Ange ditt sökord

I forskningsstudien från Lunds Tekniska Universitet svarade 70 procent att de upplever någon form av oro kring att ramla.  Foto: Shutterstock

I forskningsstudien från Lunds Tekniska Universitet svarade 70 procent att de upplever någon form av oro kring att ramla. Foto: Shutterstock

Låg livsgnista hos äldre ökar rädslan för fallolyckor

Fallolyckor är ett stort problem i samhället och något som sju av tio personer över 70 år känner någon form av oro för, framförallt kvinnor. Låg livsgnista tros vara en av orsakerna till att äldre kvinnor är mer rädda än män för att falla omkull.

Annons:

Ju lägre livsgnista man har desto högre risk har man att utveckla fallrelaterad oro. Det framgår av en studie från Lunds Tekniska Universitet. 

Fallrädslan påverkas av tre faktorer

I forskningsstudien ingick 153 deltagare, både kvinnor och män. Av de svarade 70 procent att de upplever någon form av oro kring att ramla. Bland kvinnorna var det cirka 80 procent som uppgav att de led av fallrelaterad oro. Motsvarande siffra för männen var 54 procent. 

Varför äldre kvinnor är mer oroliga än äldre män för fallolyckor är dock oklart. Mascha Pauelsen, doktorand på Luleå Tekniska Universitet på institutionen Hälsovetenskap, säger att rädslan inte enbart tycks bero på att man tidigare har ramlat och är rädd för att det ska ske igen. Enligt studien är det tre faktorer som spelar in: allmän fallrädsla, livsgnista och fysisk förmåga. 

Inaktivitet blir till ond cirkel

Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SCB dör varje dag minst fyra äldre personer över 65 år till följd av en fallolycka. Så visst är fallolyckor ett stort problem i samhället, men samtidigt menar Mascha Pauelsen att en del äldre människor är rädda i onödan. En stor studie från Australien visar till exempel att de flesta äldre har väldigt bra koll på sin förmåga, men att den låga livsgnistan och den allmänna rädslan för att ramla förstärker rädslan än mer.

Det kan även bli till en ond cirkel om man på grund av rädslan avstår från att gå ut, för då blir det inga aktiviteter såsom dagliga promenader vilket i sin tur försvagar kroppen och orsakar en lägre fysisk förmåga och därmed även förmåga att klara av ett fall. 

Annons:

Källor:

SVT nyheter Norrbotten

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: