Ange ditt sökord

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år.  Foto: Shutterstock

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år. Foto: Shutterstock

Nya råd vid hjärt-lungräddning räddar fler liv

Allt fler överlever plötsligt hjärtstopp sedan kravet på att utföra mun mot mun-metoden slopats för de som inte genomgått en utbildning om hjärt- lungräddning (HLR).

Annons:

Livräddande insatser har avgörande betydelse vid plötsligt hjärtstopp, som drabbar uppemot 10 000 svenskar varje år.

Ökad överlevnad

Nu visar forskning att överlevnaden har ökat sedan HLR (hjärt-lungräddning) med enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp för dem som inte har en utbildning i hjärt-lungräddning införts i de europeiska riktlinjerna.

– Sedan rekommendationen om förenklad HLR har introducerats har antalet ingripanden utanför sjukhus ökat markant. Vår forskning visar också att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR alls, säger Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset samt chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande från Hjärt- lungfonden.

Fler personer fick HLR

Den aktuella studien omfattar samtliga 30 445 fall av hjärtstopp bevittnade av allmänheten år 2000 – 2017.Resultatet visar att betydligt fler personer fick HLR sedan alternativet med enbart bröstkompressioner infördes i rekommendationen. Överlevnaden bland de drabbade var också dubbelt så stor bland dem som fick någon form av HLR jämfört med gruppen som inte fick någon hjärt-lungräddning. Forskarnas slutsats är att studien stärker HLR med enbart bröstkompressioner som ett alternativ till hjärt-lungräddning med inblåsningar för de som inte genomgått en utbildning om hjärt- lungräddning.

– Att personer som bevittnar ett plötsligt hjärtstopp ingriper och utför hjärt-lungräddning är avgörande för att den drabbade ska överleva. Jacob Hollenbergs forskning innebär ett viktigt framsteg för att göra det enklare för allmänheten att bidra till fler räddade liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Vidare studier

Nästa steg för forskarna är att ta reda på om HLR med enbart bröstkompressioner är lika bra eller till och med bättre än standard-HLR med både bröstkompressioner och inblåsningar i de fall där vittnet genomgått HLR-utbildning.

En pågående större svensk randomiserad prövning har som syfte att besvara frågan.

Inga förändringar i hur HLR ska utföras av livräddare

HLR-rådet skriver på sin hemsida att det i samband med den nya studien har förekommit en del otydliga formuleringar i media angående resultaten i studien, vilket kan föranleda läsare eller tittare att tro att riktlinjerna för hjärt-lungräddning nyligen har ändrats.  HLR rådet förtydligar därför att inga förändringar har skett hur HLR ska utföras av livräddare. Nuvarande internationella riktlinjer i HLR publicerade av European Resuscitation Council (ERC) i oktober 2015 gäller fortfarande och personer som är utbildade i HLR och är villiga att utföra både inblåsningar och bröstkompressioner ska göra detta.

Det innebär 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar som repeteras tills annan hjälp anländer. Personer som inte har deltagit i någon HLR kurs ska endast utföra bröstkompressioner. Larmoperatörerna på 112 ger instruktioner i telefon HLR (T-HLR) om man som livräddare känner sig osäker eller aldrig har gått en HLR kurs. Det innebär att man endast ska utföra kontinuerliga bröstkompressioner utan avbrott tills annan hjälp anländer.

Fakta hjärtstopp

  • Plötsligt hjärtstopp sker när hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör.
  • Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar att andas.
  • Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Endast cirka 600 av dem överlever.
Annons:

Källor:

Hjärt- lungfonden, HLR Rådet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: