Ange ditt sökord

Både den som drabbas av Alzheimer och anhöriga kan behöva stöd från vården och nära och kära. Foto: Getty Images

Både den som drabbas av Alzheimer och anhöriga kan behöva stöd från vården och nära och kära. Foto: Getty Images

Sju tecken på Alzheimer

I Sverige har drygt 100 000 personer Alzheimers sjukdom, vilket är den mest utbredda formen av demenssjukdom. Dess utveckling är smygande och diagnosen svår att fastställa tidigt. En ökad förståelse för sjukdomens tidiga tecken och riskfaktorer är avgörande för att möjliggöra tidigt ingripande och förbättrad livskvalitet för patienter.

Annons:

Demenssjukdomars omfattning och prognos

Demenssjukdomar, även kända som kognitiva hjärnsjukdomar, är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som orsakar allvarliga skador på hjärnan. Det finns omkring 160 000 personer i Sverige som är drabbade av någon form av kognitiv sjukdom, där Alzheimer utgör cirka 65 %. Symtomen inkluderar minnesproblem, försämrad uppmärksamhet och språkförståelse, vilket gradvis förvärras över tiden. Patologiskt sett resulterar Alzheimers i förtvining och förlust av nervceller samt synapser i hjärnan.

Att söka vård i ett tidigt skede kan bidra till att fastställa en diagnos, få tillgång till lämplig vård och stöd samt möjliggöra tidig intervention för att förbättra livskvaliteten för personen med Alzheimer och deras anhöriga.

Vanliga symtom vid Alzheimer

 1. Minnesstörningar: Glömska och svårigheter att komma ihåg nyligen inlärda information eller viktiga händelser.
 2. Förvirring och desorientering: Förändrad tidsuppfattning och svårigheter att orientera sig i bekanta miljöer.
 3. Språkliga svårigheter: Svårigheter att hitta ord, förstå språk eller att uttrycka sig verbalt.
 4. Koncentrationsproblem: Svårigheter att fokusera, uppmärksamma eller utföra vardagliga uppgifter.
 5. Förändrade beteendemönster: Förändringar i humör, personlighet eller socialt beteende. Man kan även få hallucinationer.
 6. Svårigheter med vardagliga uppgifter: Problem med att utföra vanliga aktiviteter som att klä på sig, sköta hygien eller hantera ekonomiska ärenden.
 7. Förlorad initiativförmåga: Minskad motivation och initiativförmåga att starta eller genomföra aktiviteter.

När ska man söka vård?

 1. Upprepade symtom: Om symtomen uppträder regelbundet och påverkar vardagen, bör man reagera.
 2. Gradvis försämring: Om symtomen gradvis förvärras över tid, särskilt när det gäller minne och kognitiva funktioner.
 3. Svårigheter i sociala situationer: Om svårigheterna att förstå eller anpassa sig till sociala interaktioner blir påtagliga.
 4. Anhörigas oro: Om familjemedlemmar eller nära vänner uttrycker oro över förändrat beteende eller minnesproblem.
 5. Förvirring vid vardagliga uppgifter: Om det blir svårt att hantera vardagliga uppgifter som tidigare utförts utan problem.
 6. Ångest eller nedstämdhet: Om personen upplever ångest, nedstämdhet eller förändrat humör i samband med minnesproblem eller förvirring.
 7. Snabbare försämring: Om symtomen försämras snabbare än förväntat eller om personen visar tecken på allvarligare kognitiva problem.

Riskfaktorer för Alzheimer

Riskfaktorer för Alzheimers inkluderar hög ålder, genetik, högt blodtryck, skallskador, dålig kosthållning och låg utbildningsnivå.

Tidig identifiering och utredning

Det är avgörande att identifiera Alzheimers sjukdom så tidigt som möjligt för att möjliggöra lämplig vård och stöd. Tidiga tecken som minnesstörningar, koncentrationsproblem och svårigheter med vardagliga uppgifter bör tas på allvar. Initiativ som Minnesmottagningen erbjuder digitala utvärderingsverktyg för att bedöma kognitiva funktioner och ge vägledning för vidare åtgärder.

Behandling och livsstilsfaktorer

Även om det för närvarande inte finns något botemedel mot Alzheimers, finns det läkemedel som kan mildra symtomen och förbättra livskvaliteten. Vikten av en hälsosam livsstil, inklusive näringsrik kost och fysisk aktivitet, understöds av forskning som visar att dessa faktorer kan påverka sjukdomsförloppet positivt. För personer med Alzheimers kan tydliga rutiner och social stimulans bidra till att underlätta vardagen och bevara livskvaliteten.

Enligt Alzheimer Sverige och Alzheimer’s Disease International (ADI) förväntas demensrelaterade sjukdomar fördubblas globalt till år 2050. Denna ökning är mest framträdande i utvecklingsländer, där en stor del av den äldre befolkningen finns. Fortsatt forskning och medvetenhet är avgörande för att möta den växande bördan av demenssjukdomar i samhället.

Läs mer om Alzheimer.

Att leva med Alzheimer.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: