Ange ditt sökord

Europeiska läkemedelsmyndigheten har valt att göra en ny riskbedömning av gruppen NSAID-läkemedel. Foto: Shutterstock

Europeiska läkemedelsmyndigheten har valt att göra en ny riskbedömning av gruppen NSAID-läkemedel. Foto: Shutterstock

Studie: Vanliga smärtstillande läkemedel kan fördubbla risken för hjärt- och kärlsjukdom

Vanliga läkemedel mot smärta och inflammation kan medföra en fördbubblad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Annons:

Det visar en stor studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal.

Bygger på danska data

Forskarna har byggt studien på data från danska vårdregister, totalt har man följt 6,3 miljoner fall där patienter har hämtat ut recept på NSAID-läkemedel eller paracetamol.

I gruppen NSAID-läkemedel finns flera recepfria storsäljare som verkar mot smärta och inflammation genom att blockera ett enzym, COX.

Kan öka risken för blodproppsbildning

Enzymet COX finns i två varianter, COX-1 och COX-2. Man vet att en övervikt av COX-1 kan bidra till att det bildas blodproppar. En av de verksamma substanser som finns, bland annat det vanliga diklofenak, blockerar enbart COX-2. Det leder till en övervikt av COX-1 vilket i sin tur innebär en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Den absoluta riskökningen var störst hos de som redan hade en förhöjd risk eller redan insjuknat i hjärt- och kärlsjukdomar.

Risken är mindre med substanser som även blockerar COX-1.

Ökar risken med 50 procent

Det är i samband med att Europeiska läkemedelsmyndigheten har valt att göra en ny riskbedömning av gruppen NSAID-läkemedel som det danska forskarlaget har publicerat studien av diklofenak, den substans som man tidigare bedömt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar mest.

Den danska studien bekräftar detta då studien visar att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar med femtio procent vid användning av just diklofenak jämfört när man inte äter några läkmedel. Morten Schmidt är medicine doktor, läkare vid universitetssjukhuset Aarhus i Danmark och en av forskarna bakom studien.

– Diklofenak är det mest använda NSAID-läkemedlet i både låg-, medel- och höginkomstländer. Vi tycker att det är dags att kännas vid riskerna och minska användningen av diklofenak. Det är ett stort problem att det finns receptfritt i många länder, säger Morten Schmidt till Sveriges Television.

Bör generellt vara försiktig

Morten Schmidt får medhåll från Paul Hjemdahl som är överläkare och professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet och som inte förvånas över resultaten.

– Det här stämmer helt med min bild av litteraturen. I Danmark införde man recepttvång för diklofenak efter danska studier 2008. I Sverige varnades läkare för bieffekterna och ombads vara restriktiva, men allmänheten som kan köpa diklofenak receptfritt varnades inte. Användningen av diklofenak är onödigt stor eftersom de andra smärtstillande läkemedlen är minst lika effektiva och medför lägre risk, säger han i en kommentar till Sveriges Television.

Paul Hjemdahl tillägger att man generellt vara försiktig med NSAID-läkemedel, speciellt om man lider av, eller har, en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Man ska inta dem i så låg dos som möjligt och under så kort tid som möjligt.

– Det klokaste är att äta paracetamol. Det NSAID-läkemedel som är mest skonsamt ur hjärtsynpunkt är naproxen och i andra hand ibuprofen i låg till måttlig dos. Behöver man ytterligare smärtlindring kan man kombinera paracetamol med naproxen eller ibuprofen, säger Paul Hjemdahl.

Studien är av observationell karaktär, det vill säga man kan inte dra några säkra slutsatser om orsak och verkan. Forskarna framhåller ändå att studien är större än tidigare studier och att den därför bör tas i beaktning vid kliniska beslutsfattanden.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: