Ange ditt sökord

Lagförslaget skulle innebära förbud för de under 18 att sola solarium med bland annat böter som följd för salonger som inte efterlever förbudet. Foto: Shutterstock

Lagförslaget skulle innebära förbud för de under 18 att sola solarium med bland annat böter som följd för salonger som inte efterlever förbudet. Foto: Shutterstock

Lagförslag om förbud mot att sola solarium

Branschen dömer ut lagförslaget som meningslöst men snart kan regeringen ändå få gehör i riksdagen för sitt lagförslag att personer under 18 inte ska få sola solarium.

Annons:

Lagförslaget går ut på attr ändra strålskyddslagen och på så vis förbjuda att “yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte fyllt 18 år”.

Ska kunna dömas till böter

Enligt det lagförslag som regeringen lagt fram ska den som bryter mot reglerna kunna dömas till såväl böter som fängelse i sex månader.

Lagförslaget är nu skickat till EU-kommisionen som kommer att granska det närmare.

Kan få stöd i riksdagen

Enligt en rundrigning som Ekot ser lagförslaget dessutom ut att få stöd i riksdagen. Spontant ställer sig såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna bakom förslaget.

Därmot är Moderaterna och Kristdemokraterna tveksamma till ett förbud.

Välkomnar lag

Strålskyddsmyndigheten (SSM) är positiva till ett lagförslag då man pekar på tydliga kopplingar mellan uv-strålning och hudcancer. Positiva är däremot inte Svensk Solarieförening. De menar istället att det är så pass få under 18 som solar att man dömer ut lagen som meningslöst.

Detta ifrågasätts dock av SSM som menar att bristen på krav på ålderskontroll gör att man inte med säkerhet kan säga att det är få under 18 som solar solarium.

Påverkar branschen negativt

Svensk Solarieföreningen menar att lagförslaget inte bara är meningslöst utan även skulle påverka branschen negativt. En bransch, menar man, som redan är på nedgång och kämpar. Man menar att det inte kommer att synas i cancerstatistiken om lagförslaget går igenom.

Regeringen har dock inga planer på att backa utan efter att beslutet har granskats av EU-kommisionen ska riksdagen ta ställning till om lagändringen ska införas.

Annons:

Källor:

Expressen, Ekot

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: