Ange ditt sökord

Att ha ont i ryggen, ofta i ryggslutet, kan vara symptom på inflammatorisk ryggsjukdom. De allra flesta får sina första symptom i 20-30 årsåldern.

Att ha ont i ryggen, ofta i ryggslutet, kan vara symptom på inflammatorisk ryggsjukdom. De allra flesta får sina första symptom i 20-30 årsåldern.

Ryggsmärta kan vara svårupptäckt inflammationssjukdom

Ont i ryggen, ofta i ryggslutet och så stark smärta att det är svårt att sova kan vara verkligheten för den som drabbas av den inflammatoriska ryggsjukdomen, ankyloserande spondylit (AS). Att få en tidig diagnos är viktigt för valet av läkemedelsbehandling och för att undvika framtida besvär.

Granskad av: Anders Halvarsson
Annons:

Tyvärr får många patienter ibland vänta i närmare tio år för att få sin sjukdomsbild klar.

Värre på natten

Att ha ont i ryggen, ofta i ryggslutet, och att smärtan blir värre på natten är typiska symptom för inflammatorisk ryggsjukdom, eller ankyloserande spondylartit som är det medicinska begreppet. Kortfattat kan man förklara sjukdomen med att att benen vid ledbandsfästena i ryggen blivit inflammerade och ömmar eller ger upphov till stark smärta. Inflammatorisk ryggsjukdom är den svenska benämningen på axial spondartrit, SpA, och innefattar en grupp sjukdomar.

Med åren kan inflammationen leda till benförstöring och ökad nybildning av ben i korsbenslederna eller mellan kotorna och benämns då som ankyloserande spondylit eller, som man tidigare kallade den, Bechterews sjukdom, efter den ryske läkaren som var först med att göra en klinisk beskrivning av sjukdomen på 1890-talet. Ankyloserande spondylit, AS, som tidigare kallades Bechterews sjukdom, är en svårare sjuk undergrupp som hör hit. Inflammatorisk ryggsjukdom ingår i sin tur i det större sjukdomsbegreppet spondylartriter.

Ankyloserande spondylit (AS)

Ankyloserande spondylit är den svåraste bland inflammatoriska ryggsjukdomar. Mellan 0,25 och 0,5 procent av den svenska befolkningen har inflammatorisk ryggsjukdom, viket innebär att mellan 20 000 och 30 000 är drabbade. Cirka hälften av dessa uppskattas ha ankyloserande spondylit.

Det ska sättas i relation till att reumatiska besvär och ledbesvär är de mest frekventa kroniska tillstånden i landet.

Var femte svensk är drabbad

Nästan var femte svensk uppgav att de har en långvarig sjukdom relaterad till rörelseorgan när Statiska Centralbyrån undersökte levnadsförhållanden i Sverige. Den i sammanhanget sällsynta förekomsten av just ankyloserande spondylit kan vara en anledning till att det många gånger dröjer innan patienterna upptäcks. 

– Bland alla de patienter som söker hjälp för ryggsmärta kan det vara svårt att urskilja de som kan ha ankyloserande spondylit. Överlag är det svårt att ställa diagnosen inflammatorisk ryggsjukdom kliniskt, säger Lennart Jacobsson, professor och överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.  

Svårt att beskriva symtom

Gerd-Marie Alenius, överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, menar att det hela även kan försvåras av att patientens besvär kan komma och gå och att patienten själv ibland kan ha svårt att beskriva sina symtom. Det är orsaken till att många i den här patientgruppen får vänta i mellan fem till tio år efter de första symtomen innan de får en säker diagnos. 

– Det får till följd att patienter riskerar att missa behandlingar som skulle kunna förbättra deras livskvalitet, säger Gerd-Marie Alenius.   

Symtom vid inflammatorisk ryggsjukdom

Ett kännetecken vid AS är att man är extra stel och kan känna smärta i ryggen efter att kroppen vilat länge. Besvären upplevs ofta som värst på morgonen. 

– Vissa har så ont att de inte kan sova en hel natt utan måste gå upp och röra på sig efter ett par timmar, säger Lennart Jacobsson. 

Ett annat kännetecken för inflammatorisk ryggsjukdom är att symptomdebuten sker vid unga år. De allra flesta får sina första symptom när de är mellan 20 och 30 år gamla, få är över 40 år när de får inflammatorisk ryggsjukdom. 

– Om det framkommer att patienten stämmer in på de kännetecknen finns det anledning att misstänka att det kan röra sig om inflammatorisk ryggsjukdom och då bör man gå vidare med ytterligare steg för att kunna säkerställa diagnos, säger Gerd-Marie Alenius.

För att gå vidare i undersökningen kan man göra en röntgenundersökning av ryggen. Undersökningen kan visa att lederna i korsryggen och mellan kotorna stelnat vilket styrker diagnosen. Ofta kan man även behöva göra en magnetröntgen för att på så vis hitta inflammation i bäckenbenslederna. Andra prover som kan visa på graden av inflammation är blodprover som SR (sänka), CRP (snabbsänka) och Hb (blodvärde).

Symtom vid inflammatorisk ryggsjukdom

 • Du upplever sitt sjukdomstillstånd som bättre vid fysisk aktivitet.
 • Det gör som mest ont på natten eller på tidig morgon.
 • Sjukdomen börjar smygande.
 • Sjukdomen har sin debut innan patienten blivit 40 år.
 • Tillståndet blir inte bättre vid vila.

Vården bör vara uppmärksam

Både Lennart Jacobsson och Gerd-Marie Alenius var med i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för sjukdomar i rörelseorganen och var speciellt delaktiga i expertgruppen som tog fram lämpliga åtgärder för hur inflammatorisk ryggsjukdom ska diagnostiseras och behandlas.

De framhåller att läkare och annan vårdpersonal för det första bör vara uppmärksamma på de signalement som kan tyda på att patienten har just inflammatorisk ryggsjukdom.

Det kan leda fram till diagnosen inflammatorisk ryggssjukdom: 

 • Patienten har flera de karakteristiska symptomen för sjukdomen.
 • Patienten har den genetiska vävnadstypen HLA-B27. 
 • Patienten har själv andra inflammatoriska besvär som psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom, ögoninflammation, svullna leder eller hälsenor eller har nära släktingar som har det.
 • Magnetkameraundersökning visar på inflammation i ryggbenen.

Magnetkameraundersökning

I de nationella riktlinjerna föreslår man att en magnetkameraundersökning kan göras på de patienter som misstänks kunna ha inflammatorisk ryggsjukdom.

– Magnetkameraundersökningar har bättre diagnostiska egenskaper jämfört med konventionell röntgen. Inflammatoriska förändringar i benet kan exempelvis inte ses med konventionell röntgen, förklarar Lennart Jacobsson.

Båda experterna understryker att det är den sammantagna bilden av patientens symtom, möjliga ärftlighet och magnetkameraundersökning som kan leda fram till en säker diagnos. 

Ankolyserande spondylit kan vara ärftlig

Det är inte klarlagt vad som orsakar inflammatorisk ryggsjukdom men forskningsstudier har visat att det finns genetiska kopplingar. Har nära släktingar till patienten exempelvis samma sjukdom eller andra inflammatoriska besvär som psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom eller ögoninflammation är sannolikheten större att drabbas. Inte sällan har patienten själv något av dessa symptom.

Man har också sett att de som har ankolyserande spondylit har en speciell vävnadstyp som tyder på ärftlig benägenhet. Ett positivt fynd av vävnadstypen räcker emellertid inte ensamt för att kunna ställa diagnos. 

Så behandlas patienter med inflammatorisk ryggsjukdom:

 • De allra flesta blir hjälpta av så kallade NSAID-läkemedel som har antiinflammatorisk effekt och lindrar smärta och feber.
 • Sjukgymnastisk eller annan rehabilitering.
 • TNF-hämmare i de fall då NSAID-läkemedel inte gett tillräcklig effekt.

NSAID-läkemedel

Ankyloserande spondylit behandlas oftast med icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID-läkemedel. De har ofta god verkan och få bieffekter. För vissa patienter med akyloserande spondylit har dessa läkemedel dock inte tillräcklig effekt och för dem kan så kallade TNF-hämmare vara aktuellt.

TNF är ett signalämne som bland annat utsöndras av de vita blodkroppar som deltar i den inflammatoriska processen vid ankyloserande spondylit. Enkelt uttryckt kan man säga att läkemedlet stoppar den pågående inflammationen. Däremot har man inte kunnat se att behandlingen förhindrar förbeningar.  

Sjukgymnastisk behandling

Vid inflammatorisk ryggsjukdom är det också viktigt att snabbt påbörja sjukgymnastisk behandling eller någon annan typ av rehabilitering.

Genom att få hjälp med fysisk träning kan patienten behålla rörligheten i lederna, styrka i musklerna och minska smärtan. 

Förhöjd risk för hjärt- kärlsjukdom

Vid inflammatorisk ryggsjukdom finns hög risk för att drabbas av andra inflammatoriska åkommor och man har även sett en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Vid samsjuklighet är det betydelsefullt att vården får den sammantagna bilden för att kunna göra rätt bedömningar.

– Det kan hända att patienten har mer besvär av en ögoninflammation, irit, än av ryggsmärtan och bör då i första hand få behandling för det. Med rätt behandling kan den som har inflammatorisk ryggsjukdom kanske inte göra precis allt men i stort sett leva det liv som han eller hon önskar, avslutar Gerd-Marie Alenius.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Granskad av: Anders Halvarsson

Läs även

Reumatoid artrit (RA) – symtom och behandling vid reumatism
24 oktober, 2019 Rörelseapparaten

Reumatoid artrit (RA) – symtom och behandling vid reumatism

Reumatism är samlingsnamnet på ungefär åttio olika sjuk...

Vid artros kan sjukgymnastik hjälpa mer än kortison

Vid artros kan sjukgymnastik hjälpa mer än kortison

För patienter som drabbats av knäartros gav fysioterapi...

Ont i knät – orsak, symtom och behandling
24 februari, 2020 Rörelseapparaten

Ont i knät – orsak, symtom och behandling

Dina knän utsätts konstant för belastning och att ha on...

Annons:
Fett från buken kan hjälpa kroppen läka skadade muskler
13 maj, 2020 Hjärnan & Nerver

Fett från buken kan hjälpa kroppen läka skadade muskler

Genom att spruta in stamceller från en persons buk- och...

Fler får smärta i ansiktet – kvinnor hårdast drabbade
30 mars, 2020 Munnen & Tänderna

Fler får smärta i ansiktet – kvinnor hårdast drabbade

Allt fler rapporterar smärta i ansiktet och bara ett få...

Frakturkedjor minskar risk för upprepade frakturer vid benskörhet
2 mars, 2020 Kvinnans hälsa

Frakturkedjor minskar risk för upprepade frakturer vid benskörhet

Benskörhet är en av de stora folksjukdomarna , och har ...

Annons:
Allt om x-bunden hypofosfatemisk rakit (XLH) – orsak, symtom och behandling
28 februari, 2020 Barn & Graviditet

Allt om x-bunden hypofosfatemisk rakit (XLH) – orsak, symtom och behandling

Årligen föds cirka fem barn med x-bunden hypofosfatemis...

Att leva med smärta: “En stor sorg att inte orka vara den man vill”
21 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Att leva med smärta: “En stor sorg att inte orka vara den man vill”

Att alltid ha ont begränsar Kent Revedals liv långt mer...

Träna effektivare med rätt musik
20 februari, 2020 Bättre liv

Träna effektivare med rätt musik

Det är många som tycker om att lyssna på musik under lö...

Gustav Mandelmann om sin artros: Man ska vara aktiv
7 januari, 2020 Rörelseapparaten

Gustav Mandelmann om sin artros: Man ska vara aktiv

Artros är en av våra största folksjukdomar med närmare ...

Annons:
Halka och snö drabbar många – 7 200 fallolyckor utomhus
29 december, 2019 Rörelseapparaten

Halka och snö drabbar många – 7 200 fallolyckor utomhus

Nu har snö och is lagt sig på många gator runtom i land...

Så undviker du att halka ute – det mest effektiva skyddet
18 december, 2019 Bättre liv

Så undviker du att halka ute – det mest effektiva skyddet

När snön faller över hela landet blir det halt för fotg...

Vi behöver skratta mer!
7 november, 2019 Bättre liv

Vi behöver skratta mer!

Det kan vara svårt för forskare att bortse från något s...

Annons:
Vanligt smärtläkemedel blir receptbelagt
4 november, 2019 Läkemedel

Vanligt smärtläkemedel blir receptbelagt

Diklofenak ingår i många receptfria smärtläkemedel som ...

Många svenskar lider av smärta och värk dagligen – är du drabbad?
30 oktober, 2019 Rörelseapparaten

Många svenskar lider av smärta och värk dagligen – är du drabbad?

Känner du av spänningar i axlar och nacke mer eller min...

Höstlovstider – det här gäller om du blir sjuk på semestern
25 oktober, 2019 Barn & Graviditet

Höstlovstider – det här gäller om du blir sjuk på semestern

Det stundar höstlovstider och många passar på att resa ...

Duchennes muskeldystrofi (DMD) – tecken på om man är drabbad
18 oktober, 2019 Barn & Graviditet

Duchennes muskeldystrofi (DMD) – tecken på om man är drabbad

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är inte bara den vanliga...

Annons:

Coronapandemin: Upplever du att allmänheten fortfarande följer myndigheternas rekommendationer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq