Ny kunskap om depressioners biologi och behandling vid depression

Ny kunskap om depressioners biologi och behandling vid depression

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2020-03-11
Författare: Anders Åker

En ny studie identifierar den mekanism som ligger bakom att nervcellernas synapser drar sig tillbaka under stress.

Studien leddes av Eleanor Coffey vid Åbo biovetenskapscentrum. Resultaten har publicerats som research highlight-artikel i tidskriften eNeuro som ges ut av Society for Neuroscience.

Möjliggör kommunikation mellan nervceller

Synapser är små utskott som möjliggör elektrokemisk kommunikation mellan nervceller. När hjärnan utsätts för långvarig stress drar sig synapserna tillbaka.

Det här förorsakar i sin tur störningar i hjärnans nätverk som förorsakar depressioner.

Bromsade upp synapserna

Genom att använda ljus, en metod som kallas optogenetik, lyckades Patrik Hollós, post doc-forskare vid Åbo biovetenskapscentrum, bromsade upp aktiviteterna i synapserna hos ett protein som heter JNK.

– Genom att använda en ljusstråle för att hämma JNK-proteinets aktivitet förhindrade vi att synapserna krympte som ett svar på stress. Närmare bestämt blockerades internaliseringen av AMPA-receptorn, vilket är ett av de första skedena i att synapsen håller på att tyna bort, säger Hollós.

Bidrar till förståelsen hur stress skadar

Forskarna fann också att ketamin, ett läkemedel som nyligen tagits i bruk för behandling av depression, hämmade JNK:s funktion och därmed förhindrade att synapserna drog sig tillbaka.

– Resultaten visar att JNK verkar som en stressensor i synapserna. När den aktiveras förorsakar den en snabb nedmontering av de synaptiska strukturerna, varpå följer att synapserna snabbt drar sig tillbaka. Om man vänder på det betyder det att ett hämmande av JNK-proteinet hjälper synapserna klara av långvarig stress, säger forskningsledare Eleanor Coffey.

Forskningsresultaten bidrar till förståelsen av hur stress skadar synapser och ger en fingervisning om hur processen kunde förhindras med nya precisionsläkemedel.

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress