Ange ditt sökord

Med gratis p-piller för alla tjejer under 21 år blir det också mer tillgängligt att skydda sig mot oönskade graviditeter. Foto: Shutterstock

Med gratis p-piller för alla tjejer under 21 år blir det också mer tillgängligt att skydda sig mot oönskade graviditeter. Foto: Shutterstock

Reform om gratis p-piller har ökat användandet

Vid årsskiftet blev det gratis att hämta ut p-piller för tjejer under 21 år och reformen tycks ha gett effekt. Fler unga kvinnor väljer nu att hämta ut p-piller.

Annons:

Syftet med lagändringen, som trädde i kraft 1 januari 2017, är att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Med gratis p-piller för alla tjejer under 21 år blir det också mer tillgängligt att skydda sig. Som ung kan det vara en ekonomisk fråga och då underlättar det att ta steget när det är gratis.

Störst ökning av p-piller i norra Sverige

Publiciteten kring reformen har varit stor, något som Christian Örtendahl, utredare på E-hälsomyndigheten, tror har bidragit till att intresset för användning av p-piller har ökat. En jämförelse mellan kvartalen 2016 och 2017 visar på en 20-procentig ökning av uthämtade p-piller bland tjejer under 21 år. Procentuellt sett var ökningen allra störst i Västerbottens och Norrbottens län. Där var ökningen 113 respektive 205 procent.

Sedan tidigare har p-piller varit subventionerade på lokal nivå, men storleken på subventionen har varierat mellan de olika landstingen.

Reformen har fått både ris och ros

Att fler unga kvinnor nu väljer att använda p-piller är också ett tecken på att fler väjer att skydda sig mot oönskade graviditeter, vilket också är syftet med reformen.

Men även om mycket tyder på att reformen ger önskad effekt så har den också fått möta kritik, bland annat från Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, som anser att den inte är tillräckligt långtgående. De hade hellre sett subventionerade p-piller till alla kvinnor under 25 år.

Kristina Ljungros, förbundsordförande i RFSU, menar att sådana här insatser gör jättestor skillnad för aborttalen, varför hon gärna ser att reformen förlängs till 25 år. Folkhälsominister Gabriel Wikström vill däremot utreda sambandet mellan reformen och den ökade användningen av p-piller innan en höjning av åldersgränsen kan bli aktuell.

Annons:

Källor:

Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: