Ange ditt sökord

under intervjuerna framkom att det finns en komplexitet i hur unga pojkar uppfattar, upplever, hanterar och värderar hälsa. Foto: Shutterstock

under intervjuerna framkom att det finns en komplexitet i hur unga pojkar uppfattar, upplever, hanterar och värderar hälsa. Foto: Shutterstock

Därför är känslohantering avgörande för pojkars välbefinnande

God självkänsla, förtroendefulla relationer och upplevelser av positiva känslor inte bara stärker killars hälsa utan hjälper även killar att våga stå emot traditionella maskulinitetsnormer.

Annons:

Det visar en avhandling vid Umeå universitet.

Intervjuer och enkäter

Eva Randell är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk mdicin och författare till avhandlingen som undersökt tonårspojkars hälsa i relation till känslor, maskulinitet och subjektiv social status.

Doktorsavhandlingen är baserad på både intervjuer och enkätdata.

Komplexitet i begreppet hälsa

Totalt intervjuades trettiotre pojkar i tonåren och under intervjuerna framkom att det finns en komplexitet i hur unga pojkar uppfattar, upplever, hanterar och värderar hälsa.

De flesta av pojkarna uppfattade hälsa på ett holistiskt sätt men det fanns även ett antal pojkar som hade en benägenhet att dela upp hälsoupplevelsen i kropp och sinne när det gällde att hantera svåra känslor.

Bör vara en helhetsupplevelse

För att undvika att dela upp hälsoupplevelserna i kropp och sinne menar Eva Randell att pojkar bör uppmuntras att tänka på helhetsupplevelsen av hälsa.

På så vis skulle man bättre kunna få pojkar att integrera fysiska, sociala och känslomässiga aspekter.

Avgörande för välbefinnandet

Eva Randells avhandling beskriver också hur socialt utrymme för känslohantering är avgörande för pojkars välbefinnande. Den visar även att skamkänslor utgör ett hinder för  öppenhet. Som exempel tar Eva Randell upp ett citat från en av deltagarna i studien:

Alla går liksom så här mummel, mummel, säger ingenting. Men när man väl börjar prata med någon annan kille liksom då känner dom ju likadant att typ så här, då tycker dom att jag är modig och stark för att kunna visa känslor. Och då kan ju dom visa känslor med mig, för då känner dom sig trygga, att de inte blir retade, och det har ju lett till att man kan reda ut problem med varandra liksom.

Maskulina orienteringar

Enligt Eva Randell präglas pojkars känsloyttryck ofta av tre maskulina orienteringar: tuffhet, känslighet och uppriktighet. Resultat från enkätstudien visade att upplevd stolthet verkar ha en skyddande effekt för pojkars hälsa. Studien visade också att en mycket god självskattad hälsa är relaterad till en hög subjektiv social status hos individen.

I en kommentar säger Eva Randell att “för tonårspojkar är den upplevda hälsan överraskande relationell och emotionell, medan den fysiska hälsan visar sig vara av mer underordnad betydelse. Eftersom hälsa upplevs genom känslor och relationer mellan individer och deras sammanhang handlar hälsa för tonårspojkar till stor del om att ha tillgång till tillitsfulla relationer. De som arbetar med pojkar måste beakta komplexiteten i unga pojkars hälsa, där normer, värderingar, relationer och genus utgör dess sociala bestämningsfaktorer.”

Annons:

Källor:

Avhandlingen "Tonårspojkars hälsa – att hantera emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. (Engelsk titel: Adolescent boys’ health – managing emotions, masculinities and subjective social status) Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: