Ange ditt sökord

 Sömnstörningen leder också till kronisk sömnbrist vilket i sin tur leder till en ofta uttalad dagtidssömnighet. Foto: Shutterstock

Sömnstörningen leder också till kronisk sömnbrist vilket i sin tur leder till en ofta uttalad dagtidssömnighet. Foto: Shutterstock

Har du symtom på sömnapné? Ställ dig själv dessa frågor!

Närmare en halv miljon svenskar har sömnapné utan att veta om det. Oupptäckt kan sömnapné leda till livsstilssjukdomar såsom högt blodtryck, depression och hjärt- och kärlsjukdomar.

Annons:

Sömnapné kan förutom att leda till allvarliga följdsjukdomar även påverka privat- och arbetslivet negativt. Detta i sin tur kan leda till att den som lever med sömnapné drabbas av sämre livskvalitet.

Sömnapné ger betydande konsekvenser

Sömnapné kan ha betydande konsekvenser: dålig nattsömn och andningsuppehåll varje natt, ständig trötthet, irritation och kardiovaskulära följdsjukdomar. Det visar en ny omfattande undersökning bland 5 398 personer i Sverige och Danmark som har sömnapné, sömnbesvär eller som har en partner med något av dessa tillstånd.

– Obehandlad sömnapné har stora konsekvenser för såväl individen som för samhällsekonomin i ett bredare perspektiv eftersom personer med obehandlad sömnapné oftare är arbetslösa än friska människor, oftare uppbär bidrag, oftare får medicin och konsumerar sjukvård. Ju allvarligare dessa besvär är desto högre blir de socioekonomiska kostnaderna, men så behöver det inte vara, säger Jan Hedner, professor på Department of Sleep Medicine, Respiratory Medicine and Allergology, Sahlgrenska University Hospital.

Ökad risk för olyckor vid sömnapné

Sömnapné innebär periodiska andningsstopp, ibland flera hundra per natt. Andningsuppehållen stör sömnrytmen och leder i många fall till betydande syrebrist. Dessa fenomen anses båda kunna påskynda en utveckling av högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnstörningen leder också till kronisk sömnbrist vilket i sin tur leder till en ofta uttalad dagtidssömnighet.

Personer med sömnbrist av denna typ löper ökad risk för olycksfall i trafiken eller på arbetsplatsen. Sömnigheten minskar också rörlighet och kan vara en bidragande orsak till depressionslika symtom.

Större fokus på sömnapné bland läkare

Under de senaste åren har sjukvården blivit bättre på att diagnostisera och behandla sömnapné. Trots det finns det ännu många som känner trötthet om dagen och som kan ha sömnapné utan att veta om det. Experter önskar större fokus på sömnapné bland läkare så att svenskar som har sömnapné utan att veta det kan hänvisas till ett av landets sömnkliniker för att motta den rätta behandlingen.

– Även om det är min uppfattning att sjukvården har blivit bättre på att upptäcka och identifiera sömnapné så är jag övertygad om att det finns många fler svenskar med sömnapné. Mörkertalet är sannolikt stort vilket även den aktuella undersökningen antyder, säger Jan Hedner.

Den aktuella undersökningen som avslöjar symptom och konsekvenser av sömnapné visar att många av de tillfrågade upplever att de fått livet tillbaka efter att de har fått behandling.

Har jag symptom på sömnapné?

  1. Ställ dig själv dessa frågor för att ta reda på om du har symptom på sömnapné:
  2. Snarkar du om natten?
  3. Har du andningsuppehåll om natten?
  4. Känner du dig aldrig utvilad och har du en tendens till att slumra till eller blunda när du sätter dig ner under dagens lopp?

Dessa frågor bör leda tankarna mot sömnapné och ett besök hos en sömnklinik.

Annons:

Källor:

Undersökning bland 5 398 respondenter i Sverige och Danmark som antingen har sömnapné, sömnbesvär eller har en partner med detta – däribland 2 762 svenskar (846 med diagnosen sömnapné, 1 198 med sömnbesvär och 1 355 med en partner med sömnapné eller sömnbesvär). Undersökningen genomfördes på internet och är utarbetad av Kompas Kommunikation på vägnar av Philips under perioden december 2017 - januari 2018 i samarbete med svenska och danska patientföreningar och ledande läkare på området.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: