Må bättre med vinterbad

Må bättre med vinterbad

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-11-28
Författare: Anders Åker

Att reglbundet bada vinterbad har genom forskning visat sig vara positivt för hälsan. Minskad trötthet och bättre humör är bara två av flera goda effekter som vinterbad tycks resultera i.

Pirkko Huttunens och hennes kollegor vid Oulu universitet har genomfört flera studier kring vinterbad. En av dem publicerades redan 2004 och hade som mål att studera effekten på humöret av regelbundet vinterbadande. 

Humörhöjande att bada vinterbad

När man utsätter hela sig för iskallt vatten, utlöser det en stressreaktion. Det sympatiska nervsystemet aktiveras och ökar utsöndringen av det blodburna hormonet noradrenalin (”stresshormon” som bland annat ger ökad reaktionsförmåga och koncentration). 

Under testperiodens gång minskade spänningar, trötthet, dåligt minne och humör betydligt, och efter fyra månader svarade alla deltagare att de kände sig mer energiska, aktiva och sunda och hade bättre självkänsla än innan. Dessutom rapporterade de som led av diagnostiserad reumatism, fibromyalgi och astma att vinterbad hade lindrat smärtan.

Inget för den med konstant högt blodtryck

Om blodtrycket ökar på grund av stress, kan regelbundet vinterbadande minska blodtrycket i vila. Det beror på att höga halter av stresshormoner i blodet används för att öka värmeproduktionen och minska värmeförlusten.

I kallt vatten ökar blodtrycket mindre hos människor som är vana vid kallt vatten än hos dem som är ovana. Det kan dock vara bra att gradvis vänja sig vid vinterbad. Läkare rekommenderar inte den som har konstant högt blodtryck att bada vinterbad.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress