Ange ditt sökord

"Social ångest verkar vara ett problem som är starkt sammanflätad med personligheten", säger professor Tomas Furmark. Foto: Shutterstock

Social ångest och personlighet starkt sammanflätade

Personer med social ångest har markant avvikande personlighetsdrag som hög känslomässig instabilitet och introversion, utmärkande drag för personer som drabbats av social ångest.

Annons:

Det enligt en studie från Uppsala universitet.

– Social ångest verkar vara ett problem som är starkt sammanflätad med personligheten men som samtidigt visar stor variation, säger professor Tomas Furmark, professor vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet som har lett studien.

“Big Five”

Forskare har sedan länge letat efter samband mellan personlighetsfaktorer och risken att utveckla psykiatriska sjukdomar. Inom vetenskapen beskrivs personlighet med hjälp av fem väletablerade dimensioner: neuroticism, det vill säga emotionell instabilitet, extraversion som handlar om hur utåtriktad man är, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet.

Man brukar kalla dessa fem dimensioner för Big Five.

Personligheten sammanflätad med ångestdiagnos

En studie från Uppsala universitet, nu publicerad i Plos One, visar att personligheten är starkt sammanflätad med diagnosen social ångest, även kallad social fobi. I studien deltog 265 personer med diagnosen. De fyllde i omfattande personlighetsformulär, enligt NEO Personality Inventory (NEO-PI-R)-skalan samt Karolinska Scales of Personality (KSP), och jämfördes mot diagnosfria kontrollpersoner och även mot svenska normdata.

Personerna med social ångest hade markant avvikande personlighetsdrag med framförallt hög neuroticism, det vill säga känslomässig instabilitet, och introversion, att man är introvert, inåtriktad.

Individuell personlighetsmässig variation

Samtidigt visade studien att det fanns stor personlighetsmässig variation bland de ångestdrabbade individerna där tre personlighetsgrupper kunde urskiljas, baserat på klusteranalys av Big Five personlighetsdimensionerna. Den första gruppen, med prototypisk social ångest, var både höggradigt ängsliga och introverta vilket ofta ses som grundformen för social ångest. Men dessa individer utgjorde endast en tredjedel av patientgruppen.

Den andra gruppen med introvert-samvetsgrann social ångest var väldigt introverta men mer måttlig ängsliga och de hade också hög samvetsgrannhet. Tredje och största gruppen med instabil-öppen social ångest var ängsliga och känslosamma men nästintill normalextroverta personer som också visade hög grad av personlighetsmässig öppenhet jämfört mot normdata.

– Det är tänkbart att orsakerna till den sociala ångesten skiljer sig åt för de tre grupperna, till exempel när det gäller avvikelser i hjärnans signalämnen och genetiska faktorer. Det kan också vara så att de olika grupperna behöver olika behandlingsinsatser, men det behövs ytterligare studier för att klargöra om det spelar roll och i så fall vilken, säger Tomas Furmark.

Mångdimensionellt problem

Ytterligare studier behövs för att klargöra om personlighetstyperna vid social ångest skiljer sig åt gällande orsaksfaktorer och behandlingsrekommendationer.

Men de nuvarande resultaten tyder på en betydande heterogenitet när det gäller personligheten hos socialt ängsliga individer och understryker att social ångest är ett mångdimensionellt problem.

Annons:

Källor:

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet

Vetenskaplig artikel: Costache M E, et al (2020); Higher- and Lower-order Personality Traits and Cluster Subtypes in Social Anxiety Disorder, PLOS ONE

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: