Ange ditt sökord

Genom förändrad arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och läkare i primärvården har vården delvis blivit mer effektiv. Foto: Shutterstock

Genom förändrad arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och läkare i primärvården har vården delvis blivit mer effektiv. Foto: Shutterstock

Svenskarna lever länge men hälsan är ojämlik i landet

Svenskarna lever längre än invånarna i de flesta EU-länder. Samtidigt kvarstår de socioekonomiska skillnaderna i hälsa och problemet med långa väntetider inom vården.

Annons:

Det visar en ny rapport om befolkningens hälsostatus och sjukvården i Sverige. Den nya rapporten Landsprofilerna är en del av Europeiska kommissionens initiativ “State of Health in the EU” som ges ut vartannat år för 30 länder.

Övervikt – ett växande folkhälsoproblem

Landsprofilerna tas fram gemensamt av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och European Observatory on Health Systems and Policies i samarbete med Europeiska Kommissionen. Av rapporten framgår bland annat att vissa riskfaktorer för hälsan, såsom rökning och alkohol, överlag är små i Sverige.

Ett växande folkhälsoproblem är däremot övervikt och fetma bland ungdomar och vuxna. Många riskfaktorer är också vanligare bland låginkomsttagare och lågutbildade, vilket bidrar till socioekonomiska skillnader när det gäller hälsa och medellivslängd.

Fokus på öppenvård

När det gäller utgifterna för hälso- och sjukvård per invånare ligger Sverige tredje högst i EU. Samtidigt spenderar Sverige relativt lite på slutenvård. Fokus ligger istället på öppenvård och långvarig vård och omsorg.

Enligt rapportförfattarna bidrar decentraliseringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet med 21 regioner till regionala skillnader både vad gäller vård och vårdresultat. För att motverka dessa skillnader har Sverige föreslagit ett nytt omfördelningssystem som ska skapa en mer jämlik resurstilldelning.

Väntetider i vården

Liksom i flera andra länder är väntetiderna i vården ett långvarigt problem i Sverige, och köerna har i vissa fall blivit längre. I jämförelse med andra EU-länder har Sverige relativt många läkare och sjuksköterskor. Bara 15 procent av läkarna är dock allmänläkare, vilket enligt författarna försämrar tillgängligheten i primärvården.

Genom förändrad arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och läkare i primärvården har vården delvis blivit mer effektiv. Till exempel tar sjuksköterskor ett större ansvar för vården avkroniskt sjuka patienter.

Fem slutsatser som kan förbättra

I den övergripande “Companion Report” sammanfattas fem slutsatser som skulle kunna förbättra effektiviteten, tillgängligheten och anpassningsförmågan i hälso- och sjukvårdssystemen inom EU:

  • Arbeta för ökat förtroendet för vaccinationer.
  • Bättre utnyttjande av digitaliseringen för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, till exempel att utveckla appar och andra innovativa ansatser för att öka befolkningens medvetande  om hälsosamma levnadsvanor.
  • Bättre uppföljning och mätning av tillgänglighet i vården för alla socioekonomiska grupper.
  • Effektivisering av hälso- och sjukvårdssystemet och förbättring av dess anpassningsförmåga genom ändrad arbetsfördelning mellan olika yrkeskategorier.
  • Initiativ till säker, ändamålsenlig och effektiv användning av läkemedel, som invånarna har råd med, behövs.

I Landsprofilen konstateras att Sverige ligger i framkant på alla ovanstående områden. Digital vård är på frammarsch och vaccinationstäckningen för difteri, stelkramp, kikhosta och mässling i Sverige ligger över Världshälsoorganisationernas rekommenderade mål på 95 procent.

Annons:

Läs även

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par
28 april, 2020 Mannens hälsa

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att b...

Ny policy ska stärka patientmedverkan
26 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Ny policy ska stärka patientmedverkan

För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu sta...

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet
21 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet

Samtidigt som hälso- och sjukvården i Sverige visar på ...

Annons:
Ägget väljer spermier
15 juni, 2020 Barn & Graviditet

Ägget väljer spermier

För att locka till sig spermier avger kvinnors äggcelle...

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!
15 juni, 2020 Kvinnans hälsa

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!

Att träning är bra för hälsan kan många skriva under på...

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället
14 maj, 2020 Barn & Graviditet

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället

Det finns en tendens över tid att svenskarna upplever e...

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom
12 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom

Man vet att ett högt LDL-kolesterol ökar risken för hjä...

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori
11 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori

Att diagnosen könsdysfori har ökat med 1500 procent, ka...

Annons:
Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Vi får mycket information om dödstal och antal drabbade...

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande
5 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande

För att bibehålla sin styrka och rörlighetsförmåga bör ...

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Fler äldre fyller nu i Coronarapporten, som bland annat...

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

När coronarapporten för den senaste veckan summeras fin...

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?
21 april, 2020 Barn & Graviditet

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?

Ta del av listan över vilka personer som bedöms löpa st...

Så kan män med allvarlig prostatacancer leva längre
21 april, 2020 Cancer

Så kan män med allvarlig prostatacancer leva längre

Män med allvarlig prostatacancer får högre överlevnad o...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten