Ange ditt sökord

Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller av utländsk härkomst utgör majoriteten av de som aldrig kommer på de allmänna undersökningarna. Foto: Shutterstock

Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller av utländsk härkomst utgör majoriteten av de som aldrig kommer på de allmänna undersökningarna. Foto: Shutterstock

Invandrarkvinnor uteblir från mammografi – dör oftare i bröstcancer

Sedan mammografiundersökningar infördes i Sverige 1986, har flera stora studier visat att tidig upptäckt är avgörande och idag upptäcks cirka två tredjedelar via mammografi.  Ändå är det 8 procent, fler än 150 000 kvinnor per år, som aldrig deltar.

Annons:

Av dessa är merparten kvinnor från socioekonomiskt utsatta områden där en stor del av befolkningen också har invandrarbakgrund visar en ny rapport.

Utgör majoriteten

Idag kallas alla kvinnor mellan 40-74 år till röntgenundersökning av brösten, mammografi. Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller av utländsk härkomst utgör majoriteten av de drygt 150 000 som aldrig kommer på de allmänna undersökningarna.

I resurssvaga områden och där en stor av befolkningen har en utomnordisk bakgrund, är deltagandet särskilt lågt. Bergsjön i Göteborg är ett  exempel där endast 54 procent av kvinnorna deltar i allmän mammografi. I ett mer resursstarkt område, Sävedalen i Göteborg, var deltagandet 84 procent. Samma mönster återkommer när man jämför områden i Malmö och Stockholm.

Löper större risk att avlida

Eftersom dessa kvinnors cancer upptäcks senare löper de också större risk att avlida i sjukdomen – 30 procent högre risk än svenskfödda med bröstcancer*. Därför ställer Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) nu krav på åtgärder för att inkludera fler resurssvaga kvinnor i mammografiprogrammet:

 • Avgiftsfri mammografi för alla.
 • Mobila mammografienheter – mammografibussar i glesbygdsområden där man har långt till sjukvården.
 • Obligatorisk påminnelse vid uteblivet besök.
 • En årlig nationell informationskampanj om vikten av att delta i mammografiscreening.
 • Individualiserade mammografiundersökningar för kvinnor i högriskgrupper.
 • Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor.
 • Forskning på behovet av mammografi för kvinnor mellan 75 och 80 år.

Avgift påverkar deltagande

Rapporten visar att avgiften för mammografiundersökningen påverkar deltagandet. Ett tydligt exempel på det är Stockholms Läns Landsting som slopade avgifterna 2012. Störst ökning i deltagande såg man i områden med en hög andel låginkomsttagare och utomnordiskt födda. I Skärholmen ökade deltagandet med 6 procent och Kista-Spånga med 4 procent, jämfört med 3 procent för hela Stockholm.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO säger i en kommentar att det inte är acceptabelt att vissa grupper hamnar utanför välfärdssystemet. Hon menar att man ska inte behöva välja mellan att köpa skor till barnen eller värna sin egen hälsa.

Riktad information ger resultat

Försök med riktade informationsinsatser mot områden med lågt deltagande har gett goda resultat. Genom att möta kvinnor på plats, föreläsa och översätta informationsmaterial samt skicka ut påminnelser vid uteblivet besök, ökade deltagandet i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Bristande information och kulturella hinder är ofta skälen till att många utlandsfödda kvinnor uteblir, menar Elizabeth Bergsten Nordström. Därför föreslår BRO fler riktade informationsinsatser som man anser skulle kunna utjämna skillnaderna mer effektivt.

Fakta mammografi i Sverige och rapporten

 • Det genomsnittliga deltagandet för den landstingsdrivna mammografin är 82 procent för riket.
 • Stockholm, Göteborg och Malmö uppvisar något lägre siffror på grund av att det här också finns en omfattande privat organiserad screeningverksamhet.
 • 50 procent av kvinnorna i Sverige deltar i alla mammografiundersökningar de blir kallade till.
 • 8 procent deltar aldrig, fler än 150 000 kvinnor. Utomnordiskt födda kvinnor har dubbelt så hög frånvaro som svenskfödda kvinnor.
 • Utöver härkomst, påverkar också utbildningsnivå inkomst och ålder deltagandet i mammografiscreeningsverksamheten. Kvinnor mellan 40 och 50 har en högre frånvaro än övriga.
 • Avgifterna mellan olika landsting i Sverige varierar kraftigt, från mellan 0 – 200 kronor per undersökningstillfälle. Dyrast är Gotland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten.

Deltagandet mellan olika stadsdelar i Sveriges tre största städer varierar kraftigt:

 • 84 procent och 54 procent i jämförelse mellan Sävedalen/Bergsjön i Göteborg
 • 83 procent och 58 procent i jämförelse mellan Tygelsjö/Västra Skrävlinge i Malmö
 • 71 procent och 59 procent i jämförelse mellan Kungsholmen/Skärholmen i Stockholm
Annons:

Källor:

BRO, *Beiki et al: Breast cancer incidence and case fatality among 4.7 million women in relation to social and ethnic background: a population based cohort study, Breast Cancer Res. 2012

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: