Ange ditt sökord

Så kallad självvald inläggning innebär en slags kontrollerad time out vilket visade sig vara positivt för patienter inom psykiatrin. Foto: Shutterstock

Så kallad självvald inläggning innebär en slags kontrollerad time out vilket visade sig vara positivt för patienter inom psykiatrin. Foto: Shutterstock

Lägg in dig själv – en framgångsstrategi inom psykiatrin

Allt fler regioner och landsting tittar nu på möjligheten att du som patient om du mår psykiskt dåligt kan lägga in dig själv, en strategi som redan visat sig vara en succé i ett landsting.

Annons:

Det är i Stockholms läns landsting som strategin beskrivs som en succé av Joachim Eckerström, projektledare för det kliniska utvecklingsprojektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende i Norra Stockholms psykiatri.

Självvald inläggning allt mer populärt

Dagens medicin har gjort en kartläggning runt om i landet och det visar sig att så kallad självvald inläggning, att lägga in dig själv om du mår dåligt, har blivit allt mer populärt inom regioner och landsting. Även om det i de allra flesta fall rör sig om att pröva olika varianter av självvald inläggning, ofta i liten skala, så har flera regioner infört självvald inläggning och fler står i startgroparna.

Främst rör det sig om patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende men det förekommer också att man använder självvald inläggning för patienter med psykos eller ätstörning.

Skriver särskilt kontrakt

I Norra Stockholms psykiatri på S:t GÖrans sjukhus har man förberett två patientrum där patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende kan lägga in sig själva. En del av strategin är ett kontrakt som du som patient skriver kontrakt. Kontraktet skrivs med sjukvården och garanterar dig som patient, om du börjar må sämre psykiskt, inläggning i max tre dygn vid max tre tillfällen per månad.

Medicineringen sköter patienterna själva vid självvald inläggning och samtal och andra aktivititeter baseras på behovet patienterna uttrycker i sina kontrakt, som är individuella.

Time out i trygg miljö

Joachim Eckerström säger till Dagens medicin att tanken är att patienten får en time out i en trygg miljö samtidigt som ökat medbestämmande kan hjälpa patienter att bryta ett destruktivt beteende i tid.

Runt 50 patienter har såhär långt skrivit kontraktet med vården vilket har resulterat i runt 84 självvalda inläggningar där patienterna i snitt har stannat drygt två vårddygn. Det visar en ettårig uppföljning som nyligen genomfördes.

Nio på en tiogradig skala

Vårdformen, menar Joachim Eckerström, har visat sig fördelaktig för patienten vilket bekräftas när patienterna själva fick skatta sin upplevelse vid utskrivning. Patienterna skattade upplevelsen till nästan nio på en tiogradig skala. För Stockholms läns landsting är strategin en succé och Joachim Eckerström konstaterar att det är en smidig inläggningsprocess. I förlängningen hoppas man att insatsen minskar de vanliga inläggningarna och vårddygnen över tid.

Stockholms läns landsting har beslutat att man ska testa strategin med självvald inläggning även för patienter med psykos och ätstörningar.

Annons:

Källor:

Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: