Ange ditt sökord

I och med den internationella AIDS-dagen vill man öka kunskapen kring HIV både inom vården och bland allmänheten. Foto: Getty Images

I och med den internationella AIDS-dagen vill man öka kunskapen kring HIV både inom vården och bland allmänheten. Foto: Getty Images

Okunskap om HIV leder till sämre bemötande

Resultaten från en undersökning om kunskapen kring HIV, avslöjar att endast 29% av deltagarna är medvetna om att risken för att överföra HIV från en person med välbehandlad HIV genom hudkontakt är obefintlig. Detta trots att hela 98% av respondenterna i denna grupp påstår sig ha god kännedom om HIV. Detta missförstånd, trots att HIV aldrig kan överföras genom hudkontakt, bidrar till stigmatisering, vilket är ett allvarligt problem för personer som lever med HIV i Sverige idag.

Annons:

En nyligen genomförd undersökning om kunskapen om HIV, avslöjar alarmerande brister i kunskapen om HIV bland den svenska befolkningen, inklusive de som är eller har varit yrkesverksamma inom sjukvården.

En person med välbehandlad HIV kan leva som alla andra

Tack vare framsteg inom medicinsk behandling är det nu fullt möjligt att leva ett normalt liv med en HIV-diagnos. Personer med välbehandlad HIV kan leva precis som alla andra, inklusive att ha sex och föda barn utan att riskera att överföra viruset till andra. Trots dessa framsteg kvarstår okunskapen om HIV, och många personer som lever med HIV rapporterar att de fortfarande stöter på dåligt bemötande, även inom vården. Detta kan yttra sig i onödiga försiktighetsåtgärder som inte är standard och irrelevanta frågor som inte är relevanta för deras vård.

Sprida kunskap om HIV inom vård och allmänhet

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionssjukdomar på Karolinska Institutet och Venhälsan, Södersjukhuset, betonar vikten av att sprida kunskap inom vården om välbehandlad och därför icke-smittsam HIV. Det är avgörande att vårdpersonal har en gedigen förståelse för konceptet välbehandlad HIV, dess smittsamhet och dess påverkan på livslängden. Det är värt att notera att både informationsplikten och blodsmittemärkningen i journaler har slopats, vilket innebär att det inte längre krävs särskild märkning eller särskild hantering av information om HIV i patientjournaler.

En oroande låg kunskapsnivå om HIV bland vårdpersonalen är också ett centralt bekymmer. Bland den breda befolkningen är det 31% som är osäkra eller tror att det finns en risk för att HIV kan överföras genom hudkontakt med en välbehandlad person. Motsvarande siffra bland dem som är eller har varit yrkesverksamma inom vården är 29%. Detta är en anmärkningsvärd missuppfattning, eftersom HIV aldrig, oavsett behandlingstillstånd, kan överföras genom hudkontakt.

Okunskap skapar fördomar och ett sämre bemötande

Denna okunskap och de fördomar som det ger upphov till resulterar i ett dåligt bemötande av personer som lever med HIV. Som ett resultat väljer många att inte öppet dela sin HIV-status på grund av rädsla för diskriminering och stigmatisering när de söker vård. Daniel Suarez, verksamhetschef för Posithiva Gruppen, påpekar att personer som lever med HIV har rätt till ett liv utan stigma, med god hälsa och likvärdig vård.

I undersökningen framkommer bland annat att:

  • 2 av 3 personer som är eller har varit yrkesverksamma inom vården är osäkra eller omedvetna om möjligheten att överföra HIV från personer med välbehandlad HIV.
  • Endast 29% av denna grupp är medvetna om att risken är obefintlig att få HIV genom hudkontakt, såsom handskakning eller kram, med en välbehandlad person. Detta trots att HIV aldrig kan överföras genom hudkontakt, oavsett behandlingsstatus.
  • 1 av 4 personer är osäkra eller omedvetna om det faktum att personer med HIV inte alltid utvecklar AIDS.
  • 1 av 5 personer är osäkra eller omedvetna om att HIV och AIDS inte är samma sak.
  • 58% är osäkra eller omedvetna om att HIV-behandling kan minska smittrisken till obefintlig nivå.

Det är uppenbart att utbildning och medvetenhet om HIV är akut nödvändigt, både bland allmänheten och inom vården. Att rätta missförstånd och bekämpa stigman är kritiska steg mot att säkerställa att personer som lever med HIV får den vård och respekt de förtjänar.

Om undersökningen kring kunskapen om HIV

Denna undersökning utfördes av Kantar Sifo på uppdrag av GSK och Posithiva Gruppen och omfattade totalt 1001 intervjuer. Av dessa respondenter var 20% yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, tandvården, äldreomsorgen eller på vårdboende. Undersökningen genomfördes mellan den 31 oktober och 7 november 2023 med målet att spegla den svenska allmänheten med kvoter för kön, ålder och region. Undersökningen möjliggör också jämförelser med tidigare års undersökningar från 2020, 2021 och 2022.

Posithiva Gruppen är en patientorganisation som arbetar för att öka medvetenheten om HIV inom allmänheten samt bekämpar stigmatisering och fördomar. Deras arbete är baserat på erfarenheter av personer som själva lever med HIV och syftar till att uppnå ett samhälle fritt från stigma och diskriminering.

Läs mer om HIV.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: