Ange ditt sökord

I rapporten framgår i många fall skillnader i resultat mellan olika regioner. Foto: Shutterstock

I rapporten framgår i många fall skillnader i resultat mellan olika regioner. Foto: Shutterstock

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet

Samtidigt som hälso- och sjukvården i Sverige visar på förbättrade resultat inom flera områden syns försämringar inom andra, framförallt vad gäller tillgänglighet. Problemet med överbeläggningar på sjukhus och utlokaliserade patienter kvarstår.

Annons:

Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen.

Ska ge övergripande bild av hälso- och sjukvården

Syftet med ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården” är att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat, såsom hälsoutfall, hållbarhet och tillgänglighet.

Av de 51 indikatorerna i rapporten visar 31 på bättre värden för den senaste mätperioden, jämfört med den närmast föregående.

– De medicinska resultaten har huvudsakligen förbättrats sedan senaste mätningen. Allt fler överlever folksjukdomar som cancer och hjärtinfarkt, och diabetesvården visar på förbättrade resultat. Men på andra områden syns en oroväckande utveckling. Tillgängligheten till vården har försämrats på flera sätt och problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Färre anser sig få den vård man behöver

Andelen av befolkningen som anser sig ha tillgång till den sjukvård de behöver har minskat de senaste åren. 2018 var andelen drygt 81 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2016.

Mellan 2017 och 2018 syns en minskning för i princip samtliga regioner.

Svaga resultat vad gäller tillgänglighet

Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter har ökat för varje år mellan 2014 och 2018. Riksgenomsnittet för 2019 ligger på i stort sett samma nivå som 2018 med 7,1 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser – en ökning med 69 procent jämfört med 2014. Det här är siffrorna som även varierar stort för de enskilda regionerna. Från 0,7 per 100 disponibla vårdplatser i Kalmar till 9,9 i Uppsala.

– Att utlokalisera en patient så att den vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och det medicinska ansvaret för patienten innebär stora patientsäkerhetsrisker. Utlokaliseringar är förknippat med en tydligt ökad förekomst av vårdskador, säger Martin Lindblom, utredare på Socialstyrelsen.

Rapporten visar också att andelen patienter som fått en planerad operation utförd inom 90 dagar minskar för sjätte året i rad, och varierar kraftigt mellan länen. I Halland fick 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90 dagar 2019. I Jämtland var motsvarande siffra strax över 61 procent.

Allt färre genomgår tandvårdsundersökning

Antalet personer per 100 invånare som fått en tandvårdsundersökning utförd de senaste två åren har minskat årligen sedan 2012. 61 per 100 invånare fick en tandvårdsundersökning under perioden 2017-2018. Fler kvinnor än män har fått en undersökning utförd, och skillnaden mellan könen har ökat. Tydliga skillnader syns också mellan grupper med olika utbildningsnivå.

I rapporten framgår i många fall skillnader i resultat mellan olika regioner.

– Tanken är att det egna resultatet i förhållande till andra ska kunna vara en utgångspunkt för vidare analyser och utveckling av vården. Resultatutvecklingen är viktig att följa. Alla ska ha tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet, säger Martin Lindblom.

Fler resultat från rapporten:

  • Andelen som fått utredning och behandling inom 30 dagar i barn och ungdomspsykiatrin har fortsatt minska och är för 2018 och 2019 nere på under 70 procent. Det finns stora regionala skillnader. I Jönköping inleddes utredning och behandling inom 30 dagar i knappt 25 procent av fallen, på Gotland var motsvarande siffra nära 96 procent.
  • Sjukfrånvaron bland regionanställda ligger på en fortsatt hög nivå, men en marginell minskning kan ses mellan 2017 och 2018. Andelen sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid var 5,9 procent 2018. Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvarotid än män – 6,5 procent jämfört med 3,6 procent.
  • Hälso- och sjukvårdens klimatpåverkan från medicinska gaser har mer än halverats sedan 2009, men variationen är stor mellan regionerna. För 2018 varierar det från 1,3 till 4,9 kg CO2-ekvivalenter per invånare.
Annons:

Källor:

Socialstyrelsen

Läs även

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par
28 april, 2020 Mannens hälsa

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att b...

Ny policy ska stärka patientmedverkan
26 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Ny policy ska stärka patientmedverkan

För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu sta...

Hälsan allt mer ojämlik – inkomsten påverkar
4 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Hälsan allt mer ojämlik – inkomsten påverkar

Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper och mest...

Annons:
Ägget väljer spermier
15 juni, 2020 Barn & Graviditet

Ägget väljer spermier

För att locka till sig spermier avger kvinnors äggcelle...

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!
15 juni, 2020 Kvinnans hälsa

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!

Att träning är bra för hälsan kan många skriva under på...

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället
14 maj, 2020 Barn & Graviditet

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället

Det finns en tendens över tid att svenskarna upplever e...

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom
12 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom

Man vet att ett högt LDL-kolesterol ökar risken för hjä...

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori
11 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori

Att diagnosen könsdysfori har ökat med 1500 procent, ka...

Annons:
Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Vi får mycket information om dödstal och antal drabbade...

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande
5 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande

För att bibehålla sin styrka och rörlighetsförmåga bör ...

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Fler äldre fyller nu i Coronarapporten, som bland annat...

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

När coronarapporten för den senaste veckan summeras fin...

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?
21 april, 2020 Barn & Graviditet

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?

Ta del av listan över vilka personer som bedöms löpa st...

Så kan män med allvarlig prostatacancer leva längre
21 april, 2020 Cancer

Så kan män med allvarlig prostatacancer leva längre

Män med allvarlig prostatacancer får högre överlevnad o...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq