Ange ditt sökord

En viktig del i behandlingen av reuamatism är att du inte hamnar i ett stillasittande utan fortsätter att röra på dig. Foto: Shutterstock

En viktig del i behandlingen av reuamatism är att du inte hamnar i ett stillasittande utan fortsätter att röra på dig. Foto: Shutterstock

Reumatoid artrit (RA) – symtom och behandling vid reumatism

Reumatism är samlingsnamnet på ungefär åttio olika sjukdomar och en av de vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA), även känt som ledgångsreumatism. Det finns olika behandlingsalternativ för dig som drabbas av ledgångsreumatism och forskningen har bara de senaste åren gjort stora framsteg på området.

Annons:

Med sjukgymnastik tränas musklerna och ledrörligheten och med läkemedel dämpas den inflammatoriska process som på sikt kan förstöra lederna. De senaste tillskotten bland läkemedlen består av biologiska läkemedel som har visat sig ha en god effekt vid behandling av reumatoid artrit. Reumatoid artrit tillhör gruppen inflammatoriska sjukdomar och gemensamt för dessa är förutom att lederna drabbas av den kroniska inflammationen så kan även tarmar, ögon och huden påverkas.

En av de vanligaste diagnoserna

Reumatism är samlingsnamnet på ungefär åttio olika sjukdomar och en av de vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA), även känt som ledgångsreumatism. Reumatism påverkar skelett, leder och muskler men även andra delar av kroppen kan drabbas. Man beräknar att runt en miljon personer i Sverige lever med reumatisk sjukdom.

Det viktigaste målet med behandlingen är att förbättra och behålla rörelseförmågan.

Orsak till reumatism

Orsakerna till varför du drabbas av reumatisk sjukdom kan variera men det vanligaste är att de uppstår som resultat av en inflammation i din kropp. När immunförsvaret reagerar och beter sig felaktigt kan det uppstå en autoimmunitet.

Den exakta mekaniken bakom detta är fortfarande okänd men man vet att ärftlighet kan spela in, det kan även infektioner eller livsstilsfaktorer som rökning.

Vanliga typer av reumatism

Några av de allra vanligaste formerna av reumatism är förutom reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism, ankolyserande spondylit (AS), psoriasisartrit och artros. I den här artikel fokuserar vi på RA men det kan ändå vara bra att känna till några av de vanligare symtomen för dessa diagnoser.

Ankyloserande spondylit (AS) kan börja med en smygande värk, då i nedre delen av ryggen och skinkorna. Värken orsakar stelhet och att du kan få svårt att röra dig.

Psoriasisartrit orsakar svullnad i lederna, så som fingrar och tår, och även smärta. Psoriasisartrit är nära besläktad med hudsjukdomen psoriasis, så psoriasis är i sig ett symtom på psoriasisartrit. Förutom fingrar och tår kan även nedre delen av ryggen, handleder, knän och anklar påverkas.

Artros sitter ofta i fingerleder eller knä- och höftleder. Framförallt förekommer sjukdomen i ledbrosket men sitter i hela leden. Du kan drabbas av artros i kroppens alla leder där det förekommer brosk.

Har du drabbats av en obekant smärta i kropp och leder, känner du igen dig i symtomen eller bara är osäker på om du kan ha drabbats av någon typ av reumatism, prata med din läkare för råd.

Symtom vid reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism

Om du drabbats av RA kan du känna värk, ömhet, belastningssmärtor och svullnad i en eller flera leder. Dessa symtom kan komma akut eller smygande och det är vanligt att de initialt uppstår i mindre leder som fötter, knän eller fingerleder. Inflammationen är vanligtvis symmetrisk vilket innebär att du i de allra flesta fall får en inflammation i höger hand om vänster hand är drabbat.

Vanliga symtom vid reumatoid artrit (RA)

  • Smärta
  • Stelhet
  • Svullnad
  • Värmeökning
  • Kan förekomma små knutor under huden (reumatiska noduli)

Allmänna inflammationssymtom är en trötthet och generell känsla av stelhet, särskilt på morgonen. Sjukdomen kan även påverka andra delar av din kropp, exempelvis ögon, blodkärl, nerver och inre organ. Symtomen kan variera och komma och gå i perioder.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Ledsvullnad kan även drabba barn, så kallad juvenil idiopatisk artrit (JIA).

Symtom vid juvenil idiopatisk artrit (JIA)

  • Hög feber
  • Frossa
  • Smärta och svullnad i flera leder
  • Hudutslag

JIA börjar oftast med hög feber och frossa tillsammans med smärtor och svullnad i flera leder. Även inre organ som hjärta och lungor kan bli angripna.

Diagnos vid reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism

Det finns idag inga prover eller test som man med säkerhet kan använda för att diagnostisera RA. Hos en stor del av de som drabbas går det att återfinna så kallad reumatoid faktor i blodprov men det i sig är inget test som avgör om du har RA eller inte. För att säkerställa att korrekt diagnos ställs bör du remitteras till en reumatolog om man misstänker reumatism och om symtomen har hållit i sig i minst sex veckor.

Då det inte finns något prov eller test som kan avgöra om du har RA använder reumatologen sin kliniska erfarenhet och avgör om diagnosen RA kan sättas.

Behandling vid reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism

Vid behandling av RA har man som mål att dämpa inflammationen och lindra smärtan. I behandlingen ingår också en strategi för att förebygga ledskador och behålla den fysiska funktionen i lederna. Har en led väl brutits ned kan den inte återbyggas och därför är det en viktig del av behandlingen.

RA är kroniskt och går inte att bota men med hjälp av en kombination av läkemedel, sjukgymnastik, arbetsterapi och egen träning förbättras förutsättningarna att dämpa inflammationen och sakta ner ledernas nedbrytning och samtidigt lindra smärtan.

Läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism

När diagnosen RA väl har ställts vill man snabbt stoppa den inflammation som pågår och det görs med hjälp av läkemedel. Vid behandling av reumatism ges ofta en kombination av läkemedel och det är inte ovanligt att du får prova på olika mediciner för att hitta en behandling som passar.

Vilken effekt behandlingen har varierar från patient till patient och därför är behandlingsregimen ytterst individuell. Behandlingen bygger både på vad som passar bäst för dig som patient men också på hur prognosen ser ut.

Olika typer av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism

Alla läkemedel har biverkningar och vid val av behandling väger man fördelar mot nackdelar. Det finns idag olika verkningsmekanismer på de biologiska läkemedlen vilket gör att det finns möjlighet för fler patienter att få den behandling som passar bäst. Det finns biologiska läkemedel som visar lika god effekt utan tillägg av de traditionella läkemedlen vilket kan passa de patienter som upplever biverkningar av dessa.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) Hjälper till att minska inflammationen och mildra smärtan och stelheten i lindrigare fall av RA. Finns som receptfria och receptbelagda och används inledningsvis eller som komplement till grundbehandlingen.

Lokala steroidinjektioner eller systemisk (bredare) behandling med kortison Dämpar inflammationer och kan snabbt få bukt med akut svullen eller smärtande led. Viktig och bra behandlingsform när enstaka leder blir drabbade och som komplement till annan behandling.

Antireumatiska läkemedel Traditionella antireumatiska läkemedel har funnits i flera decennier och har en bromsande effekt på immunförsvaret. Används när sjukdomen är aktiv och lederna är inflammerade. Dessa läkemedel dämpar sjukdomsaktiviteten och används ofta tillsammans med biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel Används vid svår reumatism, hög sjukdomsaktivitet och flera markörer på dålig prognos eller när annan medicinsk behandling inte varit tillräckligt effektiv. Det godkänns allt fler läkemedel inom kategorin biologiska läkemedel.

JAK-hämmare effektivt vid behandling av ledgångsreumatism

De senaste i raden av läkemedel som kan sättas in vid reumatoid artrit är en grupp som kallas JAK-hämmare och som påverkar intracellulära signalvägar för flera signalämnen i immunsystemet. Dessa signalämnen är drivande vid reumatoid artrit.

Biologiska läkemedel ges antingen på sjukhus eller i hemmet via injektioner eller infusion (dropp). De så kallade JAK-hämmarna ges istället i tablettform vilket kan underlätta för patienten. Flera studier har även visat att hos patienterna med måttlig till svår ledgångsreumatism kan få bättre effekt med tablettbehandling än med en så kallad tnf-hämmande behandling.

Att leva med reumatoid artrit (RA) – ledgångsreumatism

Om du har drabbats av RA sätter du tillsammans med vårdteamet och läkaren upp en individuell behandlingsplan som långsiktigt ska hjälpa dig att slippa begränsad rörlighet och stelhet och andra biverkningar av RA, som funktionsbortfall i inre organ. På kort sikt vill man lindra värk, svullnad och ömhet, stelhet och trötthet, försöka bevara ledfunktionen och att du ska kunna leva ett fullgott liv med familj, släkt, vänner, arbete och fritidsintressen.
RA kan gå i skov, det vill säga periodvis upplever du svårare besvär av sjukdomen. Då är det inte ovanligt att du får tätare kontakt med ditt vårdteam. Det är mycket viktigt att ta medicinen som du ska, då det hjälper dig må bättre. Om du har osäkerheter och frågor kring medicineringen så prata med läkaren och vårdteamet, du ska inte gå med smärta och besvär i onödan.

En viktig del av behandlingen är att du inte hamnar i en ond cirkel av stillasittande utan att du i någon form rör på dig och får motion. Det kan vara en kortare promenad, att simma eller gå på ett löpband. Tillsammans med vårdteamet kan du hitta en fysisk aktivitet som passar just dig och det är en del av behandlingen som ska ge dig bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Annons:

Källor:

1177, Doktorn, Dagens Medicin, studie av 

Peter Taylor med flera 

presenterad i

New England Journal of Medicine 2017; 376: 652–662. DOI: 10.1056/NEJMoa1608345, Reumatikerlinjen, http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608345

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: