Ange ditt sökord

Att operera bort livmodern är den vanligaste större gynekologiska operationen. Foto: Shutterstock

Att operera bort livmodern är den vanligaste större gynekologiska operationen. Foto: Shutterstock

Snabbt upp ur sängen kan ge tidigare återhämtning

Om patienter kommer upp så fort som möjligt och kan äta och röra på sig efter en operation återhämtar de sig snabbare. 

Annons:

Det visar en studier gjord på patienter som genomgått en livmoderoperation. 

Vanligaste större gynekologiska operationen 

Att operera bort livmodern är den vanligaste större gynekologiska operationen. Det sker av många olika skäl, till exempel på grund av problem med rikliga menstruationer eller på grund av att livmodern vuxit till i storlek och då ger symtom som tyngd och tryckkänsla men även vid cellförändringar eller cancer i livmodern eller livmoderhalsen. I Sverige sker årligen cirka 7800 livmoderoperationer.  

På grund av att operationen är så vanlig har utfallet av återhämtning och vårdtid stor inverkan först och främst för den enskilda kvinnan men även på sjukvårdens resurser. 

Vårdprogrammet ERAS 

Forskning inom Region Örebro län visar att återhämtningen efter en livmoderoperation blir bättre med vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). 

– Vårdprogrammet är sammansatt utifrån den bästa vetenskapliga kunskap vi har i dag om hur vården före, under och efter operation bör bedrivas. Vi valde först att studera om patienterna efter att detta vårdprogram infördes på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro återhämtade sig bättre än innan, då mer traditionell vård bedrevs, säger Lena Wijk, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet och överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Studierna visar att patienter, som fick vård enligt ERAS, i högre grad kunde gå hem på den förväntande hemgångsdagen utan att de drabbades av fler komplikationer. 

Nyttigt för alla patientgrupper 

Lena Wijk ville studera om det fanns skillnader i hur olika patientgrupper med olika diagnoser svarade på vårdprogrammet. 

– Våra studier visar att både patienter med cancerdiagnos och andra diagnoser hade nytta av ERAS.Vi är den enda kliniken i Sverige som fullt ut har deltagit i ERAS-vården, säger Lena Wijk. 

I sin forskning undersökte Lena vidare om olika operationstekniker för borttagande av livmodern gav olika effekt på kroppens biologiska mekanismer och återhämtningen. 

Snabbare med titthål 

Lena Wijk och hennes kollegor jämförde en titthålsteknik, där man opererar med hjälp av en robot, med traditionell öppen bukkirurgi. De fann då att den kliniska återhämtningen var snabbare efter titthålsoperationen och att den inflammatoriska reaktionen som sker i kroppen efter operationstraumat blev mindre. 

Däremot kunde man inte se någon skillnad i kroppens förändring av sockermetabolismen, så kallad insulinresistens, som tillsammans med inflammationen nu anses vara en viktig faktor för återhämtning. 

Öka kunskapen kring återhämtning 

I sina fortsatta studier planerar Lena Wijk nu att studera denna reaktion mera ingående för att se om det är att möjligt att få mer kunskap kring återhämtningen. 

– Vi vet att patienten mår bättre fortare efter operation om den kommer upp så fort som möjligt, äter och rör på sig. Då återhämtar sig patienten snabbare, säger Lena Wijk. 

Fakta Vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 

Element i ERAS-vården är till exempel vikten av att tidigt låta patienterna komma upp och gå efter ingreppet och hur tätt in på en operation man får äta och dricka. 

Annons:

Källor:

Universitetssjukhuset Örebro,

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: