Digitala möten möjliggör för folk att sluta röka

Digitala möten möjliggör för folk att sluta röka

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-01-27
Författare: Anders Åker

En av vårdens mest kostnadseffektiva insatser är att hjälpa människor att sluta röka och tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro är tidigt ute med att använda erbjuda videomöten för att hjälpa patienter att sluta röka.

”Vad vi vet, är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare”, säger Matz Larsson, överläkare vid Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro.

Testar med digital teknik

I Socialstyrelsens riktlinjer för hälsosammare levnadsvanor har rökstopp högsta prioritet som behandling. För att nå fler med sina behandlingar testar nu Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro tobaksavvänjning med hjälp av digital teknik.

Att hjälpa människor att sluta röka hjälper också till att utjämna socioekonomiska skillnader i samhället.

Videomöten sker via videolänk

Tobaksavvänjning med digitala vårdmöten sker via en videolänk. Det innebär att patienten med hjälp av enklare teknisk support kan sitta hemma och genomgå behandlingen. Efter ett första fysiskt möte sker de uppföljande fem till åtta kontakterna digitalt.

- Det finns två delar i ett beroende; tobaksvanor och nikotinberoende. Att sluta röka innebär att bryta vanor. Vi ger patienten uppgifter att göra som ska hjälpa dem att bryta vanorna och vi ger dem strategier vid röksug. Det finns också möjlighet att träffa en läkare via videolänk och få eventuella läkemedel mot beroende utskrivna, säger Monika Randén, sjukgymnast och diplomerad tobaksavvänjare på Universitetssjukhuset Örebro.

Har fungerat mycket bra

Hittills har försöket fungerat mycket bra, menar Matz Larsson.

- Vad vi vet, är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare. Det finns i alla fall inget publicerat om detta. Vi ser många användningsområden, till exempel som stöd vid rök- och alkoholfri operation. Det här känns som framtiden, säger han.

Digital tobaksavvänjning underlättar också för dem som är rörelsehindrade och har svårt att ta sig till sjukhuset.

- Tobaksrökning har hög prevalens i många av länets kommuner som ligger långt från Örebro. Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten och sparar tid och pengar för dem som bor långt från Universitetssjukhuset. Det ger en mer jämlik vård, säger Matz Larsson.

 

Veckans fråga

Hur många timmar uppskattar du att du vanligtvis sover en natt?

Nyhetsbrev

E-postadress