Ange ditt sökord

Psykisk ohälsa hos unga ökar och för vissa elever betyder skolstarten ytterligare ångest. Foto: Shutterstock

Psykisk ohälsa hos unga ökar och för vissa elever betyder skolstarten ytterligare ångest. Foto: Shutterstock

Psykiska ohälsa bland barn och unga har ökat kraftigt

Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Svenska Läkaresällskapet har i en rapport kommit med förslag på åtgärder där skolan utgör den mest relevanta arenan för förändringar.

Annons:

Enligt Socialstyrelsens statistik har mer än var 20:e barn under 17 års ålder varje år kontakt med BUP, och förskrivningen av antidepressiva läkemedel till unga under 15 års ålder har ökat kraftigt. Svenska Läkaresällskapet bildade 2019 arbetsgruppen ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” i syfte att bidra till att vända utvecklingen.

– Orsakerna till den försämrade psykiska hälsan hos unga är till stor del väl kartlagda och hälsofrämjande åtgärder med påvisad effekt på hälsa och välbefinnande är väl beskrivna och effekterna belagda i stora studier, säger Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Att vi behöver agera utifrån denna beprövade kunskap om hälsofrämjande åtgärder var utgångspunkten för initiativet ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa”.

Rapport med åtgärdsförslag

En arbetsgrupp inom Svenska Läkaresällskapet med experter inom en rad barnspecialiteter har sammanfattat kunskapsunderlaget och har nu presenterat en rapport med åtgärdsförslag där skolan utgör den mest relevanta platsen för interventionerna.

– Vi menar att skolan är den lämpliga arenan för att genomföra dessa hälsointerventioner då man når alla barn i skolåldrarna och då även barn i familjer som har svårare att ta del av hälsofrämjande samhällsinsatser, säger Josef Milerad, docent och skolläkare samt ordförande för arbetsgruppen. Nu behöver vi hitta former för samarbete över professionsgränserna och ökad samverkan mellan företrädare för tillsynsmyndigheter, professioner i skola och hälso- och sjukvård samt akademiska företrädare inom områden som rör barns och ungas hälsa. Och det är bråttom, rapporter talar för att covid-19-pandemin har ökat den psykiska ohälsan hos unga.

Fem konkreta förslag till lösningar för att förbättra ungas psykiska hälsa:

  1. Regelbunden strukturerad fysisk aktivitet i anslutning till skoltid.
  2. Balans mellan tid ägnad åt digitala medier och hälsofrämjande aktiviteter.
  3. “Livskunskapsprogram” som stärker självkänsla, stresshantering och skapar positiva förändringar.
  4. Anpassa kunskaps- och betygskrav till ungas utveckling och förutsättningar.
  5. Tidig upptäckt och stöd till unga med ökad risk för sämre psykisk hälsa.
Annons:

Källor:

Svenska Läkarsällskapet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: