Ange ditt sökord

Även om man tar hänsyn till ålder, kön, demens, och andra hälsovariabler kvarstår sambandet mellan försämrat doftsinne och dödlighet. Foto: Shutterstock

Även om man tar hänsyn till ålder, kön, demens, och andra hälsovariabler kvarstår sambandet mellan försämrat doftsinne och dödlighet. Foto: Shutterstock

Samband mellan dåligt luktsinne och risken att dö

Det är många äldre personer som har problem med luktsinnet, och det är ingenting ovanligt. Men enligt en ny studie i psykologi från Stockholms universitet finns det ett samband mellan försämrat luktsinne och en ökad risk att dö. 

Annons:

I ett pressmeddelande säger Ingrid Ekström, doktorand på psykologiska institutionen och den som ligger bakom studien, att det som är intressant i den här studien är att även om man tar hänsyn till ålder, kön, demens, och andra variabler för hälsa så kvarstår sambandet mellan försämrat doftsinne och dödlighet.

Nedsatt luktsinne påverkar aptiten

En teori i sambandet mellan luktsinne och mortalitet är att aptiten påverkas vid nedsatt doftsinne, vilket i sin tur leder till att man äter sämre. Måltiden blir inte lika lustfylld om man inte längre känner lukt och smak av det man äter. 

Det har visat sig att när äldre tappar aptiten får de inte heller i sig det de behöver. Och det är jätteviktigt att äta bra mat när man blir äldre, säger Ingrid Ekström. En annan bakomliggande faktor tror hon kan vara att doftsystemet är ett skört system i hjärnan, vars funktion är beroende av att det hela tiden bildas nya nervceller. Hon menar därför att det är rimligt att tro att den processen påverkas ganska mycket av sjukdom.

Data från stor studie om åldrande

För att komma fram till sina forskningsresultat har Ingrid Ekström använt sig av data från det stora Betula-projektet som pågått i Umeå i över 25 år, där man studerat åldrande. I Betula-projektet har man följt närmare 1 800 personer mellan 40 och 90 år under en tioårsperiod och där deras doftsinne testats med jämna mellanrum. 

Forskarna tittade sedan närmare på de personer som dog under tioårsperioden, och jämförde de som hade ett dåligt fungerande luktsinne med de som hade ett välfungerande luktsinne. Resultatet visade att de som hade ett dåligt luktinne var överrepresenterade i gruppen som dött. Detta även efter att forskarna justerat för andra faktorer som påverkar risken att dö. Forskarna tog också hänsyn till att utveckling av demens har visat sig både försämra luktsinnet och öka risken att dö.

Äldre behöver inte oroa sig

Ingrid Ekström vill däremot påpeka att den som är äldre och upplever ett försämrat luktsinne inte har någon anledning att oroa sig för att det ska hända något allvarligt. Känner man sig ändå orolig kan man ta kontakt med en dietist som hjälper en se över kosten så att man får in sig det man behöver. 

Annons:

Källor:

Stockholms universitet 

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: