Ange ditt sökord

En person med autism har behov och känslor precis som alla andra och funktionsnedsättningen kan te sig väldigt olika från person till person. Foto: Getty Images

En person med autism har behov och känslor precis som alla andra och funktionsnedsättningen kan te sig väldigt olika från person till person. Foto: Getty Images

7 myter om autism

Autism är en mångfacetterad funktionsnedsättning som påverkar individens förmåga att interagera, kommunicera och utföra beteenden på ett varierat sätt. Från svårigheter i socialt samspel till repetitiva beteendemönster, har autism en betydande inverkan på individens livskvalitet och välbefinnande. Trots ökad förståelse för olika funktionsnedsättningar på senare år, finns det fortfarande stigma och fördomar.

Annons:

Autism – en kort översikt

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar hur en individ tänker, interagerar och kommunicerar. Det är vanligt att symtomen blir tydliga under barndomen, men med rätt stöd och träning kan vissa kompensera för sina svårigheter. Det är viktigt att förstå att autism kan vara förknippad med olika begåvningsnivåer och att symtomen kan variera betydligt från person till person. Även om diagnosen oftast ställs när barnet är mellan fyra och fem år, finns det möjlighet att identifiera tidiga tecken på autism redan under de första levnadsåren. Tidig intervention och diagnos är avgörande för att maximera individens potential och livskvalitet.

Förståelsen för autism har fördjupats avsevärt under de senaste åren, vilket har lett till en mer nyanserad syn på diagnosen och dess behandling. Idag vet man exempelvis genom flertalet vetenskapliga studier att det INTE finns något samband mellan vaccination och autism. Vissa missuppfattningar och fördomar verkar ändå leva vidare och därför lyfter vi några här.

Sju myter om autism

  1. Föräldrars skuld

Myt: “Autism beror på föräldrarnas uppfostran, särskilt moderns.”
Fakta: Det är felaktigt att skylla autism på föräldrarna. Autism är en diagnos som man föds med och det har har en stark genetisk komponent. Det finns dock även en biologisk påverkan då man har sett att virusinfektioner och inflammatoriska processer hos mamman under graviditeten, visat sig öka sannolikheten för autism. Även högre ålder hos föräldrarna kan vara förknippat med autism.

  1. Botemedel genom kost

Myt: “Autism kan botas med speciell kost eller aloe vera.”
Fakta: Autism är en livslång diagnos och går inte att bota. Hur mycket diagnosen påverkar vardagen är individuellt. Däremot kan träning och anpassningar hjälpa personer att hantera sina svårigheter och utvecklas. Ju tidigare man kan få anpassningar och stöd desto bättre.

  1. Karaktäristiska rörelser

Myt: “Personer med autism gör konstiga ljud och gungar.”
Fakta: I undantagsfall kan vissa barn med autism göra repetitiva rörelser när de är stressade, men detta är inte karakteristiskt för alla med autism.

  1. Bristande förståelse

Myt: “Personer med autism förstår inte saker.”
Fakta: Autism påverkar inte intelligensen i sig, även om det kan finnas svårigheter i kommunikation och socialt samspel, som kan missuppfattas som bristande förståelse.

  1. Specifika matpreferenser

Myt: “Personer med autism föredrar ljusfärgad och separerad mat på tallriken.”
Fakta: Matpreferenser varierar stort bland personer med autism, men vissa kan ha överkänslighet för sensoriska stimuli såsom smaker, texturer eller dofter.

  1. Känslolöshet

Myt: “Personer med autism visar inga känslor.”
Fakta: Personer med autism har känslor precis som alla andra. Däremot kan de visa dem på ett annorlunda sätt, som kan vara svårt för omgivningen att förstå.

  1. Specialintressen

Myt: “Personer med autism har alltid ”konstiga” specialintressen.”
Fakta: Även om vissa personer med autism kan ha intensiva intressen, såsom tågtidtabeller, är detta inte universellt för alla med autism.

Genom att kasta ljus över dessa myter och fördomar kan vi främja en mer inkluderande och förstående attityd gentemot personer med autism i samhället. Att öka medvetenheten och förståelsen för denna funktionsnedsättning är avgörande för att skapa en mer inkluderande och stödjande miljö för alla.

Symtom och diagnos vid autism

Enligt DSM-5, den diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar, inkluderar symtomen på autism varaktiga brister i social kommunikation och repetitiva beteendemönster. Svårigheter med socialt samspel, icke-verbal kommunikation och fixering vid begränsade intressen är vanliga kännetecken.

Svårigheter med social ömsesidighet och icke-verbal kommunikation kan vara att det blir besvärligt att initiera eller delta i sociala interaktioner på ett normativt sätt. Detta kan leda till isolering och svårigheter att skapa och upprätthålla relationer.

Autism kännetecknas också av repetitiva och begränsade beteendemönster. Det kan inkludera stereotypa rörelser, fixering vid specifika intressen och motstånd mot förändringar i rutiner eller miljö. Dessa beteendemönster kan vara begränsande men även en källa till glädje och fokus för individen.

Autism kan ofta förekomma tillsammans med andra funktionsnedsättningar och psykiatriska diagnoser såsom intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning och ADHD. Detta komplicerar ofta diagnos och behandling och kräver ett mångfacetterat och individanpassat tillvägagångssätt.

Behandling och stöd vid autism

Det finns ingen bot för autism, men beteendebaserade interventioner och anpassat stöd kan bidra till att förbättra individens livskvalitet och funktionsförmåga. Förståelse, stöd från omgivningen och en anpassad miljö är också viktiga faktorer för att underlätta individens välbefinnande och framgång.

Läs mer om autism.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: