Så kan symtom vid autism hos barn lindras

Så kan symtom vid autism hos barn lindras

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-10-27
Författare: Anders Åker

Med tidig insats skulle man kunna lindra symtom av barns autism tidigt, något som kan ge en långtgående positiv effekt.

Det visar en utvärdering som en grupp forskare vid bland annat Kings College i London har redogjort för i medicinska tidskriften Lancet. 

Delades upp i två grupper

Deltagarna i utvärderingen var barn i åldrarna 2-4 år, totalt ingick 152 barn. Genom lottning delades barnen upp i två grupper. Den ena gruppen fick det stöd som normalt ges vid autism. Den andra gruppen fick tolk terapisessioner som pågick under ett halvår. De fick även sex extra så kallade stödsessioner som pågick under ytterligare sex månader.

I den sistnämnda gruppen ingick även tjugo minuters lek- och kommunikationsövningar om dagen. 

Svårighetsgraden lägre

De barn som deltog hade från början lika svåra symtom. Det kunde vara svårigheter med social kommunikation eller beteenden som är repetetiva. Sex år senare var barnen mellan 7-11 år gamla och forskarna kunde då se tydlig skillnad mellan grupperna.

De barn som hade ingått i den andra gruppen, den som fick ett utökat stöd, hade 17 procent lägre svårighetsgrad av dessa symtom jämfört med de andra barnen.

Tidig insats gör skillnad

En av forskarna, Tony Charman, säger till Lancet att fynden visar att man genom tidiga insatser faktiskt kan få bestående positiva förändringar av symtom vid autism.

Detta är något man tidigare trott varit svårt och därför är resultaten av undersökningen viktiga för framtida arbete med familjer där barnen har autism. 

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress