Instagram kan påverka din mentala hälsa negativt

Instagram kan påverka din mentala hälsa negativt

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-06-09
Författare: Anders Åker

Sociala medier kan påverka din mentala hälsa negativt och allra flest påverkas av Instagram. Men det finns samtidigt även positiva aspekter av att använda sociala medier.

Det visar en rapport från Royal Society for Public Health (RSPH) i England.

Undersökt positiva och negativa konsekvenser

RSPH har tittat närmare på hur ungdomar känner inför samt reagerar på sociala medier. Man har bland annat tittat på populära sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube och Twitter. Forskarna har tittat på såväl positiva som negativa konsekvenser av användandet av sociala medier.

Rapporten bygger på slutsatser från tidigare forskningsresultat gällande mental hälsa och sociala medier samt en egen undersökning från RSPH där omkring 1 500 ungdomar mellan 13 och 24 år ingick.

Instagram påverkar fles

Enligt rapporten var Yotube det social medie som överlag hade en mer positiv än negativ effekt på människors mentala hälsa. De övriga medierna rangordnade forskarna från minst till mest skadlig med följande resultat: Twitter var minst skadligt, därefter följde Facebook, Snapchat och mest skadligt för den mentala hälsan var alltså Instagram.

Av de sociala medier som studerats i rapporten är det enligt forskarna Instagram som påverkar flest människor negativt. Instagram framkallade i störst utsträckning känslor som ångest och en negativ kroppsuppfatning. Att sociala medier kan leda till bland annat ångest, depression och en negativ kroppsuppfattning har redan tidigare påpekats av en rad forskare och den nya rapporten bekräftar alltså denna uppfattning.

Inte bara negativt

Sociala medier har dock även en positiv effekt som forskarna är noga med att påpeka. I de sammanhang deltagarna behövde emotionellt stöd upplevde hela 70 procent att de har fått det via sociala medier när de har haft det tufft.

För många var sociala medier även ett sätt att bevara kontakter med andra.

 

Veckans fråga

Blev du någon gång mobbad när du gick i skolan?

Nyhetsbrev

E-postadress