Ange ditt sökord

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, börjar ibland med kronisk bronkit vilket innebär att du upplever en jobbig hosta med slem, ”rökhosta”.  Foto: Shutterstock

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, börjar ibland med kronisk bronkit vilket innebär att du upplever en jobbig hosta med slem, ”rökhosta”. Foto: Shutterstock

Rökhosta kan vara ökänd sjukdom

När någonting stoppar upp dina andningsvägar ser kroppen automatiskt till att du hostar för att undanröja vad det nu kan vara som är i vägen. Alla hostar någon gång men det är viktigt att vara medveten om att långvarig hosta, särskilt om du har varit rökare, kan vara tecken på sjukdom.

Annons:

Om du har hostat konsekvent i mer än tre veckor är det viktigt att du tar kontakt med vården och får uppföljning på vad det kan vara som orsakar att just du hostar. 

Hosta – en skyddsreflex

Hosta är en skyddsreflex som kroppen använder för att hålla andningsvägarna rena. Det är kroppens naturliga sätt att reagera på en irritation i luftvägarna. Det finns olika orsaker till att vi hostar, förkylning är en men också andra sjukdomar, cigarettrök, dammpartiklar och luftföroreningar kan utlösa hosta. 

Att ha hosta är i sig inte farligt, men om hostan inte gett med sig på två-tre veckor kan den bero på någon sjukdom som behöver behandlas med antibiotika eller andra mediciner. 

Vanliga symtom och diagnos vid hosta

Hosta kan ha olika karaktär beroende på vad som orsakar den. Den kan vara torr, slemmig, skällande eller kiknande. Oftast går hosta över av sig själv även om det kan dröja några veckor.

För att ställa diagnos undersöker läkaren näsa, hals och öron, lyssnar på andningen och även på hjärta och lungor med ett stetoskop. Ibland tas blodprover för att se om hostan beror på en infektion. Röntgen kan också vara till hjälp för att se om det finns förändringar som tyder på en lunginflammation.

Behandling vid hosta

Eftersom hostan är ett symptom och inte den egentliga sjukdomen, är det viktigt att hitta den egentliga sjukdomen för att kunna behandla. 

Om hostan inte blivit bättre efter två till tre veckor och man känner sig hängig och sjuk bör man kontakta vårdcentralen. Om du förutom hostan får svårt att andas, får ont i bröstet eller ryggen vid djupa andetag eller om man börjar hosta blod – då ska vården kontaktas omedelbart.

Rökhosta kan vara KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, börjar ibland med kronisk bronkit vilket innebär att du upplever en jobbig hosta med slem, ”rökhosta”. Hos personer som började röka i unga år visar sig symtomen vanligtvis vid 40-50 års ålder och misstänker du att du har KOL är det viktigt att uppsöka vårdcentralen för att få en säker diagnos och därefter behandling samt hjälp att sluta röka.

Som med de allra flesta sjukdomar är symtomen vid KOL individuella, personer med lindrigare varianter av KOL kan till och med vara helt besvärsfria. Det är inte ovanligt att förväxla KOL-symtom med rökhosta eller astma då astma och KOL har många liknande symtom men är helt olika sjukdomar. Det gör det mycket viktigt att utreda vad just du har drabbats av för att på så sätt kunna sätta in rätt behandling. 

Varför får man KOL 

I friska lungor finns både stor yta och korta avstånd vilket gör att syre, och koldioxid, kan passera relativt fritt mellan luft och blod. Om du har KOL är det istället trångt i de små luftvägarna. Det kan även vara så att lungblåsornas väggar har skadats och förstörts. Lungans elasticitet minskar och luften får allt svårare att passera vid in- och utandning och du får en mer ansträngande andning. Den dominerande orsaken till att drabbas av KOL är rökning. Närmare 90 procent av alla som får KOL är, eller har varit rökare under en längre tid. Har du varit utsatt för passiv rökning, luftföroreningar eller haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn har du också lättare att utveckla KOL. 

Om man misstänker att du har drabbats av KOL behöver man ställa diagnos med hjälp av spirometri. Spirometri testar lungornas funktion och visar både om du har KOL och hur svår sjukdomen är. Under en spirometri får du andas in och ut rejält i ett munstycke som är kopplat till en spirometer. 

Hur behandlar man KOL

KOL går inte att bota utan fokus ligger på att tidigt sätta in åtgärder för att dels kontrollera sjukdomens utveckling och dels behålla en hög livskvalitet för dig som drabbats av KOL. För många KOL-patienter innebär tidig och korrekt behandling att man kan leva i det närmaste ett normalt liv. KOL-behandling kan delas upp i tre viktiga punkter, rökstopp, träning och läkemedelsbehandling. 

Den viktigaste åtgärden för dig som får diagnosen KOL är att sluta röka eftersom rökning inte bara påskyndar lungornas åldrande utan även förändrar lungornas elasticitet. Att sluta kan vara svårt och kan komma att kräva såväl personlig rådgivning som motivation. En annan del av behandlingen är fysisk aktivitet och konditionsträning som förbättrar funktionen och livskvaliteten och även kan bromsa sjukdomens utveckling. Effektiva promenader på 30 minuter kan räcka för att förbättra tillståndet för dig som drabbats av KOL.

Viktigt att ta reda på orsaken till hosta

Den viktigaste aspekten av hosta är att få reda på orsaken. Om du har gått med hosta en längre tid så behöver man titta närmare på om det beror på allergier, virus eller rökning. Beroende på detta så kan behandlingen se olika ut.  

Även om alla hostar någon gång ibland är det inte en naturlig del av livet att gå omkring och hosta konstant, oavsett om du har varit eller är rökare, eller inte. Hosta är jobbigt både fysiskt och psykiskt och därför är det bra att ta reda på orsaken och sätta in behandling, ju förr desto bättre.

Testa om du är motiverad till att sluta röka

Annons:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: