Sjukskrivningstalen sjunker i Skåne

Sjukskrivningstalen sjunker i Skåne

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2013-08-20
Uppdaterad: 2013-09-24
Författare: Anders Åker

Genom att använda sig av nya behandlingsmetoder och i kombination med kapade vårdköer sjunker antalet sjukskrivningar i Skåne. 

På så vis gick Skåne från ett av de län med flest sjukskrivningar till ett av de län med minst antal sjuskrivningar. Det rapporterar Dagens medicin.

Systematiskt arbete

Arbetet med att sänka sjukskrivningarna är en del av ett projekt som startade för sex år sedan. Vid den tidpunkten tillhörde Skåne ett av de län som hade högst andel sjukskrivna.

I ett uttalande säger Ulf Hallgårde som är läkare och ansvarig för Region Skånes sjukskrivningsprojekt att man genom att systematiskt beta av område efter område har minskat sjukskrivningarna i länet.

Nya behandlingsmetoder

En del i arbetet med att sänka sjukskrivningstalen var att se över behandlingsmetodern och genomföra förändringar för att förbättra och effektivisera vården. 

Bland annat får de som söker vård för ryggskott direkt träffa en sjukgymnast, ett annat exempel är minskade vårdköer för så kallat karpaltunnelsyndrom. Syndromet som ger domningar och smärtor ledde till långa sjuskrivningar och genom att "operera bort" köerna med hjälp av inhyrda privatläkare kunde man korta sjukskrivningsperioderna för de drabbade.

Ulf Hallgårde menar att det här resutlatet är ett bevis "för att systematiskt kvalitetsarbete lönar sig – för patienterna och ur ett ekonomiskt perspektiv". 

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress