Ange ditt sökord

Enligt WHO kommer riktlinjerna att stadga att en individ bör lida av en onormal fixering av spelande i minst ett år innan diagnosen kan ställas. Foto: Shutterstock

Enligt WHO kommer riktlinjerna att stadga att en individ bör lida av en onormal fixering av spelande i minst ett år innan diagnosen kan ställas. Foto: Shutterstock

Dataspelsberoende erkänns som sjukdom

Från och med juni i år betecknar nu Världshälsoorganisationen WHO dataspelsberoende som en psykisk sjukdom vilket innebär att dataspelsberoende kommer att erkännas som sjukdom även i Sverige.

Annons:

Beroendet av data-, tv- eller olika onlinespel listas i den elfte upplagan av WHO:s klassificeringssystem för olika diagnoser (ICD), som kom i juni.

Internationellt diagnossystem

WHO:s klassificeringssystem ICD, International classification of diseases, uppdateras kontinuerligt och den senaste upplagan innehåller över 55 000 olika skador, sjukdomar och dödsorsaker. ICD är det diagnossystem som används i de flesta länder, så även i Sverige.

Det innebär att dataspelsberoende nu erkänns som sjukdom även här.

Beskrivning av dataspelsberoende – enligt WHO

I arbetsdokumenten från WHO beskrivs sjukdomen som ”ett mönster av spelbeteende, som kan vara digitalt spel eller videospel, karaktäriserat av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritering av spelet framför andra aktiviteter i sådan utsträckning att spelandet går före andra intressen”. Andra symtom som nämns är att spelandet fortsätter trots förekomsten av negativa konsekvenser. En datorspelsberoende person spelar så mycket att det leder till betydande försämringar i personens familjerelationer, personliga relationer, yrkesliv eller andra viktiga områden, enligt WHO.

Enligt WHO kommer riktlinjerna att stadga att en individ bör lida av en onormal fixering av spelande i minst ett år innan diagnosen kan ställas.

Få behandlingsalternativ

Idag finns det få offentliga behandlingsalternativ hos svenska vårdgivare även om problemen finns och märks av i olika åldersgrupper. Det är enligt WHO svårt att utröna hur utbrett problemet är men att det behövs en gemensam strategi.

Vad man vet är att metoder som fungerar på andra beteenden och vid annan beroendeproblematik och som man arbetar med inom psykiatri och beroendesjukvård även kan appliceras på problembeteenden vid dataspelande.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: