Ange ditt sökord

AD-A är anpassat för arbetsgivare så att de ska känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av arbetet.  Foto: Shutterstock

AD-A är anpassat för arbetsgivare så att de ska känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av arbetet. Foto: Shutterstock

Dialog underlättar återgång i arbete vid psykisk ohälsa

Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa bland medarbetare kan förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning.

Annons:

Det menar Therese Eskilsson, forskare och medicine doktor i samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Dialogmodell för både hälso- och sjukvården och företagshälsan

Therese Eskilsson har presenterat hur en strukturerad dialog mellan arbetsgivare och medarbetare kan främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

– Brister i arbetsmiljön kan leda till stora risker för individer och samhället i stort. De kan leda till sjukdom som psykisk ohälsa, depression och utmattningssymtom, smärta och värk, hjärt-kärlsjukdom och diabetes, säger Therese Eskilsson.

Therese Eskilsson har fått forskningsstöd från AFA Försäkring för att ta fram metodstödet ADA+, ArbetsplatsDialog vid Arbetsåtergång, en strukturerad dialogmodell som kan användas inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa för att involvera arbetsgivaren i en rehabiliteringsprocess.

– Jag ville undersöka hur man kan jobba med återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Med anslag från AFA Försäkring har vi utvärderat dialogmetoden ADA+ med personer med utmattningssyndrom. Syftet var att undersöka om metoden kan påverka återgång i arbete och vara ett verktyg för hälso- och sjukvården i rehabilitering vid psykisk ohälsa, säger hon.

Framgångsrikt verktyg

Intervjuer i studien visade att dialogmodellen ADA+ stärkte dialog och samverkan mellan medarbetare och chef i arbetsåtergången.

Metoden visade sig även vara ett framgångsrikt verktyg för samverkan mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan, som var involverade i medarbetarnas återgång i arbete.

– Man tyckte att metoden skapade en ökad förståelse för den andres perspektiv i arbetet och bidrog till ett bättre samarbete mellan rehabiliteringskoordinatorerna och Försäkringskassans handläggare, säger Therese Eskilsson.

Behov av stöd för arbetsgivare resulterade i nytt metodstöd

– Under studien ADA+ framkom dock att chefer saknade kunskap och rutiner för att upptäcka varningssignaler och framför allt hur de ska agera när ohälsa upptäcks på arbetsplatsen. Därför har vi nu vidareutvecklat metodstödet för arbetsgivare. Det verktyget heter AD-A, Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, säger Therese Eskilsson.

AD-A är anpassat för arbetsgivare så att de ska känna igen varningssignaler och sätta in åtgärder när medarbetare drabbas av stress eller annan ohälsa på grund av arbetet. Syftet med AD-A är att vid tidiga tecken på ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, stödja chefen att främja dialogen med medarbetaren och konkret anpassa arbetet. Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra sjukskrivning men även att komma åter i arbete om man är sjukskriven.

Lärt sig mycket

Therese Eskilsson menar att man har lärt sig mycket längs vägen och att det känns viktigt att som forskare göra något som är konkret och användbart.

– Det är en trygghet för chefer att ha ett stöd för hur man som arbetsgivare och arbetsplats kan vara aktiv i att främja hälsa och vid återgången efter psykisk ohälsa. Vi har i metodstödet tagit fram olika guider som är fritt tillgängliga för andra att använda, säger Therese Eskilsson.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: