besväras någon gång av röda ögon. Orsakerna bakom röda ögon varierar brett, det kan vara allt från allergier och infektioner till lindrig ögonsjukdom som kan läka av sig själv till allvarligare ögonsjukdomar som kräver läkarbesök och vård. Röda ögon kan även uppstå vid ofarliga blödningar under ögats bindehinna. Andra orsaker till röda ögon är så kallad regnbågsinflammation, akut glaukom och direkta skador på ögonen. 

Som tumregel är ett rött öga allvarligare än två röda ögon. Precis som orsaken bakom varierar även symtomen vid röda ögon, det kan vara värk, smärta, klåda, svullnad, försämrad syn och/eller att ögat rinner eller kladdar. Eftersom orsakerna är så varierande och ofta beror på yttre faktorer som allergener, skador eller infektioner är det svårt att förebygga däremot kan man behandla lindriga besvär själv. Fråga på apoteket och beskriv besvär och symtom, är man däremot osäker, har mycket ont eller har gått med besvären länge bör man istället kontakta vården. 

Ögonbesvär drabbar de flesta

Många går med ögonbesvär till och från, för vissa förvärras dessa under perioder som vinter då luften är torrare, eller våren och sommaren med all pollen. På ålderns höst blir det också vanligare att få problem med ögonen och det finns andra ögonåkommor som kan uppstå, glaukom, gråstarr, åldersförändringar i gula fläcken och ögonförändringar i samband med diabetes. Torra, rinnande eller röda ögon är dock något som drabbar de allra flesta någon gång i livet och som man i viss mån kan ta hand om själv. 

 

Veckans fråga

Hur nöjd är du med din lön eller pension just nu?

Nyhetsbrev

E-postadress