Hörselnedsättning

Hörselnedsättning

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Hörselnedsättning är väldigt vanligt, nära en miljon svenskar har någon form av nedsatt hörsel. Med stigande ålder försämras hörseln eftersom även hörselorganen åldras, men sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar kan också ligga bakom hörselnedsättningen. Det finns alltid någon form av hjälp att få när man har drabbats av nedsatt hörsel. Behandlingen beror på orsaken till hörselnedsättningen.

Varför uppstår nedsättning av hörseln
Att få sämre hörsel kan ha många orsaker, vanligast är att hörselorganen åldras i takt med stigande ålder. Trumhinnan och hörselbenen blir då mindre elastiska och det blir svårigheter att leda ljudet genom mellanörat. Men hörselnedsättning kan också bero på skador och sjukdomar på innerörat, hörselnerven eller hjärnan.

Hörselnedsättning delas in i två delar:
• Ledningshinder – beror på att ljudet inte kan ledas på ett normalt sätt in till snäckan. Anledning kan vara vaxpropp, öronkatarr, öroninflammation och en sjukdom som kallas otoscleros, då stigbygeln blir orörlig och inte kan överföra ljudvågorna till innerörat. De flesta hörselnedsättningar som beror på ledningshinder kan botas med mediciner eller operation.
• Sensorineural hörselnedsättning – beror på en skada på innerörat, hörselnerven eller hjärnan. Det kan till exempel vara naturliga åldersförändringar, bullerskador, skador från bärbara musikmaskiner och headsets, ärftliga faktorer, Menieres sjukdom, tumör på hörselnerven, biverkan av läkemedel, infektioner eller cirkulationsrubbningar. Hörselnedsättningar som beror på skador kan avhjälpas med hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater.

Diagnos vid nedsatt hörsel
Man kan mäta hörseln genom att göra en hörselkurva (tonaudiogram). Man får då lyssna till toner av olika styrka och tonhöjd (frekvens) i hörtelefoner i var öra för sig och ibland också via en vibrator på benet bakom örat. På så sätt kan man fastställa typ och grad av hörselnedsättning. Hörseln påverkas olika av ledningshinder och skador på innerörat. Vid ledningshinder hörs ljudet enbart svagare men vid skador blir ljudet dessutom otydligt.

Behandling vid hörselnedsättning
• De flesta hörselnedsättningar som beror på ledningshinder kan botas med mediciner eller operation.
• Hörselnedsättningar som beror på skador kan avhjälpas med hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater.

Söka vård
Om du misstänker att du har en hörselnedsättning bör du kontakta din vårdcentral som kan remittera till en hörselklinik.

Du bör kontakta en akutmottagning om du plötsligt
• får dålig hörsel på ena örat
• hör dåligt efter en dykning eller efter ett slag mot örat
• hör dåligt och samtidigt känner smärta i örat eller i huvudet
• plötsligt hör dåligt och känner dig yr

 

Veckans fråga

Hur ofta dricker du läsk?

Nyhetsbrev

E-postadress