Dagliga promenader halverar risken för svår stroke

Dagliga promenader halverar risken för svår stroke

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-09-20
Författare: Anders Åker

Lätt fysisk aktivitet som en promenad kan minska risken att drabbas av svår stroke med hälften.

Det visar forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Skillnad på lätt och svår stroke

Under 2017 registrerades totalt 21 000 så kallade vårdtillfällen för akut stroke i Sverige, enligt det svenska strokeregistret Riksstroke. För dig som patient kan det ha stor betydelse om du drabbas av en svår eller lätt stroke.

En lätt stroke kan innebära cirka en veckas sjukhusvistelse, rehabilitering i hemmet och därefter återgång till livet som det var innan en lätt stroke. Den som drabbas av svår stroke måste däremot vistas betydligt längre tid på sjukhus och det kan även vara så att man behöver flytta till ett vårdhem, för att få bästa vården, istället för att flytta hem.

Lätt fysisk aktivitet minskar risken för svår stroke

Forskarna bakom studien har dragit slutsatsen att den som promenerar minst en halvtimme om dagen och ändå får en stroke löper halverad risk att drabbas av svår stroke jämfört med personer som inte motionerar alls.

Resultatet bekräftar även vad tidigare forskning kommit fram till.

Får effekt på riskfaktorer

Anledningen tros vara att lätt fysisk aktivitet, som promenader, har effekt på de vanliga riskfaktorerna för svår stroke som exempelvis diabetes, blodtryck och blodfetter.

Totalt omfattar studien 900 patienter men det finns en brasklapp, att deltagarna själva rapporterat in sin fysiska aktivitet. Då stroke, och särskilt svår stroke, kan påverka minnet kan detta vara en svaghet för studien.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress