Nu kan du sluta snarka!

Nu kan du sluta snarka!

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-01-02
Uppdaterad: 2016-03-11
Författare: Redaktionen

Tycker din partner att du sågar timmerstockar? Är du själv medveten om dina snarkningar och vill göra något åt dom? Vi berättar om snarkning, pratar med doktor Bertil Dahlgren och ger tips och råd.

Det är inte alltid snarkning är besvärligt, det kanske piper lite om näsan, eller om man ligger konstigt så kan man ”småsnarka”. För ganska många är dock snarkning ett riktigt problem som till och med kan ha medicinska orsaker och orsaka rejäla besvär.

Vad är egentligen en snarkning? En snarkning uppstår i näsan eller halsen. Mestadels sitter problemet i halsen och innebär att du kan få problem med luftflödet genom svalget. Om luftflödet blir snabbt kan mjuka delar (som mjuka gommen) börja vibrera och du börjar snarka.

Både män och kvinnor snarkar och det finns idag hjälpmedel som är mer effektiva än att bara lägga en kudde över öronen.

Varför snarkar jag?

Upp emot hälften av alla vuxna i Sverige snarkar och det är trots allt vanligast hos män men man kan se att andelen kvinnor som snarkar ökar efter klimakteriet. Vad kan det då bero på?

Några orsaker till snarkning
Stress och/eller trötthet
Alkohol och/eller rökning
Djup och/eller för lite sömn
Trångt svalg och/eller stora näsmusslor
Avslappnande mediciner och/eller smärtstillande medel
Stora mandlar och/eller polyper (gäller barn)
Överbett eller liten underkäke

Det finns två former av snarkning, social och medicinsk – social snarkning anses inte som direkt farlig medan medicinsk snarkning bör utredas. Några av orsakerna till snarkning är livsstilsbaserade och då kan det handla om att få hjälp med att lägga om sin livsstil i kombination med olika hjälpmedel och typer av behandling.

10 tips för dig som snarkar

Snarkning kan alltså både vara farligt och relativt ofarligt, men fortfarande besvärligt. Vad kan du då göra själv för att undvika snarkning?

1. Undvik att sova på rygg -på rygg riskerar du att täppa igen andningsvägarna

2. Om du är överviktig, försök att gå ner i vikt – övervikt är en vanlig orsak till snarkning.

3. Sluta röka – gör dig själv en tjänst och sluta röka, rökning sväller slemhinnorna och bidrar till att du snarkar.

4. Drick mindre alkohol - alkohol gör att musklerna i svalget slappnar av och ökar risken för snarkning.

5. Registrera din sömn – drabbas du ofta av sömnproblem? Att inte vara utvilad kan orsaka snarkning.

6. Testa olika hjälpmedel som finns för att förhindra snarkningen - snarkskena, snarkspray, mask etc.

7. För en dialog om du har en partner - han/hon lider förmodligen mycket av din snarkning.

8. Tala med en läkare – om du känner att dina besvär är så pass allvarliga

9. Om du tar medicin som du misstänker orsaka snarkning – prata med läkaren som kan ge dig råd

10. Ta din sömn på allvar- att du har problem med sömnen, snarkar och i värsta fall drabbas av sömnapné är inte bra för din allmänna hälsa. Du förtjänar en god natts sömn!

Vilken typ av snarkning har jag?

Känner du dig plötsligt trött på morgonen och dagen? Du kanske får svårt att koncentrera dig? Orsaken kan vara så kallad sömnapné, något som kan upptäckas i samband med snarkning. Om du lider av sömnapné säger man att snarkningen är medicinsk, du bör alltså gå och kontrollera din snarkning hos läkare.

Sömnapné innebär att du får ett andningsuppehåll – kroppen går in i ett nödläge när du helt plötsligt drabbas av syrebrist. Tillståndet kan i längden leda till både högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Det finns även en typ som kallas för central apné, då känner inte hjärnan av att du drabbas av syrebrist, något som orsakas av skador i nervbanor eller hjärna.

Barn som drabbas av snarkning kan ibland bli hjälpt av att man opererar bort tonsillerna.

Social snarkning innebär inte någon direkt fara för dig men kan vara besvärligt för dig och din omgivning. Båda typerna av snarkning påverkar oss i vårt vardagliga liv, såväl personligt som relationsmässigt. Livet med en snarkare är många gånger minst lika jobbigt som att leva som snarkare. Här är det viktigt att föra en dialog, kunna vara öppen för varandra och ha förståelse för att sömnen är en viktig del av vårt välbefinnande.

Är man trött blir man ofta mindre produktiv, koncentrerad och social – och det gör ingen någon nytta. Då är det tur att det finns olika sätt att behandla snarkning!


Läkaren Bertil Dahlgren har lång erfarenhet av att arbeta med patienter som snarkar.

Behandla min snarkning – samtal med läkare Bertil Dahlgren

Läkaren Bertil Dahlgren, specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård har erfarenhet av att arbeta med patienter som drabbats av snarkning och han har även sett att behandling med en kombination av snarkskena och snarkspray har visat sig framgångsrik.

Social snarkningBertil, berätta lite kort om hur länge du har jobbat med patienter som snarkar?
”Snarkning är ett fenomen och i grunden ingen sjukdom men ofta kan det ha negativ inverkan på hälsan, ork och energi. Min läkarspecialitet är medicinsk rehabilitering och där gäller det att återställa ork och energi inte minst. Jag tar alltid upp frågor om trötthet och sömn vid mina patientbesök. Det är något som jag har tillämpat i många år men mera systematiskt under den senare delen av min 25 åriga läkarbana.”

Social snarkning
”Det har skett en ökning och det av flera orsaker. Fenomenet snarkning har ökat och det beror bl.a. på ökad kroppsvikt och BMI i befolkningen. Andra faktorer kan vara ökad vardagsdrickande av alkohol kvällstid samt torrare inomhusluft med en ökning av allergiska tillstånd. Dessutom har nog förhoppningsvis kunskapen om att det finns hjälp att få bidragit till att fler personer söker.”

Hur kommer det sig att snarkskena har varit så effektiv och hur länge man har använt sig av snarkskena?
”Bettskenor har använts i många år, till att börja med vid tandpressning men även vid snarkning. Tandläkarna var tidigt ute med individuellt anpassade snarkskenor och efter en utredning vid ett sömnlaboratorium kan en av åtgärderna bli att man rekommenderar en skena. Effekten är att man får en framåtskjutning av underkäken. Svalgväggen följer då med en aning och det leder till bättre luftströmningsförhållanden i svalget.”

Din erfarenhet är att det finns nytta av att använda sig av både snarkskena och snarkspray?
”En snarksprej har en annan verkningsmekanism då den kan förbättra slemhinnans funktion och minska svullnader i svalgets slemhinna. Om man inte får full effekt av antingen sprej eller snarkskena ska man inte glömma bort att man kan få en synergisk (samverkande) effekt om man kombinerar metoderna.


Idag finns det effektiva hjälpmedel som hjälper dig att sova bättre.

Ny forskning – nya hjälpmedel

Problemen med snarkning och sömnbrist har fått alltmer uppmärksamhet och idag finns det en rad olika effektiva hjälpmedel, förutom redan nämnda snarkskena och snarkspray, för dig som vill sluta snarka.

Snarkspray används för att de mjuka delar i gommen som orsakar snarkning ska bli stramare och inte framkalla snarkningar. En snarkspray som inte kladdar eller känns obehaglig är bra när man ska krypa till kojs.

Bettskena hjälper till att öka luftvägarnas utrymme genom att flytta fram underkäken. Man har sett i olika studier att bettskena är ett effektivt hjälpmedel för att sluta snarka.

Näsvidgare fungerar genom att vidga näsborrarna och därigenom underlätta andningen för dig som snarkar. Dessa används även av idrottare för att underlätta näsandningen.

Sömnmask (CPAP) är en typ av mask som främst används i samband med sömnapné.

Munskölj har samma antisnarkegenskaper som snarkspray och innehåller också flour som ger ett förstärkt skydd mot karies.

Ta din sömn på allvar!

Snarkning kan i längden bli ett stort problem för samhället. Att vara trött och utmattad är ingenting som främjar varken folkhälsan eller produktiviteten i det vi gör. Snarkning kan dessutom bero på andra ohälsotillstånd och det är därför är det viktigt att ta sin sömn på allvar, det inkluderar även snarkning. Bertil Dahlgren avslutar med några tankar:

”Jag tycker att man i grunden ska överväga ett läkarbesök. Det kan vara så att man har dragit på sig ett högt blodtryck eller att det föreligger faktorer som man inte kan komma åt med en skena. För kontakt med sömnlaboratorium eller Öron-näsa-hals-läkare är det ofta väntetid och under en väntetid är det en bra idé att prova en skena och/eller sprej. Tänk på att det finns skadliga former av snarkning, de med andningsuppehåll i sömnen. Då kanske det inte räcker med en skena utan man måste använda andra metoder också.”

 

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress