Ange ditt sökord

Eftersom vi tenderar att ta efter varandra riskerar det ohövliga beteendet att bli en ond cirkel som får stora effekter för hela arbetsplatsen. Foto: Shutterstock

Eftersom vi tenderar att ta efter varandra riskerar det ohövliga beteendet att bli en ond cirkel som får stora effekter för hela arbetsplatsen. Foto: Shutterstock

Ohövligt beteende på arbetsplatsen sprids mellan kollegor

Ohövlighet bland kollegor skapar dålig stämning på arbetsplatsen och kan i värsta fall eskalera och bli till ren mobbning. Beteendet smittar av sig på kollegor så var uppmärksam på hur du uppträder gentemot andra.

Annons:

I studien, som är gjord av tre psykologer vid Lund universitet, fick cirka 6000 personer svara på frågor om det sociala klimatet på arbetsplatsen.

Bryter mot normen för ömsesidig respekt

Bland de som svarade på forskarnas enkäter var det 75 procent som uppgav att de hade blivit utsatta för ohövlighet minst 1-2 gånger under det gångna året.

Definitionen av ohövlighet är i det här fallet ett beteende som inte omfattas av lagstiftning, men som på något sätt bryter mot normen för ömsesidig respekt. Exempel på ohövlighet kan vara att inte bjuda med någon på gemensamma aktiviteter, ryktesspridning, ta åt sig äran för andras arbeten och att skicka elaka e-postmeddelanden. 

Dåligt beteende blir ond cirkel 

Ett problem med ohövlighet på arbetsplatsen är att den sprider sig bland kollegorna. Bland de studier som forskargruppen har genomfört framgår att den vanligaste orsaken till ohövlighet är för att man har tagit efter någon annans dåliga beteende. 

Eftersom vi tenderar att ta efter varandra riskerar det ohövliga beteendet att bli en ond cirkel som får stora effekter för hela arbetsplatsen. Sett till tidigare forskning kan det leda till mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, sämre prestationer, konflikter och minskad lojalitet. Och om anställda inte trivs på arbetsplatsen är det inte osannolikt att de väljer att söka sig vidare.

Uppmärksamma problematiken 

Något som forskarna kallar ett viktigt fynd i sina studier är att de som uppträder ohövligt på arbetsplatsen också är de som upplever ett starkt socialt stöd. Detta gör troligen att de inte är lika rädda för negativa reaktioner för sitt beteende från chefer och arbetskollegor.

Ett sätt att komma till bukt med otrevlig beteende kan vara medarbetar- och chefsutbildningar kring ohövlighet. Får man bara upp ögonen för problematiken så tänker man antagligen till en extra gång innan man gör eller säger något opassande, för ingen vill ju medverka till att göra arbetsplatsen sämre. Det är när man låter ohövligheten fortgå som den kan utvecklas till att bli ren mobbning. Ohövlighet på arbetsplatsen ska därför tas på största allvar. 

Fakta om studien

Forskningen bestod av två skilda studier. Den första är gjord inom sektorn Hotell och restaurang och den andra bygger på data inhämtat av SIFO från ett urval som avspeglar den svenska populationen.

Den första studien har publicerats i BioMed Research International och den andra väntar på publicering.

Annons:

Källor:

Lunds universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: