Ange ditt sökord

När du söker vård i Sverige ska du få ett jämlikt bemötande och behandling oavsett var i landet du bor och oavsett om du är man eller kvinna, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Shutterstock

När du söker vård i Sverige ska du få ett jämlikt bemötande och behandling oavsett var i landet du bor och oavsett om du är man eller kvinna, säger socialminister Lena Hallengren. Foto: Shutterstock

Regeringen satsar mer på kvinnors hälsa – med start 2020

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor. Myndigheten ska även kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning.

Annons:

Uppdragen är en del i regeringens satsning på kvinnors hälsa och påbörjas under året. SBU har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd- och hinder.

Systematisk översikt påbörjas 2020

I regleringsbrevet för 2020 har SBU fått i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för vestibulit, lipödem och rektusdiastas. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser.

– Regeringen gör stora satsningar på att förbättra kvinnors hälsa. Det är inte bara en vårdfråga utan också en jämställdhetsfråga. När du söker vård i Sverige ska du få ett jämlikt bemötande och behandling oavsett var i landet du bor och oavsett om du är man eller kvinna, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdragen som rör vestibulit och lipödem ska slutredovisas senast den 30 juni 2021. Uppdraget som rör rektusdiastas ska slutredovisas senast den 31 maj 2022.

Kartläggning av psykisk ohälsa till följd av förlossning

SBU ska också kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning samt kartlägga metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer.

Dessa båda uppdrag ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Undersöker kejsarsnitt

Utöver detta ska myndigheten också utvärdera det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt på moderns önskan.

Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter och ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: