Ange ditt sökord

Region Stockholm ska utreda om remisstvång ska införas i hela länet under 2020, det skriver tidningen Dagens nyheter. Foto: Shutterstock

Region Stockholm ska utreda om remisstvång ska införas i hela länet under 2020, det skriver tidningen Dagens nyheter. Foto: Shutterstock

Remisstvång för akutsjukvård kan bli verklighet

Om du blir sjuk och vill åka till en akutmottagning kan du komma att behöva remiss för att få komma in, i alla fall om du bor i Stockholmsområdet.

Annons:

Region Stockholm ska utreda om remisstvång ska införas i hela länet under 2020, det skriver tidningen Dagens nyheter.

Får inte komma in på akuten utan remiss

Nyligen har regionens akutsjukhus genomfört stora varsel. Den blågröna majoriteten som styr har motiverat varslen med att fler patienter istället söker vård på närakuter och inom primärvården.

Som ett nästa steg väljer man nu att utreda om man ska införa remisstvång på samtliga av regionens akutsjukhus under 2020. Det innebär att du som patient inte får komma in till akuten utan att ha fått en remiss från en läkare.

“Möjlig väg”

I ett skriftligt svar till Dagens nyheter kommenterar hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson beslutet.

”Det innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att tillsätta en sådan utredning som förutsättningslöst får titta på många olika alternativ till utformning för ett sådant remisskrav samt utreda konsekvenser och eventuella risker för de olika förslagen. Formerna för utredningen är ännu inte fastlagda.”

”I budgeten står det ”Akutsjukvårdens karaktär gör att den är svår att planera, men organisationen ska fungera så att vänte- och vistelsetider hålls rimliga. Ett införande av remisskrav till akutsjukhusens akutmottagningar ska utredas. Att ha remisskrav är en möjlig väg för att ytterligare försäkra sig om att de som kommer till akutsjukhusens akutmottagningar främst är patienter som behöver akutsjukhusets resurser och som inte kan undersökas och behandlas i andra vårdformer.”

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: